Ngayong araw: 18 Enero 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Christmas paremia. Teksto, pagsasalin at interpretasyon

Christmas paremia. Teksto, pagsasalin at interpretasyon

08.01.2018
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Bawat taon sa gabi ng Pasko, sa Bisperas ng Pasko, sa lahat ng mga Orthodox na simbahan, walong espesyal na paremias sa Pasko ang binabasa. Ano ang paremia? Saan nagmula ang tradisyon ng naturang pagbabasa? Ano ang kahulugan ng mga paremias na naririnig natin sa Bisperas ng Pasko?

Tungkol dito at hindi lamang kami nakipag-usap sa kandidato ng mga pilosopiko na siyensiya, kandidato ng teolohiya, associate professor ng Kagawaran ng Pilosopiya at Teolohiya ng Moscow Orthodox Institute of St. Si John the Theologian, ang senior teacher ng Kagawaran ng Teolohiya ng pari ng Theological Academy ng Moscow na si Stefan Domuschi.

Ano ang paremia? Saan ito nanggaling?

Ang "Paremia" sa Griyego ay isang parabula. Sa katunayan, ito talata ng banal kasulatan, halos lahat mula sa Lumang Tipan, na kung saan noong unang panahon ay basahin sa liturhiya, at may VII-VIII siglo ay basahin sa Vespers. Ngayon, ang mga paremyas ay binabasa sa pagsamba upang maihatid ang kakanyahan ng piging ng mas malalim. Mula sa Lumang Tipan ay basahin ang iba't ibang mga sipi, bagaman madalas na ito ay ang Aklat ng mga Kawikaan, para sa pagbabasa at tinawag parables. Kung tumingin ka sa isang modernong liturgical batas ng Mahal na Araw, ito ay posible upang makita kung paano mapangalagaan ang mga sinaunang Kristiyano tradisyon ng pagbabasa sa aklat ng Genesis, ang propetang si Isaias at ang Aklat ng mga Kawikaan, para sa paghahanda ng catechumens. Para sa pag-post ng mga tatlong aklat ng Lumang Tipan ay binabasa nang buo.

Mahalagang maunawaan na ang ilang mga liturgical na teksto na binabasa, halimbawa, sa buong gabi na pagbabantay, ay hindi para sa panalangin, kundi para sa pakikinig. Ayon sa batas pagkatapos nila, ang mga sermon ay dapat kung saan dapat ipaliwanag ng pari ang kahulugan ng nabasa. Паремии - ito ay tulad lamang ng mga teksto, nakikinig sa kung saan, ang mananampalataya ay malalim na pumapasok sa kahulugan ng kung ano ang ipinagdiriwang ng Simbahan.

Karaniwan ang isang maliit na paremia. Kaya, sa mga piyesta opisyal bilang parangal sa mga Banal na Theotokos, binabasa ang tatlong paremias. Kaya sa mga araw ng memorya, halimbawa, ang mga banal. Naaalala ng Simbahan ang isang apostol, hindi ang Lumang Tipan, ngunit ang Bagong Tipan na paremia, ay binabasa. Ngunit sa mga pista opisyal tulad ng Pasko, Pagbibinyag ni Kristo o Easter, ang bilang ng mga pares ay mas malaki. At ito ay dahil hindi lamang sa katunayan na ang mga serbisyong ito ay lalong taimtim. Ang katotohanan ay na sa Sinaunang Simbahan sa pagbabasa ng mga pares na ito ay nabautismuhan. At sa gayon, habang dinala ng pari ang mga Kristiyano sa hinaharap sa font, ang mga tapat ay nakinig sa mga sipi mula sa Banal na Kasulatan.

Ano ang kakaiba ng paresmits ng Pasko?

Ang Christmas paremia ay nakatuon sa kaganapan ng kapanganakan ng Tagapagligtas. Ito ang Lumang Tipan na nakatago sa misteryo ng paglitaw ng Diyos sa mundo. Ang mga teksto ay nagpapakita bago ang mga tagapakinig ang himala ng pagsilang ng Mesiyas mula sa Birhen - ang Mapalad na Birhen, ang lugar ng kanyang kapanganakan - Bethlehem, mga kahanga-hangang pangyayari na nauugnay sa holiday na ito.

Bilang karagdagan, ang paremia ng Pasko ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagpapatuloy ng Luma at Bagong Tipan. Sa ngayon, sa mga mananampalataya, madalas na walang pagwawalang bahala sa Lumang Tipan. Sinasabi nila kung bakit kailangan natin ito, kung may isang Cristo na tila nakansela ang lahat ng nauna sa kanya, at binigyan ang lahat ng bago. Ngunit ang posisyon na ito ay mali. Tinutupad ng Panginoon ang lahat na hinahangad ng mga tao bago ang Kanyang pagsilang. At ang Tagapagligtas mismo sa Ebanghelyo ay patuloy na tumutukoy sa Lumang Tipan. At ang mga hula lamang na nabasa sa Bisperas ng Pasko bago Pasko, ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng dalawang Mga Tipan - kung paano ang mga inaasahan ng unang panahon ay totoo.

1-I paremia. Ang pagiging pagbabasa. [Kabanata 1]

Ang Genesis ang unang aklat ng Lumang Tipan. Naglalaman ito ng mga alamat tungkol sa pinagmulan ng mundo, ang pinaka sinaunang kasaysayan ng sangkatauhan at ang hitsura ng mga Judio. Sa aklat ng Genesis, walang pahiwatig ng may-akda, ngunit ayon sa kaugalian ay pinaniniwalaan na isinulat ito ni Moises. Siya ay itinuturing na ang may-akda ng unang limang aklat ng Biblia - Genesis, Exodo, Levitico, Numero at Deuteronomio, na may pamagat ng Pentateuch ni Moises. Ayon sa modernong siyentipikong data, isinulat ang Genesis sa pagitan ng 1440 at 1400. BC. e., sa panahon sa pagitan ng pagpapalaya ng mga Israelita mula sa Ehipto at pagkamatay ni Moises.

Teksto: Sa simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay hindi nakikita at hindi mapakali, at ang kadiliman ay nasa tuktok ng kalaliman: at ang Espiritu ng Diyos ay sinaktan sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag, at magkakaroon ng liwanag." At nakikita ng Diyos ang liwanag bilang mabuti: at paghiwalayin ang Diyos sa pagitan ng liwanag at sa pagitan ng kadiliman. At ang Diyos ang liwanag ng araw, at ang gabi ay tinatawag na kadiliman. At ang gabi, at ang umaga, ang araw ay isa. At sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at hayaang paghiwalayin nila ang gitna ng tubig at tubig: at maging tacos." At ginawa ng Dios ang kalawakan: at inihiwalay ng Diyos sa pagitan ng tubig, na nabubuhos dahil Maging sa ilalim ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig, na nabubuhos dahil Maging itaas ng kalawakan. At ang Diyos ang kalangitan, ang kalangitan: at ang Diyos ay nakikita bilang mabuti. At nagkaroon ng gabi, at sa umaga, sa ikalawang araw. At ang Diyos RECHE: Hayaan ang tubig sa ilalim ng langit na nabubuhos, ang assembly ay isa, at hayaan lumitaw ang katuyuan: at byst tacos. At may tubig, na nasa ilalim ng langit sa kapisanan, at may tuyong lupa. At sinasalita ko ang lupa na parang tuyong lupa: at ang tubig ay nagtitipon sa dagat. At ang Diyos ay nakikita bilang mabuti. At ang Diyos RECHE Let lupa sibol bylie pananim na nagkakabinhi ayon sa kanikaniyang uri at wangis, at punong kahoy at bunga ng creative, emuzhe kanyang binhi sa loob nito ayon sa uri nito sa lupa: at nagkaroon ng taco. At iznese lupa bylie pananim na nagkakabinhi ayon sa kanikaniyang uri at wangis, at punong kahoy at bunga ng creative, emuzhe kanyang binhi sa loob nito ayon sa uri nito sa lupa: at anyo ng Diyos, tulad ng isang mabuti. At nagkaroon ng gabi, at umaga na, tatlong araw.

Pagsasalin: Sa simula nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng liwanag." At may liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na siya ay mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag mula sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na Araw, at ang kadiliman ay tinawag Niya ang Gabi. At nagkaroon ng gabi at may umaga: isang araw. At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig. At ito ay gayon. At ginawa ng Dios ang kalawakan, at pinaghiwalay ang tubig na nasa ilalim ng langit mula sa tubig na nasa ibabaw ng langit. At naging gayon. At tinawag ng Diyos ang Langit na Langit. [At nakita ng Diyos na ito ay mabuti.] At nagkaroon ng gabi at nagkaroon umaga: sa ikalawang araw. At sinabi ng Diyos: Hayaan ang tubig sa ilalim ng langit na matipon sa isang lugar, at hayaang lumitaw ang tuyo. At naging gayon. At ang tubig sa ilalim ng langit ay natipon sa lugar nito, at ang tuyong lupain ay lumitaw.] At tinawag ng Dios ang lupang tuyo, at tinawag ang mga dagat ng tubig. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sinabi ng Diyos, Hayaan ang lupa manganak damo, pananim na nagkakabinhi [ng genus at sa larawan nito, at] ang punong kahoy na namumunga ayon sa kaniyang pagkakahoy, na ang binhi ay dito sa lupa. At naging gayon. At ang lupa ay namunga ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kaniyang pagkapananim, [at dahil sa kawangisan ng] ito, at ang puno [mayabong] tindig prutas na may buto sa loob nito ayon sa kanilang mga uri [sa lupa]. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At nagkaroon ng gabi at may umaga: sa ikatlong araw.

Kahulugan: Ang unang Christmas paremia ay isang sipi mula sa Genesis account tungkol sa paglikha ng mundo. At kaagad ang tanong ay maaaring lumabas: ano ang may kinalaman sa tekstong ito? Bakit natin natatandaan ang paglikha ng mundo bago ang Pasko?

Una, kaya ipinahihiwatig ng Iglesia kung sino ang ipinanganak at kung aling Diyos ang ating sinasamba. Ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang pagsilang ng Kanya na lumikha sa buong sansinukob. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa mga sinaunang tao, na nagpapadala ng Kanyang Anak sa mundo, upang itama ang deformed at pangit na kalagayan ng tao sa pamamagitan ng kasalanan at kamatayan. Dumating ang Diyos sa amin.

Ito ay kagiliw-giliw na ang propetang si Isaias ay mayroon ding kuwento tungkol sa paglikha ng mundo, at nagsisimula siya sa ganitong paraan: Comfort, aliwin ang aking mga tao (Is 40: 1), sabi ng Diyos. At ang aliw ay sinabi ng propeta tungkol sa paglikha ng mundo. Ano ang kaaliwan? Ang katotohanan ay para sa paganong kamalayan ang lahat ay simple: kung nawala ka, ang iyong diyos ay mahina, at kung ikaw ay nanalo ito ay nangangahulugan na malakas. At ang mga nakunan ng mga Hudyo ay pumapayag sa saloobing ito. Ang pagiging sa Babylonian pagkabihag, sa tingin nila durog, bagsak at napahiya. Tila kung iniwan sila ng Diyos o mas mahina kaysa sa mga pagano. Ngunit ang Diyos sa pamamagitan ng propeta ay nagpapaalala sa kanila na Siya ang Tagapaglikha ng sanlibutan, na lumikha ng langit at lupa. Kaya, ang lahat ay nasa Kanyang mga kamay. At ito ay isang walang hanggang kaginhawahan para sa kanila.

Bilang karagdagan, ang kapanganakan ni Kristo ay isang muling pagbabangon o kahit na isang "muling paglikha" ng mundo. Tulad ng Tagapagligtas at sa kalaunan ay sasabihin: "Ngayon ay nilikha ko ang lahat ng bago" (At ang nakaupo sa trono ay nagsabi: "Narito, nililikha ko ang lahat ng bagay bago (Buksan ang 21: 5). Sa pamamagitan Niya, "isang bagong katotohanan ng sanlibutan" ay ipinanganak, kung saan ang isang tao ay maaaring maging walang kamatayan at katulad ng sa Diyos.

2-I paremia. Pagbabasa ng mga numero. [Kabanata 24]

Numero - ang ikaapat na aklat ng Pentateuch ng Moiseev. Ang pamagat ng aklat ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng ang katunayan na ito ay naglalaman ng iba't-ibang mga rekomendasyon para sa pagkalkula ng mga Hudyo, mga tribo ng hotel (clans), clergymen at iba pa. Ang aklat ay sumasaklaw sa mga pangyayari sa pagitan ng pananatili ng "mga taong pinili ng Diyos" sa Mount Sinai bago ang pagdating "sa kapatagan ng Moab, malapit sa Jordan, laban sa Jericho." Ang pagkakasunud-sunod ng pagsubok ay ayon sa kaugalian na isinaling sa propetang si Moises.

Teksto: Ang Espiritu ng Diyos ay nasa Balaam, at aalisin natin ang ating mga talinhaga, na sinasabi: Kung ang iyong bahay ay mabuti sa bahay ni Jacob, at ang iyong tabernakulo sa Israel! Sapagkat ang bansa ay umakyat, bilang isang halamanan sa mga ilog, at bilang isang tabernakulo, Yah Vahruzi Panginoon, at gaya ng cedar sa tubig. Ang isang tao ay nagmula sa kaniyang binhi, at siya'y may maraming wika, at ang kaniyang kaharian ay mabubunyi, at siya'y lalago. Patnubayan siya ng Diyos mula sa Ehipto, gaya ng kaluwalhatian ng kanyang kabayong may sungay. Ang kaaway ay magtatayo ng kaniyang mga dila, at aking aalisin sila: at papatayin ang kaniyang kaaway ng kaniyang mga pana. Upang kumilos na parang leon, at parang isang sikomoro, sino ang magpapatong sa kaniya? Mga pagpapala ng basbas, at pagmumura sa iyo, sumpain. Ito ay sumisikat ang isang bituin sa Jacob, at vostanet mga tao ng Israel, at ssechet mga prinsipe sa Moab: at magayuma ang lahat ng mga anak ng kaguluhan, at ang Edom ay magiging pag-aari ng, at ang magiging legacy ng Esau ang kaniyang mga kaaway, at Israel ay lumikha ng isang fortress.

Pagsasalin: Nagkaroon ng Espiritu ng Diyos kay Balaam. At kaniyang binigkas ang kaniyang talinghaga, at nagsabi, Pagkaganda ng iyong mga tolda, Oh Jacob, ang iyong mga tabernakulo, Oh Israel! sila'y nangalat na parang mga libis, na parang mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng mga kahoy na nakatanim sa tabi ng Panginoon, na gaya ng mga cedro sa tubig; At ibubuhos ng tubig ang kaniyang mga balon, at ang kaniyang binhi ay magiging parang tubig na mainam: ang kaniyang hari ay lalabas kay Agag, at ang kaniyang kaharian ay mabubunyi. Dinala siya ng Diyos mula sa Ehipto, ang bilis ng kabayong may sungay ay kasama niya, nilalamon ang mga bansa laban sa kanya, pinutol ang kanilang mga buto at pinuputol ang kanyang mga pana [ang kaaway]. Siya'y yumukod, nahuhulog na parang leon, at parang isang leong babae, na magbabangon sa kaniya? Siya na nagpapala sa iyo ay pinagpala, at siya na sumusumpa sa iyo ay sinumpa! Nakikita ko Siya, ngunit hindi pa; Nakikita ko Siya, ngunit hindi malapit. Ang bituin ay bumabangon mula kay Jacob at ang tungkod ay ibinabangon mula sa Israel, at iniwan ang mga prinsipe ng Moab at pinipighati ang lahat ng mga anak ni Seth. Ang Edom ay mapapasakanila, ang Seir ay mapupunta sa kontrol ng kanyang mga kaaway, at ihahayag ng Israel ang kanyang kapangyarihan.

Sense: Ang paremia na ito ay dapat na approached mula sa dalawang posisyon. Ang una ay kasama ang makasaysayang konteksto ng pagbabasa na ito. May isang partikular na si Balaam, na tinawag ng isang paganong hari sa kanya kaya sinumpa niya ang mga Israelita, na lubhang kinatakutan niya. At ngayon si Balaam, tinitingnan ang kampo ng mga Israelita, sa halip na magdala ng isang sumpa sa kanya, pinagpapala niya. Hinuhulaan niya ang tagumpay para sa Israel sa digmaan laban sa paganong hari na ito. At ang propesiya na ito ay totoo sa isang kongkretong makasaysayang sitwasyon. Ngunit sa likod ng mga salitang ito ay may iba pa, mas malalim na kahulugan.

Ang lumalabas na pinakamahalaga ay hindi sa mga salita ng pagpapala: Maganda ang iyong mga tolda, Jacob, ang iyong mga tirahan, Israel! Ang Israel ay maganda gaya ng pinili na mga tao ng Diyos. Ngunit ito ay lalong maganda dahil ito ay mula rito na ang Mesiyas - ang Tagapagligtas ng sanlibutan ay mangyayari. Kaya sinabi ni Balaam: Nakikita ko Siya, ngunit hindi pa. Alam niya na darating ang Tagapagligtas, ngunit sa hinaharap lamang. Nagpropesiya si Balaam: Ang bituin ay tumataas mula kay Jacob at ang setro ng Israel ay bumabangon. At dito hindi lamang ito tungkol sa bituin ng Bethlehem, na nakita ng mga pantas. Ang bituin na ito ang larawan ni Cristo mismo. Siya ang gabay na nagliliwanag sa ating buhay sa gabi.

3-I paremia. Mga propesiya ng pagbabasa ni Michein. [Mga kabanata 4 at 5]

Ang aklat ng propetang si Micah - 33-I ay isinasaalang-alang ito sa Biblia. Tinatayang oras ng pagsulat - ang panahon ng paghahari ni Jotham (750-735 BC.). Karaniwan nawala si Propetang Mikas sa anino ng kanyang dakilang kapanahon at, marahil, maging ang guro, ang propetang si Isaias. Ang kanilang mga propesiya ay kaayon sa bawat isa hanggang sa literal na mga coincidences. Ngunit kung si Isaias ay isang saserdote sa templo ng Jerusalem, maliwanag na si Micah, ay isang taong simple at walang-alam. Mula sa na ang katandaan ng paniniwala ng mayayaman, na sinamsam ang mga tao sa kanilang sariling kalooban, ay lalong talamak.

Teksto: dneh oneh, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko lumikom sa mga napipighati, at makakatanggap otrinovennuyu, na nabubuhos dahil otrinuh: at ilagay sa sotrennuyu ostanok at otrinovennuyu sa malakas na wika, at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok Sionstey, mula ngayon at magpakailan man. At ikaw, Bethlehem, na sangbahayan ng Eufrates, ikaw ay kumain ng kaunting pagkain, bawat libong beses sa libu-libong Juda? Mula sa iyo ay lalapit ang isang Elder sa akin, bawat isa ay magiging prinsipe sa Israel: at magpatuloy mula sa pasimula, mula sa mga araw ng daigdig. Dahil dito ay magbibigay ako sa naghahandog ng oras, ay lalabas, at ang iba pang mga kapatid niya ay mababalik sa anak ng Israel. At siya ay, at makikita, at ililigtas ang Panginoon sa kanyang kuta. At sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon nilang Diyos sila ay magiging, at ngayon sila ay itataas hanggang sa wakas ng mundo.

Pagsasalin: Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, tipunin ko ang pilay, at i-amalgamate ang dispersed at ang mga laban sa kung sino ako ay naging sanhi ng kalamidad. At gagawin ko ang pilay na may nalabi, at nakakalat sa malayo sa pamamagitan ng makapangyarihang mga tao, at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa Bundok Sion mula ngayon at magpakailanman. At ikaw, Betlehem Efrata, ikaw ba ay maliit sa mga libu-libong Juda? Mula sa inyo ay darating sa Akin ang Isa na magiging Tagapamahala sa Israel at ang pinagmulan ay mula pa sa simula, mula sa mga walang hanggang mga araw. Kaya't pababayaan Niya sila hanggang sa panahon, hanggang sa ang pagbibigay ng kapanganakan ay nagsilang; At ang iba sa kanilang mga kapatid ay babalik sa mga anak ni Israel. At Siya'y tumayo at kawan sa kalakasan ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Dios, at sila'y magsisitahan secure, sapagka't ngayon siya'y magiging dakila hanggang sa mga wakas ng lupa.

Ibig sabihin: Ako ay titipunin ang pilay at tanggapin ang overclocked, sabi ng Panginoon, nangako na pagalingin ang mga tao ng Israel, naghihirap mula sa mga misfortunes at misfortunes. At ang pangako na ito ay natupad pagkatapos ng kapanganakan ni Jesucristo. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa Bundok Sion mula ngayon at magpakailanman. Sa mga salitang ito sa propesiya ang kinabukasan ng isang bagong Israel, iyon ay, ang Bagong Tipan na Simbahan, na laging tapat sa Kanya, ay bubukas, at ang Panginoon ang maghahari dito kahit na ang sanlibutang ito ay tapos na.

Bukod dito, sa pagbabasa na ito naririnig namin na ang Mesiyas ay ipanganganak sa Bethlehem. Iyon ang dahilan kung bakit, kapag ang King Herod ang Dakila ay tinatawag na ang mga eskriba at nagtanong sa kanila kung saan darating ang Tagapagligtas, sinabi nila sa kanya - mula sa Bethlehem, nagre-refer sa hulang ito: At ikaw, Beth-lehem Ephrata ... mula darating ka man para sa akin ang isa na magiging tagapamahala sa Israel.

Lagi naming nararamdaman ang tuldik na ito, na ang Diyos Mismo ay isinilang, "Na ang pinagmulan ay mula pa sa simula, mula sa mga araw ng walang hanggan».

Ikaw ba ay maliit sa libu-libong Judah? - Itinuro ng propeta na ang Panginoon ay hindi darating sa kaluwalhatian at lakas, hindi bilang isang nagwagi, kundi sa anyo ng isang alipin. At hindi siya ay ipanganak sa isang mainit-init bahay, ngunit sa isang lugar sa labas ng lungsod - sa isang kuwadra. Sa teolohiya, ito ay tinatawag na kenosis, ang pag-aalipusta ng Diyos, na kumukuha sa kanyang sarili ng lahat ng mga karamdaman at kapahamakan ng tao. Sinasakop niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pamumura - mula sa Diyos patungo sa tao. Kaya ang Panginoon, na nagliligtas sa mga tao, ay hindi lumalabag sa kanila ang pinakamahalagang bagay - kalayaan.

Sa wakas, pagkatapos ay bumalik sa mga anak ng Israel at ang natitirang bahagi ng kanyang kapatid na lalaki - samakatuwid ay ibinigay ang Simbahan alam na marami sa mga Judio na pa rin nanatili pa rin, hindi makilala ang Mesiyas Jesu-Cristo, sa katapusan, sila ay magsisi at magbalik-loob.

4-I paremia. Mga hula ng pagbabasa ni Isaias. [Kabanata 11]

Ang aklat ng propetang si Isaias ay binubuo ng magkakahiwalay na mga talumpati na sinasalita ng propeta sa pagitan ng 733 at 701. BC. e. Ang mga pangunahing kaluluwa ng unang kalahati ng aklat ay ang pagtuligsa ng mga tao ng Israel na lumisan mula sa Diyos, at ang pangalawa - ang kaaliwan ng mga Judio, na nahulog sa pagkabihag ng Babilonia at ang mga propesiya ng darating na Pagkakatawang-tao.

Teksto: Sinasabi ng Panginoon na ito: Ang tungkod ay lalabas mula sa ugat ni Jesse, at ang kulay mula sa ugat nito ay lalabas. At mananatili sa kaniya ng Espiritu ng Dios: ang espiritu ng karunungan at pang-unawa: ang diwa ng payo at kalakasan: ang diwa ng kaalaman at paggalang sa mga magulang: ang espiritu ng pagkatakot sa Diyos ay matupad ito. hukom ay wala sa kaluwalhatian, mas mababang glagolaniyu susumbatan: kundi magsihatol kayo ng katarungan abang paghuhukom, at sasaway sa pravostiyu Maluwalhati Land. At kaniyang sasaktan ang lupa sa pamamagitan ng salita ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng diwa ng kuta ay kaniyang papatayin ang di banal. At siya'y magiging katuwiran sa daan ng kaniyang tiyan, at sa katotohanan ay hihilagin niya ang kaniyang tadyang. Pagkatapos ay devouring lobo sa tupa at ang musang ay responsibilidad ng mga kambing: at ang guya at ang leon at ang batang lalaking kasama mamumugnaw, at Founding maliit na mamumuno sa kanila, ang isang guyang baka, at ang leon manginginaing magkasama, at magkasama ang kanilang mga supling ay magiging: at ang leon ay lalamon Ikaw baka hymen. At bata ang bata sa cave aspidus, at sa higaan ng tribo ng Aspidian, ipapatong niya ang kanyang kamay. At hindi lumikha ng kasamaan, ni sa ibaba imut pogubiti edinago parehong sa aking banal na bundok: zanezhe matupad ang lahat ng lupain poznati Panginoon, Ikaw ay nagkimkim ng maraming tubig dagat patong. At ito ay mangyayari sa araw niya angkan ni Isai, at vostayay intindi sa wika: ito yazytsy umaasa, at magpapahinga kanyang karangalan.

Pagsasalin: At magkakaroon ng isang sanga mula sa ugat ni Jesse, at isang sanga ay lalago mula sa ugat nito; at ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa kanya, ang espiritu ng karunungan at pag-unawa, ang espiritu ng payo at lakas, ang diwa ng kaalaman at paggalang sa mga magulang; at mapupuno ng takot sa Panginoon, at hindi siya hahatol sa pamamagitan ng paningin ng kanyang mga mata, ni sa pamamagitan ng pandinig ng kanyang mga tainga ay magpasiya. Hahatulan niya ang mahihirap sa katotohanan, at ang dahilan ng mga naghihirap sa mundo ay magpasiya sa katotohanan; at sa pamalo ng kaniyang bibig ay kaniyang sasaktan ang lupa, at sa pamamagitan ng diwa ng kaniyang bibig ay papatayin niya ang masama. At ang kanyang katuwiran ang magiging bigkis ng kanyang mga balakang, at ang pamigkis ng kanyang mga balakang ay katotohanan. Kung magkagayo'y ang lobo ay mabubuhay na kasama ng kordero, at ang leopardo ay nakahiga sa bata; at ang guya, at ang batang leon, at ang baka ay magkakasama, at dadalhin sila ng maliit na bata. At ang baka ay makakakain ng oso, at ang kanilang mga anak ay magkakasama, at ang leon ay kakain ng dayami tulad ng isang lobo. At ang sanggol ay maglalaro sa burrow ng aspirong, at ipapalawak ng bata ang kanyang kamay sa pugad ng ahas. Sila'y hindi gagawa ng kasamaan at kapahamakan sa buong aking banal na bundok: sapagka't ang lupa ay mapupuno ng kaalaman sa Panginoon, gaya ng tubig na tumakip sa dagat. At mangyayari sa araw na yaon: sa ugat ni Isai, na magiging isang pamantayan sa mga bansa, ang mga pagano ay babalik, at ang kanyang kaluwalhatian ay magiging.

Sense: Hahatulan niya ang mahihirap sa katotohanan, at ang dahilan ng mga naghihirap sa mundo ay magpasiya sa katotohanan. Dito ipinahayag sa atin ng propeta kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Ikalawang Pagparito ng Tagapagligtas - ang Huling Paghuhukom, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa pagbabasa ay nasa iba. Lumilitaw ang Panginoon bilang Isa na magdudulot ng kapayapaan sa mundong ito. Ang mundong ito ay magiging tulad ng paraiso ng pangkalahatang pagkakasundo at pagkakaisa. Kaya, kahit na isang lobo, na "dapat" ay kumain ng isang kordero, ay hindi hahawakan sa kanya. Ito ay magiging isang daigdig na kung saan kahit na ganap na natural at maliwanag instinctual cruelties sa pagitan ng mga hayop ay aalisin. At ang isang maliit na bata ay maaaring, nang walang takot, maglaro ng isang ahas. Ang isang halimbawa, ang dapat kong sabihin, ay lubos na nauunawaan para sa Palestine, kung saan maraming mga mapanganib at nakalalasong ahas. Ang propeta ay tila nagsasabi: Si Cristo ay magtagumpayan sa pakikipag-away hindi lamang sa pagitan ng mga tao, kundi maging sa pagitan ng mga hayop.

At ang kanyang kapayapaan ay magiging kaluwalhatian. Ang kapayapaan ay ang kapayapaan ng Diyos, na nakasalalay sa mga tao. Mahalaga na maunawaan na ang daigdig na ito ay hindi darating tulad ng sa isang engkanto kuwento, dahil lamang sa ang Panginoon ay dumating. Hindi, laging iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao. Ito ay magiging panloob na desisyon ng lahat, upang tanggapin ang kapayapaan o hindi ito ng Diyos. Samakatuwid, ang Iglesia ay sumasayaw sa Pagbubukas ng All-Night ng Pasko: "Kaluwalhatian sa Diyos sa pinakamataas, at sa kapayapaan sa lupa, sa mga tao tapat na kalooban". Ang mundo na dinala ni Cristo ay magiging posible sa pagitan ng mga tao kung sila mismo ang gusto nito - ayon sa kanilang "mabuting kalooban."

5-I paremia. Nabasa ang mga propesiya ni Jeremias. [Baruch, mga kabanata ng 3 at 4]

Ang Aklat ni Propeta Baruch ay isang di-kanonikal na aklat (ang mga teksto ng Banal na Kasulatan na hindi umabot sa ating panahon sa Hebreo) ng Lumang Tipan at sumali sa Aklat ng Propeta Jeremias. Ang pangunahing mensahe ng mensahe ay upang ipakita sa mga Judio na ang lahat ng mga kalamidad na naabutan sa kanila, kasama na ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagkabihag ng Babilonia, ay dahil sa apostasiya. Hinihikayat ng propeta ang kanyang mga tao na magsisi at maghintay para sa kaaliwan mula sa Diyos.

Teksto: Ito ang ating Diyos, hindi Siya mag-aplay sa Kanya. Magkatha ng bawat paraan ng sining, at ibigay kay Jacob na kanyang anak, at Israel na minamahal sa Kanya. Ako ay nasa lupa sa lupa at nakatira sa mga tao. Ito ang aklat ng mga utos ng Diyos, at ang batas na ito ay magpakailanman, ang lahat ng ito ay gaganapin sa tiyan nito, na iniiwan ito upang mamatay. Bumaling kay Jacob, at kung ito ay sa kanya, pumunta sa liwanag ng kanyang liwanag. Huwag magbigay ng isa pang kaluwalhatian sa iyo, at kapaki-pakinabang sa iyo alien wika. Pagpapala sa Israel, bilang katwiran ng Diyos ay katanggap-tanggap sa atin.

Pagsasalin: Ito ang ating Diyos, at walang ibang maihahalintulad sa Kanya. Natagpuan niya ang lahat ng mga paraan ng karunungan at ipinagkaloob ito sa kanyang lingkod na si Jacob at sa kanyang minamahal na Israel. Pagkatapos nito ay nagpakita Siya sa lupa at nagsalita sa mga tao. Ito ang aklat ng mga utos ng Diyos at ang batas na nananatili magpakailanman. Ang lahat ng humahawak nito ay mabubuhay, at ang mga nag-iwan nito ay mamamatay. Lumiko ka, Jacob, at kunin mo siya, lakad na may liwanag ng kanyang liwanag. Huwag ibigay ang iyong kaluwalhatian sa iba, at kapaki-pakinabang sa iyo - sa isang taong hindi kilala. Kami, Israel, ay nalulugod, na alam namin kung ano ang nakalulugod sa Diyos.

Pakiramdam: Ito ang ating Diyos, at walang ibang maihahalintulad sa Kanya. Kapag pinalaki ng mga propeta sa Lumang Tipan ang Diyos, ginagawa nila ito hindi lamang upang ipaalala sa mga nagkakamali Israelis, mula sa Kanino sila ay nagbalik. Ang gayong papuri sa Maylalang ay isang kaginhawahan sa lahat ng mga kapighatian na nagdurusa sa mga tao ng Diyos. Ipinaalala ng Propeta na natagpuan ng kanilang Diyos ang lahat ng mga paraan ng karunungan, at kaya ang tanging tunay na kaalaman ay maaaring makuha mula sa Kanya. At higit pa sa teksto na aming naririnig at ipinagkaloob ito (Wisdom - TS) sa Kanyang lingkod na si Jacob at sa Kanyang minamahal na Israel. Paano mo ibinigay ito? Sa pamamagitan ng Divine Revelation, iyon ay ang Biblia.

Pagkatapos ay may direktang pagtukoy sa Pagkabuhay ni Kristo: Matapos Siya ay lumitaw sa lupa at nakipag-usap sa mga tao. At muling naalaala ng Simbahan: ang Diyos na lumitaw, ang Maylalang ng mundo na nagkatawang tao, na magbibigay ng mga utos ng ebanghelyo. Kasabay nito, ang isang mahigpit na pagtutukoy ay ginawa: Ang lahat ng humahawak nito ay mabubuhay, at ang mga nag-iwan nito ay mamamatay. Hindi ipipilit ng Diyos ang isang tao na sundin ang mga utos na ito, ngunit nagbigay siya ng isang babala na inaasahan niya ang isang tao na magpapabaya sa kanila. At dito ang nakikinig ay maaaring magalit sa tila kalupitan ng Diyos. Bakit siya na sumusunod sa mga utos na ito ay mabubuhay? At kung ano, hindi mo kaya kung hindi man? Bakit kailangan ng Diyos ang gayong kalupitan? Ngunit hindi tungkol sa Diyos, ito ay tungkol sa ating sarili. Ang isang tao ay kaya nakaayos na dapat siya huminga ng oxygen upang umiiral. Katulad din, sa katuparan ng mga utos: tanging sa pakikisama sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, ang ating buhay ay nagiging ganap at maligaya.

6-I paremia. Nabasa ang mga propesiya ni Daniel. [Kabanata 2]

Inilalarawan ng aklat ng propetang si Daniel ang mga pangyayari na naganap sa mga Israelita sa pagkabihag ng Babilonia (598 - 539 BC.). Ayon sa kaugalian, ang may-akda ng aklat ay si Daniel - isang marangal na Judio, na dinala sa korte ng hari. Mayroon siyang espesyal na regalo mula sa Diyos upang maunawaan at bigyang kahulugan ang mga panaginip, na naging tanyag sa Babilonyong hari na si Nabucodonosor, na nagdala sa kanya na mas malapit sa kanyang sarili.

Text: Rece Daniel kay Nabucodonosor, ikaw ang hari, iyo bang nakita, at, narito, ang imahe ng isa, ang imahe ng ang mahusay na, at sinabing siya Mariing, stoyashe sa harap mo: at ang pangitain ng kanyang nakakatakot na imahe, Kaninong ulo ng Zlata malinis rutse at mga dibdib at ang mga kalamnan ng kanyang srebryany : tiyan at stegna medians: shins are iron: ang ilong ay bahagi ng ugo ay bakal, at ilan sa mga ito ay kaunti. Iyong nakita, dondezhe tinanggihan bato ng bundok hindi ng mga kamay, at sasaktan ang larawan sa kaniyang mga paa zheleznyya at skudelnyya at istni katapusan ko. Pagkatapos istnishasya sa isa, skudel, iron, tanso, Srebro, ginto at mga bagay ay ginawa Ikaw dust mula sa giikan zhatvennago, at ako ay kinuha ng maraming dohnoveniya, at hindi ilagay ang takip sa kanila: at ang batong yaon porazivy image byst uphill veliyu, at punan ang buong daigdig. Ito ang sonie: isang kuwento ng kanyang rechem harap ng hari; vozstavit Diyos ay ang kaharian ng langit, erizo ay hindi kailanman istleet, at ang Kanyang kaharian lyudem kung hindi man iniwan, at istnit at naubos ang buong kaharian, at ang vostanet magpakailanman. Sa larawan na nakita mo, na parang isang bato ay nahiwalay mula sa bundok na walang mga kamay, at pilak scudel, bakal, tanso, pilak, ginto. Ang Dakilang Diyos ay nagsasabi sa hari, angkop para sa kanila na maging totoo at tunay na anak, at totoo ang kanyang alamat.

Pagsasalin: Ikaw, ang hari, ay nagkaroon ng isang pangitain: narito, isang dakilang larawan; Ang imahe na ito ay napakalaking, sa hindi pangkaraniwang lumiwanag siya ay tumayo sa harap mo, at ang kanyang anyo ay kahila-hilakbot. ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto, ang kaniyang dibdib at ang kaniyang mga bisig - gawa sa pilak, ang kaniyang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, ang kaniyang mga paa'y isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik. Nakita mo siya hanggang sa bumagsak ang bato mula sa bundok nang walang tulong ng mga kamay, sinaktan ang imahe, ang mga bakal at putik na mga paa nito, at sinira ang mga ito. Nang magkagayo'y ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, pilak at ginto ay naging parang dayami sa tag-init mga giikan, at ang hangin kanilang pinagdadala, at hindi isang trace ng mga ito; at ang bato na sumakit sa larawan, ay naging isang dakilang bundok, at napuno ang buong lupa. Narito ang isang panaginip! Sabihin nating harapin ang hari at ang kahalagahan nito. Ang Diyos ng langit ay magbabangon ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak, at ang kaharian ay hindi ibibigay sa ibang mga tao; ito ay durugin at sirain ang lahat ng mga kaharian, at ang kanyang sarili ay mananatili magpakailanman, sapagkat nakita mo na ang bato ay napunit mula sa bundok sa pamamagitan ng mga kamay at durog na bakal, tanso, putik, pilak at ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos ang hari kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. At ang panaginip na ito ay totoo, at eksakto ang interpretasyon nito!

Kahulugan: Ang pagbabasa na ito ay may kaugnayan sa isang kuwento sa Bibliya, nang may isang kakaibang panaginip si Nabucodonosor. Wala sa mga interpreter ng hukuman ng mga pangarap (noong sinaunang mga panahon, maraming mga superstitious pagan king na gaganapin sa kanilang hukuman tulad ng mga taong may likas na matalino) ay hindi maaaring malutas ito. At pagkatapos ay tinawag ng hari ang propetang si Daniel, na sa tulong ng Diyos ay nakapagbigay ng tamang interpretasyon ng panaginip.

Ang larawan ng isang bato na darating mula sa bundok nang walang tulong ng mga kamay, - isang indikasyon ng sobrenatural na kapanganakan ng Tagapagligtas mula sa Birheng Maria. Ang batong ito durog na bakal, tanso, luwad, pilak at ginto. Ang mga bahagi ng imahen na inilarawan sa panaginip ay binubuo ng iba't ibang mga metal - ito ang mga paganong kaharian na mapapahamak, sapagkat ang Diyos ng langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak, at ang kaharian это ay hindi ipagkanulo sa ibang tao; ito ay crush at sirain ang lahat ng mga kaharian .... Ano ang kaharian na ito? Ang Bagong Tipan na Iglesia, kung saan ang mga tao ay hindi sasambahin ang mga walang kalabanang mga idolo, kundi si Kristo. Ang wakas ng mga paganong kaharian ay ang wakas ng idolatrya. Samakatuwid, ang kaharian ni Cristo ay hindi nanalo sa pamamagitan ng lakas at mga sandata, ngunit sa espirituwal, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Tagapagligtas.

7-I paremia. Mga hula ng pagbabasa ni Isaias. [Kabanata 9.]

Text: Founding sa atin ay ipinanganak, ang Anak at dadesya amin, Kaninong ulo byst frame siya, at tinawag sa Kaniyang pangalan dakilang konseho ng anghel. Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos ay malakas, Ruler, Prinsipe ng Kapayapaan, Ama ng edad: ang mundo ay bo sa mga pinuno, at ang kanyang kalusugan. At nakapangyayari ng mga awtoridad sa Kanya, at sa mundo upang madala limit, sa luklukan ni David, at ang kaniyang kaharian ispraviti e, at f zastupiti kapalaran at katuwiran, mula ngayon at magpakailan man, Ang sigasig ni Jehova ng mga hukbo, Lilikha ito.

Pagsasalin: Sapagkat ang bata ay ipinanganak sa amin-ang Anak ay ibinigay sa atin; kapangyarihan sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kahanga-hanga, Tagapayo, makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Sa pagpaparami ng kanyang kapangyarihan at kapayapaan ay walang limitasyon sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang maitatag niya ito at palakasin ito sa katarungan at katuwiran mula ngayon hanggang sa edad. Ang kasigasigan ng Panginoon ng mga hukbo ay gagawin ito.

Kahulugan: Kung buksan natin ang teksto ng Slavonic ng Simbahan, pagkatapos na ang mga salita para sa Sanggol ay ipinanganak sa amin - ang Anak ay ibinigay sa atin at ang Kanyang pangalan ay tinatawag na: mahusayгtungkol sa payo ng anghel. Ang Dakilang Konseho ay ang tinatawag na Eternal Council sa pagitan ng mga Persons of the Blessed Trinity, na inilalarawan sa icon ng St. Andrei Rublev. Ang panig ng mga Anghel dito ay lumikha ng isang tasa na may kanilang mga panloob na contours, at bago ito si Kristo ay isang Anghel sa pula at asul na damit. Pinagpapala ng Anghel na ito mismo ang tasa sa harapan niya sa sakripisyong hayop. Ganito ang simbolo ni Andrei Rublev, tulad ng sa Eternal na Konseho, ang Salita ng Diyos, tinanggap ng Anak ang sakripisyo na Kanyang dadalhin mamaya sa Krus.

At pagkatapos ay maririnig natin ang Kanyang magagandang mga pangalan: Kahanga-hanga, Tagapayo, Diyos Malakas, Ama ng Kawalang-hanggan, Prinsipe ng Kapayapaan. Kanyang Pangalan: dakilang konseho Аengel. Ang "Anghel" ay isinasalin bilang "mensahero" at ang Panginoon, incarnating, ay nagdudulot sa atin ng mensahe ng kaligtasan. At Kahanga-hanga dahil ang kanyang kagandahan ay naiiba sa atin. Malakas - sapagkat ito ang Diyos na maaari mong pagasa, na hindi kailanman iiwan.

Prince of Peace - dahil sabi ni Cristo sa Ebanghelyo: Ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin, "at ang" prinsipe ng sanglibutang ito "- ang pinuno ng isang makasalanang lipunan, o Satanas, na ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay palalayasin. Pagkatapos ang tunay na Prinsipe ng Kapayapaan ay maghahari sa mundo. Ama ng walang hanggan - dahil ang kawalang-hanggan mismo ay umiiral dahil may Diyos. Siya ang kanyang Ama.

At ano ang paninibugho na ito ng Panginoon ng mga hukbo? Pagkatapos ng lahat, sa pangalawang kautusan, tinawag ng Panginoon ang kanyang sarili na "isang mapanibughuing Diyos." Ngayon kami ay bihasa sa pag-iisip ng selos sa isang domestic pananaw - sa pagitan ng asawa at asawa. Ngunit ang "panibugho" ng bibliya ay isang napakalakas na pakiramdam sa relihiyon na "kumakain" sa isang tao o Diyos sa paningin ng isang hindi naaangkop na saloobin sa mga kautusan, sa mga tao, sa paningin ng kawalang-katarungan. Sinasabi natin "ang selos ng sariling bansa", kapag nakita namin kung paano ito ay paghihirap, ito ay sa ilang mga mababang-loob na posisyon. At ang aming paninibugho ay isang pagnanais na gawin ang lahat upang mapasagana ang ating Amangbayan. Sa parehong damdamin, nais ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Siya ay hindi isang tagamasid sa labas, ngunit isang mapagbigay at kaya masigasig na Ama.

8-I paremia. Mga hula ng pagbabasa ni Isaias. [Mga kabanata 7 at 8]

Teksto: Ilagay ang Panginoon upang sabihin kay Ahaz, na nagsasabi: Humingi ng tanda sa Panginoon mong Diyos, sa lalim o sa taas. At sabihin ni Ahaz: huwag hilingin sa Imam, ibababa ang tukso ng Panginoon. At si Isaias: pakinggan ninyo ang sambahayan ni David, kumakain kayo ng kaunti sa gawain ng isang tao, at anong gawain ang inyong ibinibigay sa Panginoon? Ito ay para sa kapakanan ng Panginoon upang bigyan ka ng isang tanda: Ang lahat ng mga birhen sa sinapupunan ay tatanggap, at manganak ng Anak, at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Immanuel. Langis at honey hath winasak bago nezhe ang magdadala sa kanya o izvoliti masasamang piliin mabuti: Zane bago nezhe maunawaan otrochati mabuti o masama, palihim cast off, at maghalal ng mabuti. At ang Panginoon ay nagsasalita sa akin: dalhin mo ang iyong sarili ng isang bagong roll ng bago, at isulat sa ito ng isang tao manunulat, kung ang pagkabihag ay nilikha sa pamamagitan ng pakinabang: matatag. At ang mga saksi sa akin ay tapat sa mga tao, si Uriah sa saserdote, at kay Zacarias na anak ni Varaha. At sila ay nagpatuloy sa propetang babae, at sa tiyan ng bata, at nanganak ng isang anak na lalaki. At ang Panginoon ay nagsabi sa akin: Narcis pangalan sa kanya, Hindi nagtagal pagkabihag, at walang kabuluhan pagpaparusa. Zane bago maunawaan kung paano tumawag sa ama o ina, ay kukuha ng kapangyarihan ng Damasco, at pansariling interes na Samaritsky, direkta sa hari ng Asirya. Ang Diyos ay kasama natin, nauunawaan ang mga wika at ipahayag: maririnig mo kahit na sa huling lupa, na maaaring magpropesiya: kung maaari kang mag-empake, at ikaw ay matatalo. At kung kayo ay payo ng payo, pupuksain ng Panginoon. At ang salita, kung mayroon man, ay hindi lilipad sa iyo: sapagka't ang Dios ay sumasaamin.

Pagsasalin: At ang Panginoon ay nagpatuloy sa pagsasalita kay Ahaz, at nagsabi: Humingi ka ng tanda sa Panginoong iyong Diyos: magtanong sa kalaliman, o sa taas. At sinabi ni Ahaz: Hindi ako magtatanong, at hindi tutuksuhin ang Panginoon. Nang magkagayo'y sinabi ni Isaias, Pakinggan mo ngayon, Oh sangbahayan ni David! Hindi ba sapat na maiiwasan mo ang mga tao, na gusto mong sagutin at ang aking Diyos? Kaya't ang Panginoon mismo ay magbibigay sa iyo ng tanda: Narito, ang isang dalaga ay maglilihi at magdadala ng isang Anak, at tatawagin nila ang kanyang pangalan na Immanuel. Siya ay makakakain sa gatas at pulot, hanggang sa nauunawaan niya ang kasamaan at pinipili ang mabuti; sapagkat bago naintindihan ng batang ito na tanggihan ang kasamaan at piliin ang mabuti, ang lupain na iyong natatakot ay pababayaan ng kanyang mga hari. At sinabi sa akin ng Panginoon: Kumuha ka ng isang malaking balumbon at isulat ito sa pamamagitan ng isang liham ng tao: Mager-Shelal-Hash-bases (Pinipigilan ang pagnanakaw, pinabilis ang biktima). At dinala ko sa akin ang mga tapat na saksi: si Urias na saserdote, at si Zacarias na anak ni Baraquias: at ako'y naparoon sa propetang yaon, at naglihi at nanganak ng isang lalake. At sinabi ng Panginoon sa akin, Tawagin mo ang kaniyang pangalan na Maher-salalhash-baz, Sapagka't bago ang anak ay matutong dumaing ng, Ama ko, ang aking ina - ang mga kayamanan ng Damasco at ang samsam sa Samaria ay dadalahin sa unahan ng hari sa Asiria. At lalakad siya sa Juda, siya'y lalabas sa kaniya, at tumaas na mataas: siya'y lalakip sa leeg; at ang pagkalat ng kanyang mga pakpak ay magiging sa buong lawak ng iyong lupain, Emmanuel! Pagkaaway, mga bansa, ngunit manginig, at pakinggan, ang lahat ng malayong lupain! Armament, ngunit nanginginig; Sandatahang, ngunit panginginig! Mag-isip ng mga scheme, ngunit sila ay gumuho; mangagsalita kayo ng salita ngunit hindi ito matatayo: sapagka't ang Dios ay sumasaamin!

Sense: Sa amin, ang Diyos ang pangunahing mga kaluluwa ng huling parem ng Pasko. "Sa amin," dahil ang Diyos ay hindi kailanman lumisan mula sa kanyang Simbahan. "Sa amin" dahil Siya ay ipinanganak, naging isang tao. At naririnig namin ang isang kamangha-manghang tumpak na propesiya na nauugnay sa kapistahan ng Pasko: Narito, ang birhen ay maglilihi at magdadala ng isang Anak, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Isinasalin ni Emmanuel bilang "Diyos kasama tayo." Sa pagbasa na ito, muli naming natutugunan ang layering ng dalawang propesiya. Mahalagang maunawaan dito na halos lahat ng hula sa Lumang Tipan ay isang teksto ng isang espesyal na istraktura. Kadalasan ay kulang ang karaniwang linearity at pagkakapare-pareho para sa amin. Sa isang konteksto, ang isang ganap na naiiba ay maaaring bigyang bigla. Ito ang nangyayari sa paremia na ito. Sa isang banda, ang hula na ito ay konektado sa kasaysayan sa panahon ng buhay ng propetang si Isaias (VII siglo BC), nang ang pinuno ng Israel ay si Haring Ahaz. Siya, na natakot sa malaking hukbo ng hari ng Asirya na lumalapit sa kanya, ay nagpasiya na suhol siya, sa halip na magtiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. At pagkatapos ay ang propeta, na pinagwikaan si Ahaz sa kawalang-paniwala, ay hinuhulaan ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa loob ng propesiya na ito ay nakikita natin ang iba't ibang kahulugan, direktang tinutukoy tayo sa kaganapan ng Kapanganakan ng Tagapagligtas. Ang iba't ibang mga simbolo at imahe ay nagsisimulang lumitaw. Ang sumusulong kaaway ay ang pangunahing kaaway ng lahat ng mga tao, kamatayan. At ang Diyos ay dumarating sa mundong ito upang talunin ang kaaway na ito.

Ang pagtatapos na pagbasa ay nagtatapos sa mga salita: Mag-isip ng mga intensyon, ngunit gumuho, sabihin ang salita, ngunit hindi ito magaganap, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Anong uri ng mga tao ang pinag-uusapan natin? Tungkol sa mga taong pinili ang katotohanan ng nabagsak na daigdig na ito, at samakatuwid ay nakikipaglaban sa Kristiyanismo, sapagkat tila sila ay hindi kinakailangan, hindi mapapakinabangan, kahit na pagalit. Ngunit hindi sila maaaring gumawa ng anumang bagay sa Iglesia, sapagkat ang Diyos ay sumasaiyo. At ito ay naulit-ulit nang maraming beses sa Kasulatan. Gagawin ko ang Aking Simbahan at ang mga pintuan ng Impiyerno ay hindi mananaig laban dito, sabi ni Cristo. "Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring maging laban sa atin? (Roma 8: 31), "ang apostol na si Pablo ay nagpahayag sa kanya.

Ang Diyos ay magtatagumpay at manalo, sapagkat Siya ang Hari ng sansinukob, at may mga sumang-ayon dito at tumugon sa Kanyang tawag. At ang kapistahan ng Kapanganakan ni Cristo ay ang kagalakan ng mga taong ito, ang kagalakan ng bagong "bayan ng Diyos" - ang Iglesia, na ngayon ay hindi maaaring manatiling tahimik at sa kabila ng lahat ay nagsasabi: "Ang Diyos ay sumasaiyo sa atin."

Sysoev Tikhon
foma
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!