Ngayong araw: Marso 22 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Sa nagpapasalamat puso descends biyaya - bahagi ng 1

Sa nagpapasalamat puso bumaba biyaya. (Bahagi One)

Mayo 25 2018 LJ cover – В благодарное сердце нисходит благодать – часть 1
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Sinabi ng pari: Salamat sa Panginoon!
Tumugon ang mga tao: Ito ay karapat-dapat at matuwid na kumain! ..

Isipin ang isang naubos, malungkot, nalilito na tao, biglang natagpuan at dinala sa palasyo, at sinasabi nila sa kanya:

"Narito, ang palasyo na ito ay pag-aari ng iyong ama, siya ay iyo, ito ang iyong mana."

Hanggang sa sandaling iyon, ito ay naubos, gutom at sa napunit na damit, isang mahinang tao, at ngayon siya biglang naging tagapagmana ng malaking kayamanan at Tinatangkilik ng maginhawang palasyo. Ang kanyang puso ay literal na puno ng pasasalamat at pasasalamat sa isa na nagbigay sa kanya ng mana. Ang parehong bagay ay nangyayari sa amin. Kapag nakikita natin ang Diyos kapag humarap tayo sa Kanya, ang unang reaksyon ng puso - ito ay pasasalamat: "Salamat sa Diyos!" Sasabihin namin,, Iyon ay matugunan at pakanan upang magpasalamat sa Kanya "Ito ay matugunan at karapatan na ..!". Marami tayong sinabi tungkol sa Thanksgiving (Eukaristiya), ngunit kailangan nating gawin itong muli at muli, dahil ang pasasalamat sa Diyos ay isang napakahalagang bagay. Nakita namin na ang Banal na Liturhiya ay tinatawag na Banal na Eukaristiya (ie banal na pasasalamat), na nangangahulugan na dapat isa laging magpasalamat sa Diyos. Sa oras na nagsisimula ang pangunahing bahagi ng Banal na Liturhiya, tinatawagan tayo ng Simbahan upang pasalamatan ang sarili nito, at wala nang iba pa ang kinakailangan sa atin. Hindi tayo dapat matakot at magulat:

- Ngayon nagsisimula ang Banal na Liturhiya, at sa aba sa iyo! Sa aba mo, dahil ikaw ay makasalanan! Mag-isip tungkol sa impiyerno, pagpapahirap, galit ng Diyos, isipin na ang lahat sa iyo ay mahuhulog sa ilalim ng lupa!

Wala sa uri. Ang ganitong mga saloobin at damdamin ay wala sa lugar sa espirituwal na buhay, hindi nila kami pinapatnubayan sa tamang ugnayan sa Diyos. At ano ang dapat maging kaugnayan natin sa Diyos?

Tayo ay mga anak ng Diyos at dapat nating pasalamatan ang ating Ama sa Langit

Tayo ay mga anak ng Diyos at dapat nating pasalamatan ang ating Ama sa Langit. Siyempre, alam natin ito, at alam din natin na tayo ay makasalanan at hindi sa lahat ng mabubuting anak ng Diyos. Ang sinumang nag-iisip na siya ay mabuti ay walang panloob na disposisyon upang pasalamatan ang Diyos. Sa parehong oras, isa na isinasaalang-alang ang kanyang sarili isang napaka-masamang tao, mas taos-puso salamat sa Diyos. Ang Troparion, na naghahanda sa atin para sa Kapanganakan ni Cristo, ay nagsasabi sa atin na tayo ay nasa espirituwal na kadiliman, at ang Liwanag ay dumating sa atin, at samakatuwid ay dapat tayong magpasalamat sa Kanya. Kung tayo ay matuwid at mabait, sasabihin natin:

- Kami ay mabuti, at natural na ang Diyos ay sumunod sa amin!

Sa kasamaang palad, ng maraming mga tao sa tingin sa ganitong paraan tungkol sa kanyang sarili, at ito ay isang masakit na kondisyon - naniniwala sila na sa paraang ito ay karapat-dapat pabor ng Diyos. Madalas kong marinig ito mula sa mga taong dumalaw sa akin. At tinatanong ko sila:

Anong uri ng relasyon ang mayroon ka sa Diyos?

At sumagot sila:

"Lahat ay mainam sa amin, at nalulugod kami sa Diyos"

"Napakabuti, Ama!" Napakabuti. Anuman ang hinihiling ko sa Kanya, binibigyan Niya ako ng lahat! Para sa kung ano ang dalangin ko sa Diyos, tinutupad Niya ang lahat ng aking mga kahilingan! Tayong lahat ay nasa tahanan, malusog tayo, lahat tayo ay mabuti, at nalulugod tayo sa Diyos!

Ngunit kung mayroon kang mga problema, kung gayon ano ang mangyayari sa iyo? Mayroon ba tayong magandang relasyon sa Diyos dahil lamang tayo ay tama?! Ito ay isang maling relasyon sa Diyos. Ang taong nag-iisip ito, siyempre, ay isang taong may sakit sa espirituwal. Sa pangkalahatan, sa ating pang-araw-araw na buhay, wala tayong lubos na pasasalamat. Bagaman sa mga nakalipas na tao ay mas simple ang pag-iisip, mapagpakumbaba at taos-pusong pinasalamatan ang Diyos sa lahat ...

Hayaan ang lahat na pag-isipan ito. Kapag gisingin natin ang umaga, sino sa atin ang nagsasabi:

- Salamat sa Diyos! Salamat sa iyo, Kristo, aking Diyos, na pinarangalan mo kami upang gumising!

Gising tayo at simulan ang pag-uusap:

- Oh, Karamihan sa Banal na Theotokos!

Nagmamadali kaming lumabas sa kama, hugasan, almusal, umalis sa bahay ... Walang oras para sa pasasalamat. O kapag umupo kami upang kainin, sino sa atin ang nagpapasalamat sa Diyos sa pagkain na ibinigay Niya sa atin? Isang malungkot na larawan. Habang itinuturo sa atin ng Simbahan na kapag nais nating gumawa ng isang bagay, halimbawa, upang uminom ng isang basong tubig, kailangan nating tawirin ang ating sarili. May mga banal na tao sa maraming monasteryo na, bago mag-inom ng isang basong tubig, lumilim ang kanilang sarili sa pag-sign ng krus. Natatandaan ko na nang dumating ako sa Cyprus at ginagamot kami sa tubig, at tinawid ko ang aking sarili (nalaman ko ito sa Mount Athos), tinanong ako:

- Kailangan bang mabautismuhan bago mag-inom ng isang basong tubig?

Napakahalaga ba na lumilim ang iyong sarili sa pag-sign ng krus bago uminom ng isang baso ng tubig? Sa katunayan, napakahalaga na makainom ng isang basong tubig. Ang taong nakakakita ng isang bagay na may halaga sa kanyang buhay ay patuloy na lumuluwalhati sa Diyos.

Sinabi ng isang tagapagsalita sa Banal na Mountain na minsan ay may isang taong mayaman na nagngangalang Onassis na inanyayahan siya na maglingkod sa kanilang serbisyo sa tubig sa bahay. Pagdating niya sa kanya, naisip niya - paano niya matugunan ang taong ito na mayaman, ang pinakamayaman sa buong mundo? Ngunit nakita ko siya na nakaupo sa isang upuan na may bendahe sa kanyang mata. Sinabi niya:

- Alam mo, ang aking ama, mayroon akong isang malaking problema, hindi ako maaaring magpikit, at hindi mo maaaring isipin kung paano ako magdusa dahil sa ito!

Hindi niya magagawa ang pinakasimpleng kilusan na ginagawa namin milyun-milyong beses sa isang araw, upang ang mata ay maaaring moistened at makita ng tao. Siya ay naparalisa ang ugat na ito, at nagdusa, nagdusa, ang kanyang buhay ay naging isang labis na pagpapahirap, sapagkat hindi niya maaaring gawin ang simpleng kilusan na ito.

"Ngayon ay pinahahalagahan ko kung gaano kahalaga ang ginawa ko noon, at ngayon ay hindi ko magagawa ito at magdusa dahil dito," dagdag niya.

Ginagawa natin ang maraming bagay at hindi nauunawaan na para dito kailangan nating pasalamatan ang Diyos

Gusto kong tandaan na ginagawa natin ang maraming bagay at hindi nauunawaan na para dito dapat nating pasalamatan ang Diyos. Itinuturo sa atin ng iglesya na kapag umupo tayo upang kumain, kailangan nating manalangin. Mayroong ritwal ng panalangin bago kumain. May mga panalangin na binabasa natin kapag umupo tayo sa mesa. Ang ilang mga tao ay nagtanong:

- Halika, kahit na kumain tayo, dapat ba tayong manalangin? Manalangin para sa isang plato ng pagkain? Posible bang kumain nang hindi nananalangin, ngunit upang bumabangon at magbasa ng mga panalangin?

Kaugnay nito, ako ay mapaalalahanan ng isang simpleng pag-iisip binata na nagtrabaho sa isang malaking kumpanya, at sa panahon ng tanghalian break na umalis sa kuwarto ng pahinga upang kumain ang kanyang sandwich. Sa pagtatapos ng pinto sa likod niya, binuksan niya ang isang bag ng cellophane na nakahiga sa mesa sa harap ng computer. Ang unang bagay na ginawa ng kabataang lalaki ay tumayo, nais na tawirin ang kanyang sarili at basahin ang panalangin na "Ama namin". Nang hawakan ng kanyang kamay ang kanyang noo, binuksan ang pinto at pumasok ang isang kasamahan sa silid. Yamang ang binata ay kamakailang pinutol, ang kanyang kamay ay nagyelo sa kanyang noo. Tungkol sa kanya naisip namin na siya ay mabaliw, na ang mga kabataan poses isang sandwich at kaniyang binati siya, tulad ng ginagawa ng militar ... Sa buong kompanya ng bulung-bulungan na siya ay may sakit at siya ay nangangailangan ng psychiatrist, dahil salutes sanwits. Pinatawag nila ang isang psychiatrist upang makita ang bata, ngunit hindi siya nagsabi ng kahit ano sa doktor ...

Lahat ng mga may pamilya, alamin ang simpleng katotohanang ito: bago ka umupo upang kumain, tumayo at basahin ang panalangin na "Ama namin". At pagkatapos ay sabihin ang panalangin pagkatapos kumain ng pagkain: "Nagpapasalamat kami sa Inyo, O Kristo na aming Diyos, sapagkat nasiyahan ka namin sa iyong mga biyaya sa lupa; Huwag mag-alis sa amin ng Inyong makalangit na Kaharian, ngunit nang dumating ang Iyong mga disipulo, Tagapagligtas, magbigay ng kapayapaan sa kanila, pumarito sa amin at iligtas kami. "

Natatandaan ko ngayon kung paano ang pangalawang pagkakataon na dumating ako sa nakatatandang Paisius. Noong bata pa ako, ako ay 18 na taong gulang. At inanyayahan niya ako na manatili sa kanya nang ilang sandali. Sa araw na iyon, nanatili ako sa unang pagkakataon kasama ang nakatatandang Paisius. Sinabi niya sa akin:

- Ngayon ay makakakain tayo!

Tinanong ko siya:

"Ama, ano ang ating kakain?"

At sumagot siya:

"Ilalagay ko ang isang malaking table sa, ikaw ang aking panauhin!"

Nag-joke siya sa akin.

- Mayroon akong isda, bakalaw, maghahanda ako sa iyo ng masaganang pagkain!

Nagpunta kami sa kalye. Wala siyang table. Dumating kami sa isang paglilinis kung saan nakalagay ang isang bato. Sinabi niya sa akin:

"Namin kumain dito." Maghintay ng isang minuto, ilalagay ko ang mesa!

Siya ay umalis at nagdala ng isang oilcloth na kung saan ay itinatanghal ng iba't ibang prutas - saging, ubas, mga pakwan.

Sinabi ni Elder Paisy:

- Inilalagay ko ang oilcloth na ito kapag ang opisyal na bisita ay dumalo sa akin, hindi araw-araw.

At ano ang mayroon siya? Wala siyang iba kundi mga biskwit. Itinanong niya sa akin:

"Gusto mo ba ng ilang tsaa?"

Hindi ko gusto ang tsaa at sinagot ang matanda:

- Salamat! Hindi ko gusto.

Si Elder Paisius sa hardin ay lumaki ang lima o anim na ulo ng berdeng mga sibuyas, at nagdala siya ng isang ulo ng mga sibuyas ng spring at isang salad. Para sa hapunan kumain kami ng mga olibo, berde na sibuyas at litsugas. Nagkaroon ng kaparangan sa paligid, ngunit hindi ko malilimutan na bago ako nagsimula kumain, sinabi niya:

"Basahin natin ang panalangin."

Tumayo kami at nagsimulang manalangin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi: "Ama namin, Sino ang nasa langit! .."

Ito ang pinakamahalagang hapunan sa buhay ko

Buweno, ano ang maaari mong sabihin, diyan talaga ang Panginoon! Pagkatapos naming kumain, sinabi ng nakatatanda na si Paisii ang panalangin ng pasasalamat. At ano ang aming kumain? Walang espesyal - crackers, na sa ilalim ng iba pang mga pangyayari ay hindi ko kumain para sa pera, isang bow ng spring mga sibuyas at isang salad. Ngunit hindi ko malilimutan ang mga sandaling ito, ito ang pinakamahalagang hapunan sa buhay ko.

Kung gagawin namin ito sa bahay, lumikha kami ng isang kaayaayang kapaligiran, na sa kasamaang-palad, sa aming oras, nawala kami. At ito ang eksaktong sitwasyon na hinihintay ng ating mga anak. Kapag ang iyong anak ay dumating sa bahay at umupo upang kumain, kung ano ang ginagawa namin - makipag-away, sumigaw, saktan ang damdamin ng bawat isa, huwag umupo magkasama sa mesa, at ang bawat isa nang hiwalay. Paano ito tinatawag - bahay, pamilya? Kapag nakaupo ang lahat upang kumain nang hiwalay? At, siyempre, lahat tayo ay kinakabahan. Sa kawalan ng mga may sapat na gulang, ang isang bata, na bumalik mula sa paaralan, ay tumatagal ng pagkain mula sa refrigerator, pinainit ito. At ang pagkain na ito?

Ang isa pang bata ay hindi gustong kumain ng una at pangalawa, ngunit nagnanais ng ibang pagkain. Bakit? Dahil ang batang ito ay hindi kailanman nanalangin bago kainin ang karaniwang pagkain na ito. Siyempre, kapag siya ay lumiliko 18 taon, hindi siya ay nais na bumalik sa bahay, upang hindi upang harapin domestic problema. Makakakita siya ng isang batang babae na hindi nagustuhan ng kanyang ina. At pagkatapos ay maaalala niya ang mga tagapamagitan at ang Simbahan, magsisimula siya sa pagpunta sa templo at hihilingin ang mga pari:

"Ama, manalangin ka para sa aking anak!" Dadalhin ko ba ang aking anak sa simbahan?

Kailan, ngayon? Huli na upang dalhin ang iyong anak sa simbahan.

Ngayon ikaw ay "kumain" kung ano ang iyong "niluto" sa loob ng maraming taon. Ano ang ginagawa mo sa lahat ng oras na ito? Kapag ang iyong anak ay hindi limang taong gulang, ngunit limang araw na gulang, kailangan mong turuan siyang manalangin. Iyon ay, kailangan mong manalangin, at dapat niyang makita kung paano ka nanalangin. At kaya matututo siyang manalangin. Kung matututo siyang manalangin, siya ay magpapasalamat sa Diyos, at ang lahat ay magkakaiba. Kung gagawin natin ito, maging ang pinakasimpleng bagay ay magiging kapaki-pakinabang. Sa ganito nagsimula ang lahat. Sinabi ni Kristo:

- Kung sinabi ko sa iyo ang tungkol sa lupa, at hindi mo ito maintindihan, kung gayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga bagay sa langit? (ihambing ang In 3, 12)

Kung hindi natin pinasasalamatan ang Panginoon dahil sa mga simpleng bagay na pagkain, kung gayon kung papaano tayo magpapasalamat sa Diyos sa Banal na Liturhiya para sa mga dakilang bagay? Ngunit sino ang nagpapasalamat sa Diyos? Tanging isang mapagpakumbaba tao salamat sa kanya. Siya na walang kababaang-loob, ay iniisip na utang ng Panginoon sa kanya, na dapat magbigay sa kanya ng lahat o gawin ito.

Tingnan natin ang lahat at tingnan kung mayroon tayong espiritu ng pasasalamat. Alam mo ba kung gaano kaganda ang buhay kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos? Sabihin nating bawat minuto upang makahanap ng isang bagay kung saan dapat magpasalamat sa Diyos. Kahit para sa pinakasimpleng bagay. Kahit sa aming relasyon. Makikita mo kung gaano kahirap sabihin ang "Salamat!" Sa aming mga kamag-anak. Nagbibigay sila sa iyo ng regalo, at sinasabi mo:

"Well, salamat ... hindi ka dapat nasayang!"

O bigyan ka nila ng isang amerikana, at sinasabi mo:

"Well, salamat, pero hindi ito angkop sa akin!" Hindi ang aking laki! Hindi ko gusto ang amerikana na ito. Ito, marahil, ay binili hindi sa isang boutique, at sa anumang murang tindahan! Hayaan akong malaman kung saan siya binili nito!

Nararapat tayong awa ... Buweno, ano ang masasabi ko? Talaga, ang aking anak, hindi mo maaaring sabihin ang isang salita: "Salamat"? Patuloy kaming namimighati, kulubot. Kung gayon, paano ka makakagawa ng mapagpasalamat na kapaligiran sa iyong tahanan? Ang iba pang tao ay ang iyong salamin. Kung ano ang ipapakita mo sa kanya, siya ay sasagot sa iyo. Kami ay palaging magreklamo tungkol sa iba pang: ang aking asawa ay masama, ang aking anak ay matigas ang ulo, galit kapitbahay! Ngunit alam mo ba na karamihan sa lahat ay dapat nating sisihin para dito? Ako ay kumbinsido ng mga ito sa isang pang-araw-araw na batayan. Nagreklamo kami sa lahat ng oras, kami ay laging malungkot. Hindi, ang aking anak, ito ay hindi katulad nito. Alamin kung paano purihin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng problema at misfortunes, sa lahat ng nangyayari sa iyo, sabihin nating, "Salamat sa Diyos!" Kapag kayo sumasainyo sabihin: "Salamat sa Diyos," pagkatapos ay ang pakiramdam ng mas mahusay. Ngunit kapag hindi mo ito sinasabi, nagiging malungkot ka.

Sinasabi ni Abba Isaak na ang isang tao na walang espirituwal na kaalaman, kahit anong ibibigay mo, ang lahat ay magiging maliit. Hindi siya masisiyahan sa anumang bagay at hindi ka salamat. Kung hindi ka maaaring magkaroon ng mabuting kaugnayan sa iyong kapatid, asawa, anak, paano mo ito mapupunta sa Diyos? Huwag nating linlangin ang ating sarili. "Siya na hindi umiibig sa kanyang kapatid," sabi ng St. e. John, ay hindi umiibig sa Diyos "(ihambing ang 1 In, 4, 20). Kung hindi namin pinasasalamatan ang aming mga kapitbahay, hindi rin kami magpapasalamat sa Diyos. Sa ganito nagsimula ang lahat. Upang makamit ang mahusay, dapat mong simulan ang maliit.

Alam ko ang maraming tao na nagpapasalamat sa Diyos, at napakahalaga ng mga tao. Natatandaan ko ang ilang mga lola na nakaranas ng mga napakahusay na problema, at ang kanilang mga mata ay nakapagpakita ng katahimikan, kabaitan, kabutihan. Bakit? Sapagkat sinabi nila:

- Salamat sa Diyos! Ama, salamat sa Diyos! Hindi ako nagrereklamo, hindi ako galit!

Ang pasasalamat ay gumagawa ng mahihirap na sandali sa buhay madali

Hindi nila ipinahayag ang kawalang-kasiyahan - hindi ito ang fatalism, kundi ang lakas ng loob ng kaluluwa. Ang isang tao ay dapat tanggapin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, na kung siya ay pinaglingkuran mula sa kamay ng Panginoon, at pasalamatan Siya para sa lahat. Ito ay pasasalamat na ginagawang madali ang mga mahihirap na sandali sa buhay ng isang tao.

Isipin ang mga bata na hindi nakita ang kanilang mga magulang na nagpapasalamat sa Diyos sa bahay. Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Naalala ko ang isang monghe sa Mount Athos na nagtrabaho sa hardin. Sa Nea Skiti walang mga hardin ng gulay, doon ang mga selula ay kabilang sa mga bato. Samakatuwid, nagpunta kami sa iba pang mga monasteryo na may malaking hardin upang bigyan kami ng limos, at maghahanda kami ng aming sariling pagkain. Saanman tayo nagpunta, isang monk ay palaging nagbigay sa atin ng maraming gulay.

"Ama, huwag mo kaming bigyan ng maraming gulay!"

- Dalhin ito, dalhin ito!

"Ngunit ano ang gagawin namin sa kanila?"

- Wala, dalhin ito!

At sa bawat oras na siya ay nakakarga sa amin ng pagkain. Siya ay napaka-pagod mula sa trabaho, at hindi kami dumating upang makatulong sa kanya - upang maghukay ng hardin ng gulay o tubig ang mga gulay - ngunit lamang kinuha pagkain.

"Sapat na para sa amin, ginoo!" Salamat sa iyo!

- Hindi, salamat sa iyo! Maraming salamat!

Natutuwa siya na binigyan niya kami ng isang bagay mula sa mga produkto.

At natatandaan ko ang tungkol sa isa pang monghe na nanirahan sa kabisera ng santo ng Karelia. Nagpunta kami doon sa negosyo mula sa monasteryo. Kadalasan ay biglang dumating kami, nang walang babala, at huli sa gabi. O kaya't sila ay tumawag at nagsabi sa kanya:

"Ama, pupunta tayo ngayong gabi."

- Halika, para sa akin ito ay magiging isang mahusay na kagalakan! Ito ay isang dakilang karangalan para sa akin!

At kung magkano ang problema na nilikha namin para sa kanya! Nagluto kami ng hapunan, naglingkod sa mesa, pinainit ang kalan, inalagaan kami - binago namin ang lahat ng kanyang mga plano para sa nalalapit na araw. Gayunpaman, nalulugod siya sa amin.

Kapag ang isang tao ay nakatayo sa harap mo, ikaw, kahit na kung gusto mo, hindi mo siya makagawa ng anumang pinsala. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa St. Si Moses Murine, na naninirahan sa Ehipto - siya ay isang magnanakaw, isang mamamatay-tao at isang kontrabida. Sinasabi na siya ay nagpasya na pumunta sa isang monasteryo sa rob nuns. Sinabi niya sa kanyang sarili:

- May mga kababaihan ay walang pagtatanggol, nabubuhay sila nang mag-isa sa disyerto, maaari kong gawin ang lahat ng gusto ko!

Pagdating sa banal na tirahan, sumakay siya sa factory ng monasteryo cheese at pumasok sa loob. Ang mga madre, sa kanilang pagiging simple, na hindi nag-iisip na maaaring siya ay magdulot sa kanila ng ilang kasamaan, kaagad, nang makita nila siya, sinabi nila sa kanya:

"Oh, welcome!" Umupo ka!

At kaagad nagpunta at nagdala ng tubig upang hugasan ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay sa kanila, ngunit sinabi nila:

"Umupo ka, umupo ka, pagod ka!"

Dinala nila siya ng isang palanggana ng tubig at kumain. Naantig ang kanyang puso. Tinanggihan niya ang ganitong paraan ng pamumuhay, at pagkatapos ay naging isang dakilang asetiko.

Karugtong

Metropolitan Athanasios Limasolsky
Pravoslavie.Ru
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!