Ngayong araw: Abril 18 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Ang kamalayan ng iyong kahirapan na may lubos na pagtitiwala sa Diyos ay katibayan ng buhay ng isang tao sa Diyos at sa Diyos

Ang kamalayan ng iyong kahirapan na may lubos na pagtitiwala sa Diyos ay katibayan ng buhay ng isang tao sa Diyos at sa Diyos

Mayo 27 2018 LJ cover – Сознание своей нищеты с полным упованием на Бога – свидетельство жизни человека в Боге и с Богом
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Salita sa Araw ng Banal na Trinidad

Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu!

Minamahal naming mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang namin ang Pagbaba ng Banal na Espiritu sa Simbahan at sa bawat isa sa atin - ang araw ng Banal na Trinidad!

Sampung araw na ang nakalipas ay naranasan ng mga alagad ng Tagapagligtas ang tungkol sa paghiwalay sa kanilang Guro at Panginoon! Ngunit sinabi ng Tagapagligtas sa kanila: "Hindi na kayo magdadalamhati sa paghihiwalay sa Akin, kapag bibigyan niya kayo ng labis na pagpapala at karunungan. Sapagkat habang ako ay nananatili sa iyo at hindi dumarating ang Espiritu, maaari mong maunawaan ang hindi malaki o mataas. "

Iyon ay, nang walang live na komunikasyon sa Diyos, nang walang tagpo sa tao ng Espiritu ng Diyos, hindi niya maintindihan ang anumang bagay, malaki o mataas.

"Buhay ang Dios ... damdamin at distansya mula sa Diyos ay masama mabata kahit hinaharap geenskih paghihirap, ang pinaka-seryosong pinsala sa mga kawani na tao, ang parehong para sa mga mata at ang kawalan ng liwanag para sa mga buhay karapatang kumitil ng buhay» [1].

Pakikipag-isa sa Diyos "ay dapat na panghabang-buhay, tuloy-tuloy na estado ng tao, upang, kung walang pakikipag-usap sa Diyos, kung ito ay hindi doon, ang isa ay dapat kumilala na ang ibig sabihin ay ang layunin at patutunguhan nito. Isang kalagayan kung saan ang isang tao ay magkaroon ng kamalayan na ang tunay na Diyos ay ang kanyang Diyos at siya ay Diyos, iyon ay upang sabihin sa kanyang puso, ang Diyos, ang aking Panginoon at aking Diyos (Jn 20 :. 28), ay may isang solong mapag-aalinlanganan tanda ng presensya sa loob nito ang simula ng isang tunay na Kristiyano espirituwal na buhay "[2].

Tayong lahat ay tinawag upang maging tahanan ng Banal na Trinidad at, gaya ng sinasabi ng Tagapagligtas, darating tayo at gagawin ang ating tahanan kasama niya! (Sa 14: 23).

At ang pagkilos na ito sa atin ng Diyos, sa Trinity ng sinasamba, ay ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ating espiritu. Ang komunikasyon na ito ay mula sa Diyos, hindi maaaring paghiwalayin sa Tatlong Mukha. Kaya nga sinasabi na kapwa ang Anak, ang Banal na Espiritu, at ang Ama ay pumapasok sa pakikisama sa atin. Ito ay kung gaano kalaki ang awa ng Diyos sa atin: Ang Tatlong Diyos ay nabubuhay sa atin!

Ngunit ang tunay na pakikisama sa Diyos ay nagagawa sa pamamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu, na nagtatayo ng tahanan sa atin, at kasama ng Diyos Ama at ng Anak ng Diyos sa atin.

"Ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa Simbahan. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin? "Ano ang nangyayari sa kaluluwa ng isang tao, sa tao mismo kapag nakilala niya ang Diyos?

Tandaan natin si Abraham at ang propetang si Isaias. Hinahanap sa Diyos at nakikita ang kadakilaan ng Kanyang kamahalan, alam ni Abraham ang kanyang kahirapan sa harapan ng Diyos, na kinikilala ang kanyang sarili bilang lupa at abo.

Gayundin, ang propeta Isaias, nang makita niya ang Diyos sa trono, alam din niya ang kanyang kahirapan, kahirapan sa harapan ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay nakikita ang kanyang sarili, at ang mas malinaw na nakikita niya ang Diyos at ang kanyang sarili, ang mas may paggalang na tinututulan Niya sa dakilang paggalang, at ang kanyang sarili ay nagpapahiya sa kanyang sarili. "Sino ka, Panginoon? at sino ako? Ikaw ang kalaliman ng pagiging at tunay na kaluwalhatian; at ako ang kalaliman ng walang kabuluhan at kasamaan! "[3].

Gayundin, nakita ni apostol Pedro, ang himala na ginawa ng Panginoon, at nakita ang kanyang kahirapan, ay sumigaw: "Lumayo ka sa akin, Panginoon! dahil ako ay isang taong makasalanan "(Lucas 5: 8).

"Ang Espiritu ng Diyos ay intimately nakakaapekto espiritu ng isang tao at nagtatakda ito sa paggalaw, ito restores isang pakiramdam ng buong pagtitiwala sa Diyos, na ang Diyos ay ang lahat doon at naglalaman Mzdovozdayatel. Ang lahat ng ito ay gumigising sa ating budhi, na siyang saksi ng ating mga gawa at damdamin, na kung saan ay bihirang anumang bagay na inaprubahan ng Diyos. Budhi kasama ang takot sa Diyos at isang pakiramdam ng buong pagtitiwala sa Diyos ilagay tao sa kamalayan ng kawalang pag-asa ng kanyang posisyon: bilang nasusulat, "Saan ako maaaring pumunta ... kung saan ang escape?" (Ps 138 :. 7). Ngunit wala nang lugar upang makatakas: nahuli at sa mga kamay ng Diyos "[4].

"Kung nakikita mo ang iyong mga kasalanan, tulad ng buhangin sa dagat, at ito ang simula ng paliwanag ng kaluluwa at isang tanda ng kanyang kalusugan"

Samakatuwid, sinabi ng mga banal na ama: "Kung nakikita mo ang iyong mga kasalanan, tulad ng buhangin sa dagat, at ito ang simula ng pag-iilaw ng iyong kaluluwa at isang tanda ng kanyang kalusugan" [5].

Iyon ay, pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang kaluluwa ng tao, una sa lahat, ay nakikita ang kahirapan nito. "Ang tagumpay sa espirituwal na buhay ay ipinakikita sa pamamagitan ng isang mas malaki at mas dakilang kamalayan ng kawalan nito, sa buong kahulugan ng salitang ito, nang walang anumang mga paghihigpit; kaya kung ang presyo ay ibinibigay sa sarili nito, sa anumang paggalang, ito ay nagkamali "[6].

Samakatuwid, ayon sa mga banal na ama, "ang isang taos-puso na kumbinasyon sa Panginoon ay umaasa sa kaalaman ng kanyang kahirapan at kaalaman sa kayamanan ni Jesucristo. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng kayamanan ni Cristo sa kahirapan nito at para sa kadahilanang iyon ay pinagsasama ang puso sa Panginoon. "[7]. Ang kaalaman na ito ng sariling kahirapan, sa pag-asa ng Diyos, iyon ang tanda ng pakikipag-isa ng kaluluwa sa Diyos.

Ang pangitain ng kanyang kahirapan ay nagbubunga ng isang pangitain ng kasaganaan ng mga kaawaan ng Diyos sa tao - at ang hindi mabilang na maraming mga kaawaan ng Diyos

Ito ang pangitain ng kanyang kahirapan ay lumilikha sa mga tao ng isang pangitain ng kasaganaan ng biyaya ng Dios, ay siyang Dios sa Dispensasyon ng taong iyon sa lahat ng tao sa lahat ng panig sa pamamagitan ng grasya ng Diyos na nagsasabing Bishop Theophan ang nakaligpit, mas mababa sa huminga kaysa sa upang tumanggap ng pabor, at na napaka sandali pa kaysa sa kalayuan mula sa awa hanggang sa awa.

Hindi namin napansin ang maraming problema, dahil hindi nila napansin para sa amin. Ngunit ang pagbalik, hindi namin maaaring makatulong ngunit makita na may problema doon at doon, at dumaan sa amin, at kung paano ito lumipas, hindi namin maaaring sabihin. Ang ganoong hindi mabilang sa atin - sa bawat isa sa atin - ang mga awa ng Diyos.

Samakatuwid, ang pagpapasalamat sa Diyos ay ipinanganak at kagalakan, masaya na pagtanggap ng lahat ng nangyayari sa buhay. Sapagkat ang isang tao ay laging nakikita ang kamay ng Panginoon, nililigalig siya mula sa mga kalungkutan at kaguluhan. Ang nasabing tao ay masaya sa lahat, tulad ng mahihirap, na tumatagal ng lahat at nalulugod sa bawat limos.

May tulad akathist na "Kaluwalhatian sa Diyos para sa lahat", ito ay isa sa mga paboritong akathist ng Ama John (Babae ng Magiting). Nagbubuhos ito salamat sa kaluluwa ng Diyos na tao para sa lahat ng awa na pinalilibutan Niya sa kanya. Para sa anong uri ng awa?

 • Para sa lahat ng iyong mga ginabayang at lihim na mga kapakinabangan, para sa buhay sa lupa at para sa makalangit na kagalakan ng Kaharian ng Iyong hinaharap (Contaction 1);
 • [para] sa mapagbigay na mga regalo ng Iyong Providence, ipinahayag sa akin mula sa unang araw hanggang ngayon (Ikos 1);
 • Dahil tinawag mo ako sa buhay (Ikos 1);
 • Sapagkat ipinakita mo sa akin ang kagandahan ng uniberso (Ikos 1);
 • Sapagkat binuksan mo ang langit at lupa bago ako tulad ng isang mahusay na aklat ng karunungan (Ikos 1);
 • Sapagkat mahal Niya tayo nang may malalim, napakalaki, Banal na pag-ibig (Ikos 12);
 • para sa lihim at mahayag na mercies ng sa iyo (Ikos 1);
 • para sa mga walang humpay na pagmamalasakit sa akin (Ikos 5);
 • para sa isang maaasahang pagkakataon ng mga pangyayari (Ikos 10);
 • para sa kaligayahan ng pamumuhay, paglipat, pagmumuni-muni (Ikos 5);
 • para sa tasa ng buhay, para sa tinapay ng walang hanggang kagalakan (Ikos 11);
 • para sa bawat hakbang ng buhay, para sa bawat sandali ng kagalakan (Ikos 1);
 • para sa maliwanag na sandali ng aking buhay (Ikos 5);
 • para sa malinaw na kasiyahan ng puso (Ikos 5);
 • dahil nagpadala ka sa amin ng mga pagkabigo at tribulations upang kami ay sensitibo sa paghihirap ng iba (Ikos 9);
 • para sa lalim ng Iyong isip, na na-imprenta sa buong mundo (Ikos 3);
 • Sapagkat napalibutan kami ng libu-libong Ang iyong mga nilalang (Ikos 3);
 • para sa kaamuan ng mga hayop na naglilingkod sa amin (Ikos 5);
 • para sa mga pulong ng pangingisda sa mga tao (Ikos 5);
 • para sa pag-ibig ng mga kamag-anak, para sa debosyon ng mga kaibigan (Ikos 5);
 • para sa pagpapahinga ng pagtulog na puno ng biyaya (Ikos 4);
 • Para sa iyong matalik na pagkakaibigan, kapag ang buong mundo ay malayo (Ikos 4);
 • para sa buhay sa lupa, isang tagapagbalita ng langit (Ikos 2);
 • para sa pag-asa ng walang kamatayan na hindi madulas na kagandahan (Ikos 3);
 • para sa aming hindi mapapatay na uhaw para sa pagtawag sa Diyos (Yokos 6);
 • para sa iyong kapahayagan, para sa kaligayahan ng pakiramdam Mo at buhay sa Iyo (Ikos 6);
 • para sa lahat na inihayag sa amin sa pamamagitan ng iyong kabutihan; Para sa kung ano ang iyong itinago sa iyong karunungan (Ikos 7);
 • para sa lahat, para sa Trinity Divine, All-Good! (Ikos 12).

At ang lahat ng ito ay nagpapatibay sa tao sa kanyang pag-asa para sa Pagkakaloob ng Diyos at debosyon sa kalooban ng Diyos.

Kaya, mahal na mga kapatid, tandaan natin na ang kamalayan ng ating kahirapan na may ganap na pagtitiwala at debosyon sa Diyos ay ang katibayan ng buhay ng isang tao sa Diyos at sa Diyos.


[1] Theophanes the Recluse, saint. Ang balangkas ng moralidad ng Kristiyano. M: Ang Panuntunan ng Pananampalataya, 2010. S. 50.

[2] Ibid. S. 54.

[3] Veniamin (Fedchenkov), Metropolitan. Ang Kaharian ng Banal na Trinity // https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Fedchenkov/tsarstvo-svjatoj-troitsy/.

[4] Theophanes the Recluse, saint. Ano ang espirituwal na buhay at kung paano mag-tune dito. Letter 22 // https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/chto-est-dukhovnaja-zhizn-i-kak-na-nee-nastroitsja/22.

[5] John (Alekseev), schemingman. Mga titik mula sa Valaam Starets // https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Valaamskij/pisma_valaamskogo_starca/2.

[6] Theophanus zatvornik, St. Sulat na shimonahini Eletski Znamensky monasteryo Magdalene (sa mundo Sophia Mikhailovna Ivanova). Letter 705 // Theophane ang nakaligpit, santo. Koleksyon ng mga titik. T. 4 // http://www.xpa-spb.ru/libr/Feofan-Zatvornik/sobranie-pisem-4-705.html.

[7] Theophanes the Recluse, saint. Ang inskripsiyon ng Kristiyanong dogma. Mga damdamin at mga disposisyon sa landas ng muling pagsasama sa Diyos. Damdamin at ang lokasyon ng ang landas kasama ang Panginoong Tagapagligtas //https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/nachertanie-hristianskogo-nravouchenija/4.

Hieromonk John (Ludishchev)
Pravoslavie.Ru
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!