Ngayong araw: Marso 26 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Panalangin ng Puso. Panalangin sa Simbahan

Panalangin ng Puso. Panalangin sa Simbahan

Marso 20 2018 LJ cover – Сердечная молитва. Церковная молитва
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Panalangin ng Puso

Tanging pagkatapos ay ang pagdarasal ay maging matagumpay armas sa invisible (espirituwal na) labanan, kapag na gawin ito, pagkatapos ay magkakaroon kumuha ng ugat sa puso at nagsisimula na kumilos sa ito patuloy. Mula sa puntong iyon sa ito ay nagiging hindi malalampasan, hindi malulutas at hindi mapapasok umiwas sa tanong ng kaluluwa, hindi nagpapahintulot sa kanya ang anumang mga palaso ng kaaway, o ang marubdob na pag-atake ng laman, ni delusyon mula sa kaibig-ibig na mundo. Sa kanyang napaka presensya sa kanyang puso, pinipigilan niya ang di-nakikitang pang-aabuso.

Почему и внушаю тебе: поспеши привить к сердцу действие молитвы и попекись о том, чтобы она была там в непрестанном движении. Ибо это то же, что сказать: сделай так и без борьбы будешь победителем, это так Действительно и бывает. Но пока дойдет твоя молитва до такой силы, враги не дадут тебе покоя, тебе и минуты не обойтись без брани. Поможет ли тут молитва? Конечно, и более чем всякое другое оружие Духовной брани. Она всегда привлекает Божию помощь, и сила Божия отражает врагов, только пусть будет она усердна и предана в волю Божию. Место ее – в самом начале противоборства вражеским нападениям. Вот как это бывает: когда внимание, как неусыпный страж, дает знать о подступах врагов и почувствует стрелы их, то есть или помысел страстный, или движения страсти появятся внутри, ревнующий о спасении дух, осознав в этом злобное вражеское дело, напряжением своих сил нещадно отражает это от сердца, не давая туда проникнуть, и почти одновременно внутренне возносится молитвой ко Господу, призывая Его на помощь. Помощь приходит, враги рассеиваются, и брань стихает. Ang Monk Nicodemus ng Holy Cross (64, 209).

Ang bawat panalangin na kung saan ang katawan ay hindi gumagana, at ang puso ay hindi dumating sa kalungkutan, ay kinikilala bilang isang maliit pa prutas, dahil tulad panalangin sa isang kaluluwa (82, 254).

Sa mapanalanging gawain ng mga alipin ay walang mundo ng pag-iisip; walang kaguluhan ng mapanghimagsik kahihiyan sa kalayaan (82, 268).

Tumungo talata ng awit na yao'y hindi nais na humiram ng mga salita ng iba, at huwag gumawa ng intensyon Patuloy multiply mahalaga sa iyong mga panalangin na hindi pagkakaitan ganap ng damdamin at kagalakan sa panalangin, ngunit nagsasalita ng mga salitang ito sa panalangin ng iyong bilang kung mula sa kanyang sarili, na may pagmamahal, na may pang-unawa ng kahulugan ng sila, bilang tunay na pag-unawa sa kanilang negosyo. Kagalang-galang na si Isaac na Siryan (82, 269).

"Ibuhos ang iyong puso sa Kanya" (Awit 61, 9). Ang Diyos na may isang kaluluwa na nagmamahal sa Kanya, nagsasalita nang simple, at sa pag-uusap na hindi Niya kailangan. Sapagkat hindi siya nagsasalita sa mga tainga, kundi sa puso, at sa gayon sa kaluluwa na nagmamahal sa Kanya, ay nagbibigay ng isang kahanga-hangang wika, na hindi nagsasabi ng anumang bagay, ngunit ang Diyos ay nakikinig sa kanyang mga pandiwa.

Tulad ay ang wika ng Anna, ang ina ng Samuil, na kung saan sinasabi ng Salita ng Diyos: "Ang kanyang mga labi ang gumagalaw lamang, at hindi maaaring marinig ang kanyang tinig" (1Tsar 1, 13.). Anong kamangha-manghang kilos ng pagsasalita? Anong uri ng tahimik na pag-uusap? Gayunpaman, narinig ng Diyos na si Anninu ay manalangin nang may panalangin, kung papaano siya sumigaw nang malakas sa Kanya. Ang parehong nakita namin sa propeta Moses. Pinangunahan niya ang Israel mula sa Ehipto at pumasok sa nakahiwalay na dagat, nakita ni Paraon at ng lahat ng kanyang lakas na humahabol sa kanilang mga landas. Sa kasong ito, hindi lamang ang bibig ni Moises, ngunit ang kanyang puso ay pinigilan. Siya walang salita uttered sa pamamagitan ng bibig, ngunit makinig sa sinasabi ng Diyos kay Moises: "Bakit ka umiiyak sa akin?" (Ex 14, 15.). Ang Diyos ay isang manggagawa ng himala! Moses ay tahimik, at sabihin mo sa kanya: "Ano ka umiiyak out sa akin" Of course, Narinig ng Diyos ang puso ni Moses ang mga salita na kung saan ay malakas kaysa sa mga salita ng bibig ng lahat ng mga tao.

Maging imposible para sa panloob na lakas ng espiritu upang ipakilala ang sarili sa pamamagitan ng ilang mga panlabas na mga palatandaan, halimbawa, halos imposible na ang mga luha ay hindi dumadaloy mula sa isang malakas na pagduduwal o pagbubuntung-hininga; Bukod dito, ang mga panlabas na palatandaan ng mga pious entreaties ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kaguluhan ng iba, lalo na kapag ang panalangin ay ginanap sa pangkalahatang pagpupulong, ngunit para sa lahat na ang puso bago ang katawan ay lumuhod ang kanyang mga tuhod; ang puso muna, hayaan itong itataas sa Diyos; puso bago mata, malaglag luha; ang puso bago damit, hayaan ito luha; puso bago magsalita, at makipag-usap.

Молиться надо со вниманием, и сердцем больше, нежели языком, чтобы не были сказаны и о нас эти неприятные слова: «приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня» (Мф. 15, 8). Видели мы, что такую сердечную молитву имел Моисей... О молитва, которая так тесно связывает человека с Богом! Вот живой молитвы пример! Надо нам быть пораженными стыдом и срамотою, когда подумаем о своих молитвах. Сколько перед собою разложим мы книг, сколько наговорим слов, сколько лицемерных воздыханий, сколько проворных поклонов,– и при всех этих действиях не чувствуем в себе никакого сокрушенного удара! Читаем много молитв, да так, как бы произносило их бездушное тело или на несколько часов заведенный язык. Хотим, чтобы Бог внял нашей молитве, когда не внимаем ей мы сами. Такая молитва поистине превращается в грех. Итак, надо молиться сердцем больше, чем языком. Plato, Metropolitan ng Moscow (105, 309-313).

Si Jairus, sa lahat, ay bumagsak sa paanan ng Tagapagligtas, nanalangin sa publiko sa Panginoon tungkol sa pagpapagaling ng kanyang anak na babae at narinig. Ang Panginoon, nang walang anumang sinabi, agad na tumindig at pumaroon sa kanya. Sa daan patungong Jairus, ang isang dumudugo na asawa ay gumaling, siyempre, hindi nang walang panalangin mula sa kanyang panig, bagaman hindi siya sumigaw at hindi bumagsak sa paanan ng Panginoon; siya ay may taos-pusong panalangin ng pananampalataya. Narinig at pinagaling siya ng Panginoon. Narito ang lahat ay ginawa nang lihim. Ang pagdurugo ng kanyang puso ay bumaling sa Panginoon; Narinig ng Panginoon ang daing ito ng puso at pinagkalooban ang petisyon. Ang asawang ito at si Jairus ay may mahalagang panalangin, bagaman posible na makilala ang ilang antas sa kanila. Ang gayong mga panalangin, puno ng pananampalataya, tiwala at debosyon, ay hindi kailanman naririnig.

Говорят иногда: «Молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится». Но потрудись взойти в меру молитвы безотказной – и увидишь, почему она не услышана. Будешь ли ты в молитвенном положении, как Иаир, или в простом, обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой,– когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она, несомненно, войдет к Господу и преклонит Его на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись – и дойдешь. Все чины молитвенные имеют целью возвести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей (107, 377-378).

Ang Panginoon ay nagbigay ng isang panalangin na karaniwan sa lahat, pinagsasama sa lahat ng aming mga pangangailangan, espirituwal at pisikal, panloob at panlabas, walang hanggan at pansamantala. Ngunit bilang isang panalangin ay hindi maaaring pagsamahin ang lahat ng kung ano ang kinakailangan upang magdasal sa Diyos sa iyong buhay, pagkatapos ay pagkatapos ng dasal ang pangkalahatang panuntunan na ibinigay sa kaso ng mga pribadong tungkol sa anumang bagay petisyon: "Humingi kayo, at kayo'y bibigyan; hanapin, at makikita mo; kumatok, at bubuksan ito sa iyo "(Luke 11, 1-10). Sa iglesya ng Diyos ay tapos na: Ang mga Kristiyano ay nagdarasal nang sama-sama para sa mga karaniwang pangangailangan, ngunit ang bawat isa ay personal na nagtatakda ng kanyang mga pangangailangan at pangangailangan sa harapan ng Panginoon. Sama-sama naming nananalangin sa mga templo alinsunod sa itinatag na mga ordenansa, na walang iba kundi ang panalangin ng Panginoon na inilarawan at sa iba't ibang anyo; at lalo na sa bahay, lahat, tulad ng alam niya kung paano, hinihiling ng Panginoon tungkol sa kanya. At sa templo maaari kang manalangin para sa iyong sarili, at sa bahay maaari kang manalangin na may karaniwang panalangin.

Sa isa lamang kailangang mag-alala: na kapag tumayo namin sa panalangin - kung sa bahay o sa simbahan, sa aming isip ay ang tunay na panalangin, ang aktwal na paggamot at sa sampahan sa isip at ang aming mga puso sa Diyos. Tulad ng sinuman, maaari niyang gawin ito. Huwag tumayo tulad ng isang rebulto, at huwag bumulung-bulungan ng isang panalangin, tulad ng isang nag-type na machine na naglalaro ng mga kanta. Hindi mahalaga kung magkano ang stop at hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pagbulong-bulong, wala kang mga panalangin kapag ang isip Wanders at ang aking puso ay puno ng mga makamundong damdamin. Kung tumayo ka sa isang panalangin, nabagayan mo ito, ano ang nararapat sa iyo at sa isip at puso upang makaakit dito? At iguhit sila, kahit na sila ay nanatili. Kung magkagayo'y isang tunay na panalangin ang gagawin at kukuha ng biyaya ng Diyos at ang pangako ng Diyos sa panalangin: magtanong at magagawa ito, matutupad. Hindi ito ibinibigay madalas dahil walang petisyon, ngunit isang petisyon lamang. ЕпископФеофан Затворник (107, 358–360).

Истинная молитва состоит не в словах и произнесении их, но истинная молитва состоит «в духе и истине» (Ин. 4, 23). Когда молимся Богу, должно пред Ним стоять не только телом, но и духом; и молитву произносить не только устами, но и умом, и сердцем; и не только голову и колени преклонять, но и сердце наше пред Ним; и к Нему умные очи наши возводить со смирением. Ибо всякая молитва должна исходить из сердца; и что язык глаголет, ум и сердце должны глаголать. Потому ничему так не должно обучаться, как истинной молитве. Бог смотрит на сердце, а не на слова наши и внимает воздыханию сердечному, а не глаголанию устному. «Господи! научи нас молиться» (Лк. 11, 1). Prelate Tikhon Zadonsky (104, 1106).

Ang antas ng ating pag-ibig sa Diyos ay nakikita natin na may partikular na kalinawan sa panalangin, na kung saan ay ang pagpapahayag ng pag-ibig na ito at napakahusay na pinangalanan sa mga sinulat ng ama na isang salaming espirituwal na progreso (111, 257).

Ang panalangin ay pangunahin ang katuparan ng una at pinakamahalagang utos (112, 93).

Ang isang tao ay may kakayahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa katuparan ng pagmamahal sa kanyang kapwa, at ang kalagayan ng hangarin ng buong pagkatao sa Diyos ay itataas sa pamamagitan ng panalangin (108, 518).

Ang panalangin ay isang aktibong pagpapahayag ng pag-ibig ng isang monghe sa Diyos (112, 92).

Umakyat sa Diyos na may dalisay at madalas na panalangin, nakakuha siya ng buhay na pananampalataya sa Diyos, nakikita Siya at lumilipad tulad ng isang may pakpak, sa pamamagitan ng lahat ng mga pagbabago at kasawiang-palad ng buhay sa lupa (111, 353).

Ayon sa ilang mga kasaganaan (sa panalangin), ay isang pakiramdam ng katahimikan, kapakumbabaan, pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa, na walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama, bilang ang antas ng allowance ng mga kapanglawan pasensya at kagalingan ng Diyos ... Ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, na kung saan ay phased out sa takot sa Diyos, ito ay espirituwal na .. ay naiiba sa pagkakaiba sa pagitan ng walang-hanggang pagmamahal ng tao sa karaniwang kalagayan niya (108, 293).

Kapag nararamdaman mo ang pagkatuyo, kapaitan, huwag kang mag-iwan ng panalangin: para sa iyong pag-asa at isang gawa laban sa kawalang-malay, ang awa ng Diyos ay darating sa iyo, na binubuo sa pagmamahal (109, 164).

Ang isip ay nananalangin sa mga salita, ang puso ay nananalangin nang may mga luha. Ang puso ay hindi magluluwat kung hindi nito mapapansin ang mga salita ng panalangin, hindi gumagalaw ang isipan ng malapít na panalangin, kung ang puso ay hindi makatutulong sa iyak. Bishop Ignatius (Bryanchaninov) (82, 414).

Panalangin sa Simbahan

panalangin ng Simbahan ay naglalaman ng isang napakahabang Kristiyano ukol sa doktrina at moral na teolohiya: neupustitelno pagsisimba at pagbabasa nito maingat na nakakarinig at chants ay maaaring malinaw na suriin ang lahat ng tama para sa mga Orthodox Kristiyano pananampalataya sa field. Bishop Ignatius (Brianchaninov) (109, 181-182).

"Ikaw, kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at, shutting iyong pinto, manalangin sa iyong Ama. Alin ang lihim; at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka nang hayagan. "(Mateo 6, 6). Ang Diyos ay naghahanap ng lahat sa layunin ng mga gawa. Kung ikaw ay pumasok sa room, at ang mga pinto sarado sa likod ng kanya, ngunit ginawa ito sa labas ng pagkamakasarili, sarado mga pinto ay hindi gawin kayong mabuti ... Nais ni ka ng Panginoon, sa harap ng kanilang gate, ay nagdulot sa labas ng vanity mismo at concluded sa pintuan ng iyong puso. Para sa isang ganap na mabuting gawa ay dapat palaging libre mula sa walang kabuluhan, at lalo na sa panahon ng panalangin. Kung at walang kapintasan, na oras ng panalangin sa kabuuan ng iyong mga saloobin malihis, pagkatapos, kapag dumating kami sa panalangin na may mga sakit ng vanity, at pagkatapos ay hindi namin marinig ang kanilang mga panalangin. Kung hindi namin mismo marinig ang aming mga panalangin at mga petisyon, paano tayo umaasa na maririnig Niya tayo?

Говорят: могу молиться дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глас. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить её, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее – единение многих, союз любви, молитвы священников. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяя с более сильными, возносить на Небо. St. John Chrysostom (115, 599-600).

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему. Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6). Что же, неужели не должно мне молиться в церкви? Напротив! Должно, только с чистым намерением, а не с тем, чтобы видели это люди. Потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие, и втайне молясь, делают это для того, чтобы нравиться людям. Mapalad ang Theophylact (115, 589).

Debotong Kristiyano, Aalis ang lahat ng kanyang affairs, flocked sa mga panalangin ng simbahan na walang katamaran at huwag sabihin ito: otpoem bahay. Ang panalangin na ito ay hindi maaaring gawin kahit na walang panalangin sa simbahan. Tulad ng bahay ay hindi mainit-init na may usok na walang apoy, kaya ang panalangin na walang iglesia. Para sa Simbahan ay tinawag na lupa sa langit, ito zakalaetsya Kordero, ang Anak, ang Salita ng Diyos, para sa hugas ng mga kasalanan ng sanlibutan, ng saksing tapat at mga tao ng Diyos fluttering ng mga salita. Ito ay nangangaral ng ebanghelyo ng pagpapahayag ng Kaharian ng Diyos, at ang Mga Gawa ng mga Apostol, at ang Catholic Epistles, at 14 Epistles of St. Paul ang Alagad ng ating mga guro, at pinarangalan ang pitong banal ekumeniko konseho. Sa simbahan ng trono ng kaluwalhatian ng Diyos lililim invisible Cherubim at makapari kamay tanggapin ang Banal na Katawan at Dugo, at naglingkod sa mga taong tapat para sa kaligtasan at hugas ng kaluluwa at katawan. At tulad ng isang kahila-hilakbot at kakila-kilabot at maluwalhating himala ng Diyos, ano ang serbisyo ng simbahan, na nais mong palitan ang mga bahay na may ang kanilang mga pag-awit! St. Alexis, Metropolitan ng Moscow (115, 600).

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!