Ngayong araw: 18 Enero 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Katibayan ng Katotohanan

Katibayan ng Katotohanan

26.12.2017
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Ang katotohanan ay nasaksihan sa lupa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu

Ang katotohanan ay nasaksihan sa lupa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ... Kung walang patotoo mula sa Espiritu, walang katibayan ng Katotohanan (111, 509).

Ang katotohanan ay ang Banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng Katotohanan. Ang pagsisinungaling ay magkakatulad at maipapalaganap ng diwa ng diyablo, na kasinungalingan at ang ama ng kasinungalingan (108, 115).

Kung ang iyong isip at puso ay hindi nakasulat sa anumang bagay - hayaan ang Katotohanan at Espiritu na isulat sa kanila ang mga utos ng Diyos at ang Kanyang espirituwal na pagtuturo (108, 115).

Ang katotohanan ay maaari ring i-broadcast sa loob ng isang tao. Ngunit kailan? Kapag, sa mga salita ng Tagapagligtas, ang lalaking nakapanamit ng kapangyarihang galing sa itaas: "Kapag dumating siya siya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan" (Jn 16, 13.). Bishop Ignatius (Bryanchaninov) (108, 120).

Sinabi ni Pedro: "Lumayo ka sa akin. Panginoon! dahil ako ay isang makasalanan na tao "(Lucas 5, 8). Ipinahahayag ni Pedro ang kanyang sarili na isang makasalanan at hinahatulan ang kanyang sarili bilang hindi karapat-dapat na pagnilayan si Cristo. Siya, tila nakabilanggo at pinalayas ang sarili mula sa mukha ni Cristo, na nagsasabi: Ako ay nahihiya sa aking mga kasalanan at natatakot ako sa Inyong mukha. O Hustisya, na nakikita ang kaloob-looban! Hindi ako maglakas-loob na tumingin sa Inyo, hindi ako karapat-dapat na maging bago sa Inyong mukha, ngunit maaari lamang ako tumayo sa malayo sa Inyo, bilang nahatulan at banished. Ngunit "saan ako pupunta sa iyong Espiritu, at saan ako tatakas?" (Awit 138, 7). Ikaw mismo ay umalis para sa isang sandali mula sa akin, tulad ng araw ng set, at pagkatapos ay ito shines muli. Lumayo ka sa akin. Ang aking liwanag, na may takot sa iyong katarungan, na ako'y natakot hanggang sa tanungin ko ang aking konsiyensya, masusuri ko ang aking mga kasalanan nang detalyado at hindi ipahahayag ang sarili ko. Pagkatapos ay muling lumiwanag sa akin. Aking araw, na nagpapagaan sa akin ng mga sinag ng iyong biyaya.

Ito ang kahulugan ng mga salita ni Petrov, tulad ng kahulugan, tulad ng lihim. Oh mabuting larawan ng kaligtasan ng mga makasalanan! O magandang payo sa lahat! Nais mo bang maging di-nahatulan, makasalanan, sa Huling Paghuhukom ng Diyos? Hukuman ang iyong sarili, babala ang Korte ng Diyos ng iyong pagsumpa sa sarili. Ang apostol ay hindi nagsasabi sa walang kabuluhan: "Sapagkat kung hinuhusgahan natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan" (1 Corinth 11, 31). Kung natututo ang bawat isa sa atin na malaman at hahatulan ang ating mga kasalanan, tatanggalin natin ang walang hanggang kahatulan.

... Ang ating Panginoon, na nakaupo sa kanyang minamahal na alagad sa Huling Hapunan (siya ring ginawa at Jude), ay nagsimula upang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang taksil, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin" (Mateo 26, 21.). Terrified na ang mga alagad ng Panginoon, at ang bawat isa sa kanila, agad na tumingin sa kanilang konsensiya at hindi sa paghahanap sa kanyang sarili sa anumang pagkakasala na may kaugnayan sa Panginoon, sinabi niya: "Hindi ko alam. Panginoon? ". Sinabi ni Pedro, ay nagsipagsabing Andres, Santiago sinabi, at bawat isa sa kanila sinabi ang parehong bagay: "Hindi ko alam. Panginoon? "(Mateo 26, 22). Pagkatapos ito ay ang turn ng Juda, at sinabi niya: "Ako baga, Rabi?" (Mat 26, 25.). O sinumpa kay Judas! Sinusunod mo si Kristo, ngunit hindi ka sumasang-ayon sa mga tagasunod ni Cristo; ang lahat sa Panginoon na tinatawag na ang kanyang Panginoon, ikaw lamang ay tinatawag na ang kanyang lamang guro, hindi ang Panginoon: "Hindi ko alam, Rabbi." Well, Jude, sabihin sa akin, pati na rin ang iba pang mga apostol: "Hindi ko alam. Panginoon? ". Ngunit hindi masabi ni Judas ang isa sa mga salitang "Diyos" ay hindi maaaring tinatawag ng Panginoon nating Dios, kundi ang salita na nagnanais na ipagkanulo siya, na sinasabi, "Magalak, Rabi" (Matt 26, 49.). Bago mo sabihin ito, nakakabigay-puri paghalik sa kanya, siya ay sa Huling Hapunan ay nagpakita kung ano ang nasa isip, na sinasabi: "Ako baga, Rabi," Sa parehong mga manlilinlang Judah parirala sa isang tawag: "Magalak, Rabi" At "hindi ko baga, Rabi? "Bakit Judas ay hindi bigkasin ang salitang" Panginoon "at upang aminin ang kanilang Panginoon ay ang Panginoon? Ang dahilan sa ito mamaya ipinaliwanag ni apostol Pablo, na sinasabi: (. 1 Cor 12, 3) "Walang sinuman ang maaaring sabihin si Jesus ay Panginoon 'hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo». Ang salitang "Panginoon" ay hindi maaaring ipahayag ng sinuman, maliban sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Dahil ang parehong Judas ay hindi isang sasakyang-dagat ng Espiritu Santo, ngunit ang mga sasakyang-dagat ng demonyo, at ang salitang "Diyos" na sabihing hindi niya magawa; siya ay hindi isa sa mga alipin ng Panginoon, kundi mga alipin ni Satanas.

... Kaya kapag sinabi ni San Pedro sa Panginoon: "Lumayo ka sa akin, Panginoon," na sa mga huling salita, "Panginoon", ipinakita niya na ang panloob na mga lihim ng kanyang puso, na siya ay isang tunay na lingkod ng Panginoon, at hindi mapagkunwari, hindi nagkukulang upang iwanan Siya, ngunit handa na sumama sa Kanya kahit na sa kamatayan. Lumitaw din na nagsisimula na siyang maging isang sisidlan ng Banal na Espiritu at tinawag ang Panginoong Jesu-Cristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.

hiramin natin sa halimbawa ng misteryosong turo na tunay na gumawang mag-isa ng ating Panginoong Jesu-Cristo, at hindi kayamanan, magsalita ng buong tapang at walang anomang hatol sa Panginoon. "Diyos" Kung nagtatrabaho kami sa ibang paraan, iyon ay, ang mundo, ang laman at ang diyablo, at ang ating Panginoon ay tanging tinawag ng Panginoon sa walang kabuluhan, at pagkatapos ay nakita namin ang ating mga sarili makapal ang mukha, walang hiya at mapagpaimbabaw na mga Pariseo. Sainted Dimitry ng Rostov (103, 477-481).

Wala pang nakagagawa at isipan na hindi kayang unawain bagay: na maniwala sa makalangit na mga lihim ng One Diyos, ngunit tatlong beses sa taong ito at sa kabanalan ng kanyang ari-arian, ang paglikha ng sanlibutan mula sa wala, ngunit isang solong pandiwa ng Diyos, ang pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos at ipinanganak ng Birhen, walang binhi, ngunit nang walang paglabag sa virginity kanya tungkol sa libreng ang kanyang paghihirap at pagpapako sa krus sa pagitan ng mga villains, ngunit para sa ating mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli sa mga patay, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya at ang walang hanggang kaligtasan ng isa sa kanyang pangalan, sa General muling pagkabuhay ng patay sa huling araw, at ang paghihimagsik ng mga katawan na nakakalat sa alabok, at nagdadala sa kanila sa marami ang pinakamahusay na kondisyon, at Halo na may ito ng isang shower ng buhay na walang hanggan at sa hinaharap benepisyo - upang maniwala ang lahat ng mga ito at iba pang mga ordenansa at magtatag ng kanilang sarili sa kanilang pananampalataya - isang bagay na imposible para sa makamundong isip ng tao, darkened idolatrosong pamahiin. Ngunit ang mga apostol ay ito posible, at ang salita ng Diyos nakatanim sa puso ng mga mapagsamba sa diosdiosan, sira-sira at matagal na nabubuhay, banal na pananampalataya, at maaprubahan ito. At ang kanilang mga puso, na puno ng pag-ibig ng mundo at kaugalian ng kanilang mga ninuno, tulad ng mga puno sa tubig, sumiklab dahil sa pag-ibig ng Diyos, at pagnanais, at ang paghahanap para sa mga walang hanggang mga pagpapalang wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakarinig, sino ay hindi nanggagaling sa puso ng tao (1 Cor, 2, 9). Sa katunayan, sa pamamagitan ng mga ito sinabi ng Diyos mismo, ay kanilang ipinangaral, at sa salita ng kaniyang kapangyarihan at espiritu inihain, gaya ng nasusulat: "Siya ay nagbibigay ng isang boses sa tinig ng Kanyang kapangyarihan" (Ps 67, 34.). Prelate Tikhon Zadonsky (104, 855-856).

"Ako ... ay naparito sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan"

"Ipinanganak ako dahil dito, at dahil dito ay naparito ako sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan; Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig "Kapag ang katotohanan ay nagsiwalat sa langit, kapag ang Messenger ng Diyos sa ating laman ay sa lupa, ang buong makasalanang kadiliman vanished nahulog na mga diyus-diyosan ay mapapahiya sa paganismo naglaho pamahiin nanginig konsensiya ay sumunod sa kasalanan, nagalak nakakiling sa kabutihan kaluluwa, nakikita ang direktang landas ng kaligtasan; transformed pinaniniwalaan, nanaig ang shrine, nanaig gayunpaman, ang Espiritu Santo ay sakop ang lahat ng kanyang nangagsisililim ... Ang pagkilos ng Katotohanan sa pamamagitan ng apostolic kasigasigan dispelled mali at ipinataw direktang konsepto ng pag-save ng mga bagay.

Inisip ng mundo na ito ay sapat na upang alagaan ang isa sa mga lokal na buhay, at pagkatapos ay hindi pahabain ang iyong mga iniisip. Espiritu ng Katotohanan itinuro na ang buhay na ito ay isang landas sa hinaharap, at pagkatapos ay siya ay masaya kapag ito ay humahantong sa Eternal. Inisip ng mundo na ang kaligayahan ay binubuo sa ilang kaluguran sa katawan at sa mga kalugud-lugod na kasiyahan. At ang Espiritu ng Katotohanan itinuro na ang direct kasiyahan ay malinis na malinis na budhi at na ito ay hindi lumalabag sa anumang mga luha leakin pasensya para sa mga katotohanan, o pag-uusig, na kung saan karagdagang strengthened sa katatagan ng isang walang bahid-dungis sa gawa, walang pagdurusa, na ang mga mas-update ang espiritu, mas nagpapasama sa katawan . World naisip na pagsamba sa halip obserbahan ang ilang mga panlabas na seremonya, at ang kinagiliwan matugunan ang mga Banal. Espiritu ng Katotohanan nagturo kung ano ang kagustuhan ng Diyos ang sakripisyo ay sira at may pagsisising puso, at na tunay na paggalang sa mga magulang ay nangangailangan ng isang walang bahid-dungis na buhay. Inisip ng mundo na ang lahat ay napapailalim sa pagkakataon, trick at intrigues ng tao. Ngunit ang Espiritu ng Katotohanan itinuro na ang lahat ng mga kontrol sa panig ng ama Providence ng Diyos, at na ang lahat sa walang kabuluhan, kung hindi suportado sa pamamagitan ng Kanyang kamay. Inakala ng mundo na sapat na ito para bigyang-katwiran sa harap ng Diyos ang mga tinatawag na mabubuting gawa nito. Espiritu ng Katotohanan itinuro na ang lahat ng aming mga mabuting gawa ay hindi sapat, at halo-halong may mga kinahihiligan na sila at pagkatapos ay may-bisa kapag ito ay nagpapalaganap ng ebanghelyo ng biyaya. World naisip na ang diyos ay maaaring tunay na walang kabuluhan ng mga imbensyon ng tao diosdiosan, ngunit ang Espiritu ng Katotohanan, ang nagturo na "Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan" (Jn 4, 24.). Kaya naisip ng mundo. At maaari itong ma-excuse ngayon, na may kaalaman tungkol sa Espiritu ng Katotohanan, matapos osiyaniya amin evangelical liwanag, kung kami ay makikita sa mga view na ito? ..

Katotohanan ay, kung ito ay lamang binibigkas sa pamamagitan ng bibig o lamang na ipinahayag sa mga salita, pa doon ay tumutulong ito sa kanyang sarili ay ang pinakamahusay at pinakamahusay; ito ay hindi sapat na ito ay kumikinang lamang mula sa labas. Ang kanyang trono ay ang puso, ang puso ng ang pinagmulan ng mga pandama, simula inclinations ng mga grounds. Hindi ito maaaring siya ay nabubuhay sa kanyang mga labi kapag siya ay wala sa puso; tulad ng kung ito ay nakatago sa puso, ngunit hindi ito lilitaw sa labi at o ay lilitaw, ngunit maputla at mahiya, siya loses kanyang karangalan. Kung ang isang tao ay lamang para sa aking sarili courted katangian na ito, tunay na magiging ang pinakamahusay na palamuti para sa kanya; ay isang palamuti, ngunit hindi ito kinakailangan at kapaki-pakinabang. Ang kaloob ng salita ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Kung ang isang tao ay isa lamang sa mundo, para kanino niya ipahayag ang kanyang mga saloobin? Sino ang maaaring gawin niya sa liwanag ng kanyang Katotohanan? Kailangan natin ang katotohanan at iba pa, kapaki-pakinabang sa atin at sa iba pa. Ito ay isang banal na unyon na kumokonekta sa lipunan sa amin at nag-uugnay sa amin sa lipunan. Ayon sa ang mga pangungusap ng Mang-aawit, "mga tao ay magsisimula, at ang puso ng isang malalim na" (Ps. 63, 7), at ito ay kinakailangan para sa kaligayahan ng sangkatauhan, na kami ay taos-puso sa katotohanan sinundan at sumunod ang lahat ng ating mga pagkilos.

... Ngunit ang tuso mga pagkilos ng espiritu ng yaong masama ay iba't iba: ang ilan sa mga ito binds sa ang wika na sila ay nagsasalita ng katotohanan. Sapagkat, ayon sa Ebanghelyo, siya ang "ama ng mga kasinungalingan" (John 8, 44). Mga pagnanasa sa iba't ibang paraan: upang magsalita - de katotohanan - upang mawala ang pagkakaibigan; upang sabihin ang katotohanan - upang mawalan ng tubo; upang magsalita ng katotohanan - upang pukawin ang galit patungo sa sarili; sabihin ang katotohanan - kung minsan sisihin mo ang iyong sarili. Well, kaya hayaan ang iyong puso sumasalungat sa iyong mga labi! Alagaan ang iyong pagkakaibigan, panatilihin ang iyong mga kita, itago ang iyong pagkakasala: ito ang magiging pinakamalaking tagumpay para sa espiritu ng pipi. Ngunit ano ang iyong, malungkot, sa pagkuha na iyon? Katotohanan sa bibig ng Diyos, kinayayapan mo ba siya? Totoong mga trono ang nag-aangkin, nag-aalinlangan ka ba upang ipagpatibay ang iyong kaligayahan dito? Ang isang direktang at bukas na puso ay ang tirahan ng Banal na Espiritu: bakit mo pinalabas ang Kanyang kasinungalingan? "Hayaang ang aking bibig ay mapuspos ng papuri" (Awit 70, 8); "Ang kanyang mga pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig" (Ps. 33, 2) ... Kung kami ay tahimik, ito ay kapaki-pakinabang upang i-link ang pagkapipi ang kanyang dila sa paninirang-puri, sa paniniwala, upang sramoslovie walang-pakundangan. Ang ganitong kababaan sa diwa ng pipi ay kasuklam-suklam, ngunit sa Banal na Espiritu ay maligayang at nagagalak. Oo, at tandaan, kami sa Bautismo ay tinanggihan ang diwa ng mga kasinungalingan, kapag nagsuot sila ng bagong damit ng mga labi at mga katotohanan. Plato, Metropolitan ng Moscow (105, 300-305).

St. John nagpatotoo tungkol kay Jesucristo, na Siya ay sa katunayan "ang Kordero ng Diyos na nagaalis ng kasalanan ng sanlibutan" (Jn 1, 29.), Na siya - ang ipinangakong Manunubos, inaasahang sa pamamagitan ng lahat. Narinig ang mga ito ay kasama niya at naniwala. Mula sa kanila ito ang pumasa sa ebidensiya sa mga tao, at lahat sila isipin na John nakasaksi - hindi isang simpleng tao. ipinapahiwatig Tagapagligtas na ito kapag sa mga nakaraang araw na inaalok sa punong templo pari, ang tanong na, "Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit o sa mga tao?" (Mk 11, 30.). Yaong opt out ka sa sagot, dahil hindi sila maaaring mabibigo upang makita na si Juan ay hindi nanggaling mula sa kanyang sarili, bumabautismo sa tubig. Ngunit sinasabi nila ito ay, nang sabay-sabay ay kailangang kinikilala at ang kaniyang patotoo ay na sa harap nila ang ipinangako One, at dahil sa isumite sa Kanyang mga turo. At ito ayaw nilang hindi para sa anumang magandang dahilan at ang isa maling hinala. Subalit ang kanilang pagtitiyaga ay hindi sa hindi bababa sa lumubhang lakas ng patotoo ni San Juan. Ito pa rin ay sigurado na ito ay kapag ito ay dumating mula sa kanyang bibig. At marinig namin si Juan, na nagtuturo sa atin na ang tunay na Manunubos, at sa gayon ay pasiglahin ang kanilang pananampalataya bilang pananampalataya, na ang nasasalat na katibayan. Bishop Theophan the Recluse (107, 13-14).

Ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa katotohanan?

Ano ang ibig sabihin ng "lumakad sa katotohanan" (Awit 85, II)? Kaya, na tinanggap ang katotohanan sa puso, kaya panatilihin ang iyong sarili sa mga kaisipan at damdamin, tulad ng iniaatas ng katotohanan. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako at nakikita ang lahat - ito ang katotohanan; Kahit sino na natatanggap ng katotohanang ito sa puso at papanatilihin ang kanilang mga sarili sa parehong mga panloob at panlabas, tulad ng kapag bago ito na ang Diyos mismo, at lahat ng bagay sa loob nito ay makikita, na pumunta sa katotohanang ito. Diyos ay naglalaman ng lahat at walang kanya ay hindi matagumpay naming maaaring gawin - ito ay ang katotohanan; na tumatagal ng kanyang puso at sa lahat na nais gawin, humingi siya sa pananalangin sa Diyos para sa tulong, at upang gawin ang lahat ng iyon sa kanya hindi mahalaga kung ano ang mangyayari, parehong sa mga kamay ng Panginoon, siya ay lumakad sa katotohanan. Ang pagkamatay ng bawat oras maaari naming magnakaw, at pagkatapos na pagkatapos ng kamatayan at ng Korte - ito ay ang katotohanan; Kahit sino na natatanggap ng katotohanang ito sa puso at kalooban upang mabuhay, tulad ng ito ay dapat na mamatay na ito minuto, at tatayo sa paghuhukom ng Diyos, siya ay pumunta sa katotohanang ito. At may kaugnay sa anumang iba pang mga katotohanan (107, 46-47).

Ang dahilan para sa Pagkabuhay na Mag-uli ay maaaring patunayan sa pamamagitan ng dahilan, batay sa Kasulatan. At ang lakas ng kanyang mga argumento ay hindi maaaring makilala ang isang taong hindi naniniwala, kung hindi man naka-plug in sa kanya ng isang pakiramdam ng katotohanan. Ang mananampalataya ay hindi nangangailangan ng patunay, sapagkat ang Iglesya ng Diyos ay puno ng liwanag ng Pagkabuhay na Mag-uli. Pareho ng mga truth-tellers na ito ay totoo at nakakumbinsi. Ngunit laban dahilan at ang mga dahilan ay maaaring ginawa upang matugunan ang paghadlang pagsasaalang-alang. At ang pananampalataya ay maaaring magbago at maging sanhi ng mga pagtutol kalituhan at pag-aalinlangan, na nagmumula sa labas at nagaganap sa loob. Wala bang isang hindi matitinag na bakod para sa katotohanan ng Pagkabuhay na Mag-uli? Mayroong. Kapag ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, pinaghihinalaang ng tao sa Binyag, ay magsisimulang upang ipakita up epektibo sa pagtigil ng mga katiwalian ng katawan at kaluluwa, sa Establishment sila ay nagsimula ng isang bagong buhay, isang tao ay lumalakad sa liwanag ng Muling Pagkabuhay. At ito lamang ay tila sira ang ulo objecting laban sa katotohanan ng muling pagkabuhay, tulad ng isang taong lumalakad samantalang araw, na nagsasabi, bagama't ngayo'y sa gabi (107, 102-103).

Ano ang nagbigay inspirasyon sa babaeng Syrofinian na lumapit sa Panginoon at maging napakahirap sa petisyon? (Mk 7, 24-30). Ang umiiral na imahen ng mga paniniwala: siya ay kumbinsido na ang Tagapagligtas ay makagagaling sa kanyang anak na babae, at dumating sa Kanya; ay kumbinsido na hindi Niya iiwanan ang kanyang mga kahilingan nang walang kasiyahan at hindi tumigil na magtanong. Ang mga paniniwala ay bunga ng lahat ng buhay, pag-aalaga, pag-iisip ng mga saloobin, mga impresyon mula sa nakapaligid, mula sa nakatagpo na mga aral at iba't ibang mga kaso at gawain sa buhay. Sa ilalim ng impluwensya ng lahat ng ito, ang pag-iisip ay gumagana at umabot sa ilang mga paniniwala. Sa parehong oras, dapat isaisip na sa lahat ng dako ay may at sa lahat ng dako ang Katotohanan ng Diyos ay masikip sa kaluluwa ng tao. Ang katotohanan ay nasa puso ng tao; ang katotohanan ng Diyos ay ipinakita sa lahat ng nilalang: may katotohanan ng Diyos sa mga kaugalian at asal ng tao; mayroon ito sa pagsasanay - mas marami o mas kaunti. Ngunit sa lahat ng dako ay may kasinungalingan. Sinuman ay mula sa Katotohanan, kinokolekta niya ang katotohanan at puno ng mga paniniwala ng totoo, nag-iingat. At sinuman ay hindi mula sa Katotohanan, nagtitipon siya ng mga kasinungalingan at puno ng mga paniniwala ng mga huwad, mga delusyon ng nakapipinsala. Maging ito man ay ang tao upang mabuhay sa Katotohanan o sa labas ng Katotohanan - gawin ang lahat ng iyong sarili; ngunit samantala ang Banal na Hukuman ay inaasahan ang lahat. Bishop Theophan the Recluse (107, 293-294).

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!