Ngayong araw: Disyembre 12 2018
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Ang pansamantalang kaparusahan ay nagtanggal ng walang hanggang kamatayan

Ang pansamantalang kaparusahan ay nagtanggal ng walang hanggang kamatayan

13.01.2018
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Kung nais ng Diyos na patawarin ang kaluluwa, at nagpapatuloy at sumuway siya, ngunit ang nasaktan niya, kung gayon ay pinahihintulutan ng Diyos ang kanyang kalungkutan, na hindi niya nais, upang ang kaluluwang ito ay hahanapin ang Diyos. Kagalang-galang Abba Isaias (82, 152-153).

Ang nalulungkot ay ipinadala mula sa Diyos na karapat-dapat sa na, ang lahat para sa kanyang sarili ay ang salarin ng mga scourges, sa pamamagitan ng kanyang sariling arbitrariness paghahanda para sa kanyang sarili naghihintay para sa kanyang kalungkutan. Saint Gregory ng Nyssa (17, 286).

Ang kalungkutan ay natagpuan din para sa mga dating kasalanan, na nagdadala sa kanila kung ano ang tumutugma sa bawat kasalanan. Reverend Mark the Ascetic (54, 45).

Ang katotohanan ay na ang Diyos ay madalas na pansamantalang pagpapatupad sa ating mga kasalanan, ay nagdudulot sa amin pagkabalisa at kalungkutan; kaya, halimbawa, at tatlong youths sa Babilonia, sabi ng Panginoon, "sa katotohanan at katarungan mo dinala ang lahat na sa amin dahil sa aming mga kasalanan" (Dan 3, 28.). Gayunpaman, hindi namin maaaring sabihin na ang mabuting kalooban ng mabuting Diyos ay nais sa amin upang masamang, kailanman at para sa mga kasalanan ng pagpaparusa sa amin. Tingnan ang doktor: ano ang ginagawa niya sa pasyente? Kung minsan siya ay nagbibigay sa kanya ng pinakamapait na ng pag-inom, paminsan-minsan, at cut at Burns, at nagiging sanhi ng mahusay na paghihirap sa kanilang pagsasanay ng gamot, sapagkat ito ay imposible upang pagalingin sugat na walang sakit. Ngunit sa paggawa ng lahat ng ito, ito ay hindi ang sakit, ngunit ang kalusugan, hindi kamatayan, ngunit buhay ay nais na ang isang tao tinatrato. At ang Dios, na manggagamot sa aming mga kaluluwa, ang aming mga espirituwal na nakikita nabubulok sugat, ang paggawa ng kanilang tamang healing. Kaniyang sinusunog ang mga pag-atake aksidenteng mapuputol na hanapin griefs at sorrows nagdilig katakut-takot. Gumagana ba ang lahat ng ito nang hindi upang sirain sa amin, ngunit upang pagalingin, hindi upang patayin, ngunit upang revitalize, hindi upang patayin, ngunit upang ibalik sa amin. Samakatuwid, sinasabi ni David: "hath pinarurusahan tayo ng Panginoon sa akin, ngunit ang kamatayan ay hindi ipagkanulo akin" (Ps 117, 18.). Kahit sa panahon ng pagpaparusa ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa masama, mas kahabag-habag kaysa sa galit, mas maawain kaysa mapaghiganti. Kung ibinubuhos Niya sa ating mga sugat ang alak ng matinding kalungkutan, kung gayon ay hindi walang langis; kung ito beats, ito ay hindi walang awa; kung malungkot, kung gayon ay hindi walang kapatawaran; kung malungkot, ito ay hindi nang walang kaaliwan. Para sa sinabi ng salmista: "Sa karamihan ng aking mga sa aking puso, ang iyong pagaliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa" (Ps 93, 19.). Kaparusahan na kinakailangan, dahil kung hindi man hindi mo mapapagaling ang ating mga sugat. Bilang isang pasyente ay nangangailangan ng paggamot, kaya tayo ay nagkasala bilang parusa. "Hagkan ninyo ang anak, 'sinabi, -para magalit siya" (Ps. 2, 12). Ang parusa ng Panginoon dapat nating tanggapin na may pasasalamat, at huwag may hapis, na may pasensya, hindi mabigat sa loob, na may kagandahang-loob, hindi sa pagkaubos, ayon sa mga salita ng mga apostol: "Tulad sa nangalulungkot, gayon ma'y laging nangagagalak" (2Kor 6, 10.) . Sainted Dimitry ng Rostov (103, 104-105).

Dalawang beses na ang parusa ng Diyos ay walang hanggan at pansamantala. Ang walang hanggang parusa ay inihanda para sa mga tao ng masama, walang batas at hindi nagsisisi na mga makasalanan. Ito ay hindi sila makatakas, habang pinapakumbaba ang kanilang sarili. "Siya ay ulan sa masama sa pamamagitan ng nasusunog na mga baga, apoy at asupre; at ang mainit na hangin ay ang kanilang bahagi mula sa tasa "(Awit 10, 6). Ang temporal na kaparusahan ay naranasan ng mga taong banal, na natatakot sa Diyos at sinisikap na sundin ang mga utos ng Diyos; at ang parusang ito ng Diyos ay paternal, maawain at nagmumula sa pag-ibig. Kaya nasusulat: "Ang Panginoon, na minamahal niya, ay sumasakit; Pinuputulan niya ang bawat anak na tinatanggap niya "(Hebrew 12, 6). Kaya makatao humanely punishes Panginoon ay tunay na mga lingkod niya, doon na patatawarin sila, ayon sa mga salita ng mga apostol, "kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, na hindi mahatulang kasama ng sanlibutan" (1Kor 11, 32.). Beats, bilang isang ama, ang kanyang mga anak at nagtutuwid, ngunit ibibigay ay magmana ng buhay na walang hanggan, at para sa pinaka-relihiyoso mga tao ay hindi na walang kasalanan (104, 1712-1713).

Ang bawat kalungkutan ay hindi aksidenteng, ngunit ay ipinadala sa amin sa pamamagitan ng Diyos at kanyang paternal kaparusahan na punishes sa amin ng galit, pero mahal, tulad ng mga Apostol ay nagtuturo, "Ang iniibig ng Panginoon, siya'y nagpaparusa, Pinuputulan niya ang bawat anak na tinatanggap niya "(Hebrew 12, 6). Tulad ng masama ay nagbubugso ng Kaniyang matuwid na galit, at ang saro ng kaniyang kapusukan at pagngangalit ng bagyo ay kailanman uminom kaya maka-diyos fury hindi convicts, hindi galit punishes, ngunit bilang Ama beats sa galit Naaalala awa, parusahan, ngunit ang kamatayan ay hindi ipagkanulo ... Ang mga tao nagturo diyablo, iminumungkahi sa amin ang kabagabagan at kapanglawan, ngunit ang mga antas ng pagpapahintulot ng Diyos, para maging tao ni satanas ay hindi maaaring gumawa ng anumang bagay ang ginagawa namin, ang Diyos ay hindi pagbawalan mo sila. Ito tolerates ang mga ito nang maayos para sa ating kaparusahan, at bilang ay nagtitiis nang nila ang Diyos kaya magkano sila mang-inis sa amin at dahilan ng kasamaan (104, 1719-1720).

Sino ang walang kasalanan at sino ang nabigyang-katarungan sa Kanya? Madalas na nangyayari na bago ang taong nagtutulak sa atin, hindi tayo nagkasala, ngunit nagkasala sa harapan ng Diyos; at madalas sa kung ano ang kanilang kinasusuklaman sa amin, hindi sila dapat sisihin, ngunit dapat itong sisihin para sa isa, at sa gayon ang aming kasalanan ay nasa lahat ng bagay. Kung walang mga kasalanan, walang magiging pinsala, sapagkat ang lahat ng mga kasawiang dumating ay mula sa mga kasalanan. Samakatuwid, sa mga kalamidad, kinakailangan upang kilalanin ang katotohanan ng Diyos, ngunit ang ating pagkakasala at mapasalamat na magtiis sa kalamidad (104, 1720-1721).

Lahat ng kalungkutan at kahirapan ay mula sa kasalanan; at kung walang kasalanan, walang kalungkutan. Samakatuwid, ang kalungkutan ay ipinadala, upang ang kasalanan ay malinis; at kapag ang kasalanan na naging sanhi ng kapighatian ay malilinis, ang kalungkutan ay aalisin. At siya ay dapat magsisi, magkumpisal sa harap ng Diyos, manalangin at pananampalataya linisin ang mga kasalanan; at ang kalungkutan at kalungkutan ay aalisin mula sa biyaya ng Diyos, at ang kaginhawahan ay darating, tulad ng araw pagkatapos ng madilim na araw, mas kaaya-aya at masayang pagkain pagkatapos ng pag-aayuno. Prelate Tikhon Zadonsky (104, 1721).

Ang kasalanan ang dahilan ng lahat ng kalungkutan ng tao kapwa sa oras at sa kawalang-hanggan. Kapighatian bumubuo ng isang uri ng likas na bunga, ang natural na pakikipagtulungan ng kasalanan, gaya ng mga hirap na ginawa ng katawan karamdaman, gawin ang hindi maiwasan accessory ng mga sakit, ang kanilang mga katangi-action (111, 157).

Ang pagtataksil at iba pang mga kalungkutan ... ay nagpapakita ng isang nakatagong kasalanan sa kalaliman ng kaluluwa. Ang kalungkutan para sa dahilang ito ay tinatawag na tukso, na ipinapakita nito ang lihim na kalagayan ng puso (109, 370).

Napinsala likas na katangian ng aming mga tapat na kailangan, tulad ng sa ang panremedyo sa kadalamhatian: sila nanirahan sa kanyang simpatiya sa lason makasalanang mga hilig, lalo na ang pride nila ipapakita ... isang lingkod ng Diyos mula sa magarbo pagmamaliit ng kanyang kababaang-loob at espirituwal na katalinuhan (109, 107) .

Ang mga makasalanan at di-makatwirang mga makasalanan, kung kanino walang pangako upang itama at magsisi, ang Panginoon ay hindi nakikilala ang karapat-dapat na kalungkutan bilang pagtanggap sa mga turo ni Kristo (112, 130).

Ang kapighatian at tukso ay nawala para sa mga anak ng kapahamakan, ang mga masasamang nanlulupig sa kanila, hindi nila alam kung paano matatalo ito, at tinapos nila ang kanilang mga krimen sa paglabag sa batas bago ang mga bagong paglabag (112, 146).

Ang mga pagsuway ay kinakailangan para sa atin na magkaroon ng pagkakataong patawarin ang ating mga kapwa at sa gayon ay matanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan (112, 298).

Pinagpala hindi lamang ang taong walang bahid na nakalantad sa mga tukso, ang mapalad din ang pinagsusuko ng Panginoon para sa mga kasalanan at pinalalabas ang mga paghihirap mula sa malawak na landas patungo sa landas ng mga utos ng Diyos. Bishop Ignatius (Bryanchaninov) (112, 442).

"Ngunit ang iyong kalungkutan ay magagalak" (John 16, 20)

Huwag isipin na ang lahat ng kalungkutan ay nakatagpo sa mga tao para sa mga kasalanan, para sa ilan na nakalulugod sa Diyos ay tinutukso. Reverend Mark the Ascetic (54, 24).

Karamihan sa mga kaloob ng Diyos ay ipinanganak sa kaluluwa pagkatapos ng kahihiyan at kalungkutan (49, 307).

Ang mas maraming mga kalungkutan at mga kaparusahan na ipinadala sa iyo ng Panginoon, mas lalong taos-puso ang pag-ibig Niya sa iyo. Kagalang-galang na si Neil ng Sinai (49, 366).

... Dapat mong malaman na ito ay hindi laging lamang para sa mga kasalanan tiisin ang kalungkutan, kalungkutan at misfortunes, ngunit kung minsan makatao Diyos, mapagmahal na kaniyang lingkod, sadyang throws ito sa iba't-ibang kalamidad tulad ng balatok sa apoy, upang tuksuhin siya tulad ng ginto tunawan, at gawin siyang karapat-dapat sa Kanyang Sarili. "Pandayan-sa pilak, at ang hurno-for ginto, sabi ni Solomon, s nakakaranas puso sa Panginoon" (Prov. 17, 3). Hanapin sa Job at Tobias, ang makatarungan at mapagbiyayang Diyos ng mga tao, maging gaano man ang mga ito, at hindi isang maliit na oras, tulad ng ginto, ay tempted kalungkutan at pighati, at pagkatapos ay kung ano ang kagalakan at masaya sila ay aaliwin. Sila ay may undergone ng isang pulutong ng mga masama, at hindi para sa kanyang mga kasalanan, ngunit upang ipakilala mas kanilang pananampalataya at pag-ibig para sa Diyos. Kaya sinabi ni Moises sa Israel: "tuksuhin mo ang Panginoon mong Dios, upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon, ang iyong Diyos nang buo mong puso at ng buo mong kaluluwa" (. Deut 13, 3) ... tinutulutan ng Diyos ang mahal sa kanyang mga tagapaglingkod kalungkutan para sa kanilang lakas. Ang Diyos ay nagbibigay at matiisin sa paghihirap sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Samakatuwid, mapagmahal na Diyos, "lay sa Panginoon ninyong pag-aalaga" (Ps. 54, 23), para sa Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Nagbebenta siya tungkol sa iyo. Magtiwala ka sa Diyos, at "Iingatan ka Niya mula sa lahat ng kasamaan; Ang iyong kaluluwa ay panatilihin ang iyong kaluluwa "(Mga Awit 120, 7). Sapagka't nasusulat: "Diyos pagpalain ang lahat ng mga nagmamahal sa Kanya" (Ps 144, 20.). Kung mahilig ka sa Panginoon, huwag mag-alala tungkol sa kung sino nahanap mo ang pagkapighati: kaniyang ililigtas ka mula sa kanila, dahil sinabi niya: "Sa kaniya sa kabagabagan: Ililigtas ko siya, at luwalhatiin ko siya "(Mga Awit 90, 15). Kung mahilig ka sa Diyos, hindi ng kalungkutan pagkabalisa ipinaloob mo, para sa "mga umiibig sa Diyos ... magtulungan sa ikabubuti" (Roma 8, 28.); lahat na ay itinuturing na isang sakuna sa mundo, tulad ng: panliligalig, galit, kabiguan, kahihiyan, at marami pang iba-ang lahat ng ito mapagmahal na Diyos kadalasan ay hindi magdala ng kamatayan, ngunit kaligtasan. Mangyayaring makapagpalitaw ang Dios humihikbi at umiiyak sa lalong madaling panahon ay mapapalitan ng kagalakan at kasiyahan (103, 105-106).

Ng ating Panginoong Hesukristo, na humihiwalay sa mundong ito, bequeathed sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya, wika nga, sa anyo ng isang espesyal na regalo, ang pag-uusig ng sanlibutan, luha, umiiyak at pagluluksa, dahil sinabi niya: "Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga," at muli: "Ikaw ay mangagsisiiyak at ikaw ay tumatangis, ngunit ang mundo ay magagalak; : kayo'y mangalulumbay "(Jn. 16, 2, 20). Gayunman, tinalikdan niya ito sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya na hindi sumama ang loob sa kanila, tanggalin ang mga ito, at ang kaluwalhatian ulos sa dust, ngunit sa mas pagkatapos ay ang kanilang kaginhawaan, dakilain at luwalhatiin. Bilang "ang Cristo ay kailangang maghirap at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian" (Lucas 24, 26.), Kaya ito ay magiging sa amin, "ang iyong kalungkutan, sabi niya, -sa kagalakan kalooban" (Jn 16, 20.). At muli: "At ngayon mayroon kang kalungkutan; ngunit makikita ko kayong muli, at magagalak ang inyong puso, at ang inyong kagalakan sinoman ay hindi tumatanggap sa inyo "(Jn. 16, 22). Iniwan niya ang Kanyang mapagmahal na kalungkutan para sa kanila, wika nga, ang paraan ay aspaltado na may tinik, isara at malungkot, sila ay nakakamit isang mahalagang kagalakan. Sapagka't kung paanong pagsasaya at merry ngayon araw-araw ay nagmamana ng pag-iyak, ayon sa nasusulat, "Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon! dapat magdalamhati at tumangis (Lucas 6, 25.) », at kahit na" ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan ", at kayong nagsisitangis ngayon mangagmamana ng kasayahan at kagalakan (Prov 14, 13.):" Mapalad ang mga nahahapis, 'sinabi ng Panginoon, -ibo sila naaliw "(Mateo 5, 4). ... "Ang Panginoon ng langit at lupa magbibigay sa iyo ng kagalakan para sa iyong kalungkutan" (Tob. 7, 17). Sainted Dimitry ng Rostov (103, 107).

Kung nagpapadala ng Diyos ang Kanyang mga lingkod na mga problema, huwag mag-iwan ang mga ito sa paghihirap, kundi sa kanila ay sa kanilang kapighatian, ay nagwika: (. Ps 90, 15) "Sa kaniya sa kabagabagan". Kaya mababasa natin ng San Jose, ang anak ng patriyarkang si Jacob, na "ang Diyos ay sumasa kaniya" (Mga Gawa. 7, 9). Bagaman ang alipin ay ipinagbili kay Joseph, "pinahinto niya ang kanyang mga paa sa mga lambat; sa iron ipinasok ang kanyang kaluluwa "(Ps. 104, 18), gayon pa man ang Dios ay sumasa kaniya. At ito ay may banal na mga patriyarkang sina Abraham, Isaac at Jacob, bagaman maraming mga problema palibutan ang mga ito. Samakatuwid, ito ay nakasulat na "ay hindi ipaalam sa kahit sino saktan ang mga ito at mabigay ang mga ito hari:" Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran, at ang aking mga propeta walang pinsala "(Ps: 104, 14-15) ... ay kasama ng mga pinaslang sa gitna ng hurno ng kalungkutan, hapis at pagdurusa, ay kasama ng iba pang mga banal. Siya ngayon ay walang tigil sa kaniyang mga alila, sumamba sa Kanya, at magiging hanggang sa katapusan ng panahon: "Masdan, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan" (Mt 28, 20.) (104, 1737).

Kapag marinig mo ang minamahal na Kristiyano, na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga alipin sa pagdadalamhati, huwag lang nangangahulugan na ito ay pag-iral ng Diyos: Siya ang kasama nila, at sine-save ang mga ito, tumutulong sa kanila, inaaliw ang mga ito, dissolve ang kapaitan ng kanyang pag-ibig sa krus, na nagbibigay sa pagkain ng Kaniyang kabutihan, -tulad ng ina iba't ibang mga console ang kanyang grieving at pag-iyak ng isang maliit na bata-at sa gayon nangangasiwa o tindi ng paghihirap, o kapag ito ay kinakailangan, sa lahat mapawi ang mga ito mula sa mga kapanglawan ng pugon. Ito kabutihan at kabaitan ng Diyos ay kamangha-mangha portrayed sa Bibliya. Ay inihahalintulad sa isang agila, na sumasakop sa ang pugad at chicks warms, gaya sa awit ni Moises; inihalintulad sa isang "canopy pakpak" at sa iba pang bahagi (Ps 16, 8 ;. Ps 30, 21 ;. Ps 35, 8 ;. Ps 60, 5 ;. Ps 62, 8; .. Ps 90, 1), at balahibo ng pagaspas ng sinabi nito: "ang kanyang mga balahibo ay lililim sa iyo" (Ps 90, 4.). Nakikita mo kung paano ang Diyos ay kasama ang Kanyang mga tagapaglingkod sa kanilang mga paghihirap! Prelate Tikhon Zadonsky (104, 1738).

Kapag ang mga banal na apostol confessed Tagapagligtas Anak ng Diyos, sabi niya, "Dapat ... maghirap ... at papatayin" (Matt 16, 21.). Ang bagay ay hinog na, nanatili lamang ito upang makumpleto ang kanyang kamatayan sa krus. Ang parehong nangyayari sa kurso ng moral na pag-unlad ng isang Kristiyano. Habang siya ay sa paglaban laban sa mga kinahihiligan, ang kaaway pa rin ang umaasa sa anumang paraan upang tuksuhin siya, ngunit kapag ang dust settles at ang kaaway ay naka-kulang ng lakas upang pagalitin ang mga ito, pagkatapos ito erects panlabas na tukso ng lahat ng uri ng paninirang-puri, at, higit sa rito, ang pinaka-sensitive. Gusto niyang simulan ang pag-iisip: "Kung gayon, bakit ka nagtatrabaho at lumaban? Walang gamit para sa iyo mula dito. " Ngunit kapag naghahanda siya ng digmaan sa ganitong paraan mula sa labas. Manggagawa Panginoon bestows kanyang diwa ng pasensya, at sa harap ng kaaway ay may oras upang taasan ang anumang mga problema, awakens sa puso ng kanyang masigla pagpayag sa lahat ng uri ng paghihirap at poot, at sa mga pakana ng kaaway ay hindi magtagumpay. Tulad ng sinabi ng Panginoon tungkol sa Kanyang Sarili: "Siya ay dapat ... magdusa ...", kaya nakakaranas sila ng isang tiyak na uhaw para sa kalungkutan. At kapag dumating sila, masaya nilang sinalubong sila, inumin ang mga ito, habang ang uhaw na inumin ay malamig na tubig. Bishop Theophan the Recluse (107, 218-219).

Walang-sala at pinaka-Mapalad Panginoon, nagdusa ang kanyang pagtanggap sa sangkatauhan ng may-sala at impeksyon sa mga kasalanan ng sangkatauhan, na naibigay ang paghihirap sa paraan ng kaligtasan para sa lahat ng Kanyang mga tagasunod, para sa lahat ng kanyang espirituwal na pagkakamag-anak at tribo ... Kasabay nito ay ibinubuhos Niya sa paghihirap ng Kanyang mga tagapaglingkod mula sa Kanyang paghihirap hindi masabi espirituwal na consolation bilang aktibong patunay ng kaligtasan ng katapatan at fidelity paghihirap, ang landas na humahantong sa kaligtasan (112, 127).

Yaong kung sino tiisin ang kalungkutan, magiging imposible upang labanan ang mga ito, kung hindi ito ay suportado lihim sila ng tulong at biyaya ng Diyos ... Kung wala pagluluksa tao ay hindi kayang mahiwagang, na may isang makabuluhang ginhawa, kung saan ay nagbibigay ito sa proporsyon sa kanyang kalungkutan (108, 317) .

Ipinapakita ng Kasulatan na ang mga tagapaglingkod ng Diyos, ang magprusisyon sa pamamagitan ng utos ng Diyos, na ipinadala sa mga espesyal na kalungkutan upang matulungan ang kanilang trabaho ... Ang mga ito ay tinatawag na naglilinis ng kalungkutan na antas ng allowance, o ang kapalaran ng Diyos (108, 326).

Ang mga kapighatian ay mula sa simula ng siglo isang tanda ng halalan ng Diyos. Sila ay isang tanda, isang pandaraya para sa mga patriyarka, mga propeta, mga apostol, martir, at mga banal. Ang lahat ng mga banal ay dumaan sa isang makitid na landas ng mga tukso at kalungkutan, ang pagtitiis nila ay nagdala ng kanilang sarili sa isang kanais-nais na sakripisyo sa Diyos (108, 350).

Siya ay tumatakbo palayo sa pagpapatupad ng kautusan ni Cristo na nakakamanghang naghahanap ng lugar ng walang hangad ... Ang lugar at buhay ay walang kabuluhan, kapag ang puso ay makakahanap ng kababaang-loob at darating sa pagtitiyaga sa kapakumbabaan (109, 50).

Ang oras ng problema ay ang mapalad na panahon kung saan itatayo ng Diyos ang kaluluwa ng kanyang mga minamahal na pinili mula sa mga tao (109, 106).

Ang panalanging panalangin ay kadalasang sinundan ng mga espesyal na kalungkutan at espirituwal na pag-aalsa na nagpapababa sa ating espiritu sa kalaliman ng kamalayan ng kahirapan at kawalan nito (109, 284).

Ang sakit ay kadalasang nangyayari upang maging isang lugar ng kaalaman sa Diyos at kaalaman sa sarili. Ang pagdurusa ng katawan ay kadalasang sanhi ng espirituwal na kagalakan, at ang kama ng pagkakasakit ay natubigan ng mga luha ng pagsisisi at mga luha ng kagalakan tungkol sa Diyos (111, 506).

Walang arbitraryong gawa, walang arbitrary na pag-agaw at kasamaan ay maaaring magdala ng parehong mga benepisyo sa kaluluwa bilang mga di-sinasadyang kapighatian na ipinadala sa kanya ng Diyos. Bishop Ignatius (Bryanchaninov) (111, 371).

Encyclopedia of the sayings ng Banal na mga ama at mga guro ng Simbahan sa iba't ibang mga isyu ng espirituwal na buhay

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!