Ngayong araw: Marso 26 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Ang katigasan at pagtitiyaga ay ang pangunahing mga salik ng panalangin

Ang katigasan at pagtitiyaga ay ang pangunahing mga salik ng panalangin

19.11.2017
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu!

Magtanong, at ito ay ibibigay sa iyo; hanapin, at makikita mo; kumatok, at bubuksan ito sa iyo, sapagkat ang lahat na nagtatanong ay tumatanggap, at siya na humahanap, at sa isang kumakatok ay binuksan! (LX 11: 9-10).

Ngayon, minamahal sa Panginoon, narinig namin ang talatang Ebanghelyo, kung saan itinuturo sa atin ng Panginoon ang tamang panalangin. Siya ay nagbibigay sa lahat ng mga sikat na ngayon panalangin "Ang aming Ama" at puntos sa mga halimbawa mula sa araw-araw na buhay na humihiling sa Diyos sa panalangin sa anumang bagay, kailangan mong maging matatag at paulit-ulit, na may pananampalataya at pag-asa, naghihintay kung nagtanong.

Kaya, sinabi ng Panginoon: Sabihin nating ang isa sa inyo, na may isang kaibigan, ay lalapit sa kanya sa hatinggabi at sabihin sa kanya: kaibigan! Bigyan mo ako ng tatlong tinapay, sapagkat isang kaibigan ko ay dumating sa akin mula sa daan, at wala akong maibibigay sa kanya; at siya mula sa loob ay sasabihin sa kanya: Huwag abutin ako, ang mga pintuan ay naka-lock na, at ang aking mga anak ay kasama ko sa higaan; Hindi ako makatayo at magbibigay sa iyo (Lucas 11: 5-7).

Hindi sinasadya ibigay ng Tagapagligtas ang halimbawang ito. Pagkatapos ng lahat, sa talinghagang ito ang kaibigan ng petisyoner ay kailangang tumayo sa gabi, buksan ang mga kuwartong may tinapay at bigyan ang kanyang kaibigan upang gamutin ang isang kaibigan na dumalaw sa kanya nang hindi inaasahang [1].

Ngunit ang lalaking ito, na nakabangon sa gabi at nagbigay ng hiniling, ay nakapagtakda na ng mga bata, habang siya mismo ay nagpapatotoo at siya, marahil ay kinailangang abutin ang kanilang pagtulog, iwan ang kanyang asawa at mainit na kama.

Bakit ginagawa niya ito? Sinasabi sa atin ng Panginoon: Kung sinasabi ko sa inyo, siya'y hindi bumangon, at magbigay sa kanya bilang isang kaibigan sa kanya, para sa kanyang tiyaga, pagkuha ng up at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya (Lucas 11 :. 8).

Sa orihinal na Griego ay ginagamit ang isang mas malakas na salita, doon sa halip na ang mga salitang "sa pamamagitan ng pagtitiyaga" ay sinasabing "sa pamamagitan ng importunity"

Sinabi ni Propesor Lopukhin na ang orihinal na Griyego ay gumagamit ng mas malakas na salita, kung saan sa halip na ang mga salitang "sa pamamagitan ng pagtitiyaga" ito ay sinasabing "sa pamamagitan ng importunity". Ngunit sa kasong ito, ang pang-uusapan na ito ay hindi makasarili, ito ay sinusunog sa pagmamahal sa kapwa ng isa, ay napuno ng sinaunang batas ng pagkamapagpatuloy [2].

Tayo, minamahal sa Panginoon, laging maghangad sa Diyos at hilingin sa kanya nang may kababaang-loob at pagpapakumbaba ng mga benepisyo sa espirituwal at katawan. Susubukan naming palakasin ang aming panalangin nang may mapagpakumbabang tiyaga at pag-asa para sa awa ng All-Good God.

Susubukan naming mas madalas na humingi ng biyaya hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa kanyang kapwa tao, at ang Panginoon ay hindi tayo iiwan na walang aliw sa mga salita ng St. John ng Kronstadt, "Mananalangin ba para sa iba, at ang langit ay mamagitan para sa iyo» [3].

At pagkatapos ay sinabi ng Panginoon: Magtanong, at ito ay bibigyan sa iyo; hanapin, at makikita mo; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan sa inyo. Sapagka't ang bawa't humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang kumakatok ay bubuksan ito (Lucas 11 :. 9-10).

Ang Tagapagligtas mismo ay nag-utos sa atin na magtanong, humingi at magpatumba. Ngunit bakit ginagamit ng Panginoon ang mga salitang ito upang ituro sa amin ang totoong panalangin?

Dahil sa panalangin, ang isang tao ay hindi dapat lamang magtanong, ngunit manalangin, alinsunod sa mga salita ni San Juan Chrysostom, "na may mahusay na pangangalaga at pagsisikap - na ipinahayag ng salita: humingi. Sa katunayan, siya ay humahanap ay ibinabato ang lahat ng bagay sa labas ng kanyang isip, straining kanyang pansin lamang sa kung ano siya ay naghahanap para sa, at wala dito hindi nag-iisip »[4].

Bakit tinatawag ni Kristo na magpatumba sa langit? Sapagkat ang mga Kristiyano ay "dapat lumapit sa Diyos na may kapangyarihan at maayang pag-iisip" [5]. Upang gumawa ng mahusay na pagsisikap para sa kabutihan, upang subukan, tulad ng mga taong mayaman sa lupa, upang makakuha ng kanilang mga kayamanan sa langit. Sa wakas, sinabi ni Cristo na "magpatumba" upang ipakita na kung hindi Siya bubuksan sa lalong madaling panahon, ang tunay na Kristiyano ay dapat pa rin maghintay.

Ipaalam sa amin subukan, mahal kong mga kapatid, nang buong sigasig at tiyaga upang makipag-usap sa Diyos, pag-alam na Siya ay para sa ating kapakinabangan at pagsasakatuparan ng dalangin ay minsan mabagal upang makatulong sa amin (Lucas 18 :. 7).

Oo, kami ay hindi humina ang panalangin, yamang hindi siya ay dalhin ang nais na resulta, ay palaging naghahanap sa Diyos at ang Kanyang Divine Will, laging kumatok at humingi ng espirituwal at pisikal na mga benepisyo mula sa mga kaawa-awa Tagapagligtas.

Sa wakas, ang pagkumpleto ng Panginoon sa kanyang pag-uulat ay nagdudulot ng isa pang halimbawa sa isang aralin: Sino sa inyo ang ama, kapag hiningi siya ng anak para sa tinapay, magbibigay sa kanya ng isang bato? o, nang humingi siya ng isda, ibibigay ba niya sa kanya ang isang ahas sa halip na isda? O, kung humingi siya ng itlog, bibigyan ba niya siya ng alakdan? Kaya, kung kayo, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, ang higit pa ang iyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya (Lucas 11 :. 11-13).

Sa talinghagang ito, binabalaan tayo ng Panginoon laban sa ideya na ang Diyos ay maaaring itanong tungkol sa anumang bagay at dapat itong matanggap

Sa talinghagang ito, binabalaan tayo ng Panginoon laban sa ideya na ang Diyos ay maaaring hingin sa anumang bagay at dapat tanggapin ito, kung mayroon siyang kinakailangang katatagan at tiyaga sa petisyon.

Malinaw na ipinakikita ng Panginoon na kung ikaw ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, dapat kang humingi ng isang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Pinagpala ni Blessed Theophylact ng Bulgaria: "Kung paano ang mga bagay na ito ay bumubuo ng pagkain ng tao, kaya ang ating mga petisyon ay dapat maging kapaki-pakinabang sa atin at maglingkod upang tumulong" [6].

Ngunit bakit sinasabi ng Panginoon: Kung gayon, kung ikaw ay masama ... (Lucas 11: 13)? Narito ang Cristo ay hindi suwat ng kasalanan at kasamaan ng kalikasan ng tao, ngunit dito ito ay, sa mga salita ng St. John Chrysostom, "tawag para maka-Amang pagmamahal masamang hangarin pagkakaiba mula sa Kanyang kabutihan» [7].

Ipaalam sa amin, na minamahal ng Panginoon, subukang hilingin para sa isang espesyal tiyaga at katatagan mag-isa na talagang maging kapaki-pakinabang sa pangmatagalan ay ang aming buhay na walang hanggan, sa mga salita ng Tagapagligtas: Magsigawa kayo hindi dahil pagkaing nasisira kundi para sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ay magbibigay sa iyo anak ng tao (Jn 6 :. 27). At pagkatapos ay, siyempre, makuha namin. Sapagkat kung masigasig nating magtanong at hindi kayo nagsisitanggap, hinihiling namin na bato [8].

Ipaalam sa amin, mahal kong mga kapatid, sa lahat earnestness at katatagan upang manalangin sa Panginoon para sa kanilang sarili at sa gayon ding sikap para sa mga kapitbahay, alam na ito ay makikinabang sa amin sa kalangitan.

Huwag tayong maging tamad kapag hindi namin agad na matanggap ang aming hinihiling, na alam na ang Diyos ay minsan ay nag-aalinlangan upang tulungan tayo para sa ating espirituwal na kapakinabangan. Lagi tayong magtatanong nang may matatag na pag-asa, humingi at magpatumba sa pintuan sa Makalangit na Guro.

Subukan natin ang katangian ng ating mga petisyon sa Diyos. Subukang huwag hilingin sa Diyos na bigyan kami ng isang bato, ahas o alakdan, ngunit kumuha ng isang pagtingin sa kung ano ay nagtanong ng Diyos at ng mga banal, sa pag-aayos ang isip ng Diyos, ipaalam sa amin humingi sa kanya upang ibigay sa amin kapaki-pakinabang sa ating mga kaluluwa.

Ipaalam sa amin pagsikapan, mga kapatid sa lahat ng paraan para mapalakas ang aming mga mahina panalangin, firm tiwala sa Diyos, pagtanda Nagbigay benepisyo at halimbawa ng mga banal, sa armadong katatagan, pasensya at matibay na pag-asa, maghintay para sa tulong mula sa ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.


[1] Pagpapaliwanag Bibliya Lopuchin AP Commentary on the Gospel of Luke // https://ekzeget.ru/tolk.php?kn=lk&gl=13&st=31&tolk=%D2%EE%EB%EA%EE%E2%E0%FF%20%C1%E8% E1% EB% E8% FF% 20% ... (reference date 8.11.2017 taon).

[2] Pagpapaliwanag Bibliya Lopuchin AP Commentary on the Gospel of Luke // https://ekzeget.ru/tolk.php?kn=lk&gl=13&st=31&tolk=%D2%EE%EB%EA%EE%E2%E0%FF%20%C1%E8% E1% EB% E8% FF% 20% ... (reference date 8.11.2017 taon).

[3] John ng Kronstadt, kanan. My Life in Christ // https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/moja_gizn_vo_hriste/1_3 (reference date 8.11.2017 taon).

[4] John Chrysostom, sv. Interpretasyon ng Ebanghelyo ayon sa paglikha ni Mateo. - M .: Publishing House ng Sretensky Monastery, 2013. S. 186.

[5] John Chrysostom, sv. Interpretasyon ng Ebanghelyo ayon sa paglikha ni Mateo. - M .: Publishing House ng Sretensky Monastery, 2013. S. 187.

[6] Theophylactus of Bulgaria, pinagpala. Commentary on the Gospel of Luke // https://ekzeget.ru/tolk.php?kn=lk&gl=13&st=31&id_tolk=39 (reference date 8.11.2017 taon).

[7] John Chrysostom, sv. Interpretasyon ng Ebanghelyo ayon kay Mateo // http://bible.optina.ru/new:mf:23:37 (buwan ng pagpapalabas ng 8.11.2017 taon).

[8] Theophylactus of Bulgaria, pinagpala. Commentary on the Gospel of Luke // https://ekzeget.ru/tolk.php?kn=lk&gl=13&st=31&id_tolk=39 (reference date 8.11.2017 taon).

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!