Ngayong araw: 18 Enero 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Sa saloobin sa makasalanang kapwa

Sa saloobin sa makasalanang kapwa

14.02.2018
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Brother nagtanong Abba Pimen, "Kung nakikita ko ang mga kasalanan ng aking kapatid na lalaki, itago ko ito kasalanan kapaki-pakinabang na" sabi ng matanda sa kanya: "Kapag masakop tayo ay magkakasala mga kapatid, ay sumasaklaw ng Diyos ang ating mga kasalanan, kapag nakita namin ang isang kapatid na lalaki mga kasalanan, at pagkatapos ay ang Diyos ay magbubunyag ang ating mga kasalanan" . Ang Monk Pimen the Great (82, 337).

Huwag mong ikiling ang iyong mga tainga upang makarinig ng kasamaan tungkol sa iyong kapwa; maging kaibigan ng mga tao at kumuha ng buhay (82, 25).

Mga anak ko, walang kasamaan na magiging mas mataas kaysa sa kasamaan, kapag ang isang tao ay nagdadalamhati sa kanyang kapwa at nagtataas ng kanyang sarili sa itaas ng kanyang kapwa (82, 26).

Kung ang isang kapatid na lalaki ay dumarating sa iyo at ihayag ang kanyang mga saloobin sa iyo, mag-ingat, huwag sabihin sa sinuman, ngunit manalangin para sa iyong kapatid at para sa iyong sarili upang parehong ikaw ay napalaya mula sa impluwensya ng kasalanan. Rev. Anthony the Great (82, 29-30).

Iligtas mo ang iyong kapatid mula sa kasalanan, at ililigtas ka ng Panginoon sa Araw ng Poot. Apo. Ephraim ang Syrian (25, 205).

Kapag nakita mo na ang iyong kapatid na lalaki ay namamatay, hindi ka huminto sa pagpapaalaala sa kanya. At kahit na siya ay nanlinlang sa iyo, kahit na ininsulto, kahit na nanganganib na maging iyong kaaway o nanganganib sa anumang bagay, ang lahat ay inilipat nang buong tapang upang makamit ang kanyang kaligtasan. Kung siya ay naging iyong kaaway, ang Diyos ang magiging kaibigan mo at gagantimpalaan ka sa araw ng Huling Paghuhukom na may dakilang pagpapala. Ang dakilang kabutihan ay ang pakikisalamuha sa mahihirap, ngunit walang iba pang mga tulad ng maihahatid mula sa kamalian, sapagkat walang katumbas sa kaluluwa, kahit na ang mundo ay hindi lahat ay tumayo para dito (46, 25).

Kapag kailangan mong itama ang isang kapatid na lalaki, huwag sumuko, ngunit ay kailangang isakripisyo ang kanyang buhay. Ang aming panginoon ay namatay para sa amin, at hindi mo nais na sabihin ng isang salita upang i-save ang iyong kapatid na lalaki? Anong uri ng pagpapatawad ang mayroon ka, anong uri ng isang paghingi ng tawad? Paano Derznesh mong lumitaw sa harapan ng hukuman ni Cristo, kung mananatili mong walang malasakit sa kamatayan ng kaluluwa ... kung nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki, iginuhit ng diyablo ... sa kamatayan, at hindi nais na mag-sumite ng kahit na ang board upang kumuha sa kanya ang layo mula sa malupit na hayop? (46, 522).

Susubukan naming magkaroon ng pag-aalaga ng aming kaluluwa at pag-ibig para sa bawat isa. Hindi natin itatakwil ang ating mga maysakit mula sa ating sarili - ito ay tipikal ng mga mabaliw at masiraan ng ulo, ngunit mas masama ang nakita natin sa kanilang sitwasyon, lalo naming ipapakita ang pagmamalasakit sa kanila. Kahit na sila ay dumaranas ng walang sakit na mga sakit (mga kaluluwa), hindi namin magpapaalala sa kanilang kagalingan at taglayin ang mga pasanin ng bawat isa upang tuparin ang batas ni Cristo at maabot ang mga ipinangakong bendisyon. St. John Chrysostom (42, 458).

Dumating ang ilang matatanda sa Abba Pimen at sinabi sa kanya: "Kung may nakita kaming kapatid dozing sa simbahan, o upang gisingin kanya ang ibig mong hindi siya makatulog sa vigil," sinabi niya sa kanila: "Kung tungkol sa akin, ako, kung makita ko ang isang kapatid dozing, ko bang ilagay ang kanyang ulo sa aking mga tuhod at aliwin siya. " Reverend Pimen the Great (82, 333).

Ang isang kapatid ay nahulog sa isang mabigat na kasalanan. Dumating siya sa Abba Ammoy at sinabi sa kanya: "Ako ay bumagsak sa ganoong kasalanan at walang lakas na magsisi; Iniwan ko ang monasteryo at pumunta sa mundo. " Hinimok ng elder ang kanyang kapatid na lalaki na manatili sa monasteryo, sa monasticism, na nangangakong dalhin sa kanyang sarili ang gawain ng pagsisisi sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanyang sarili ang kasalanan ng kanyang kapatid, ang elder ay nagsimulang magdala ng pagsisisi sa kasalanang ito. Isang araw lamang siya sa pagsisisi, bilang isang paghahayag mula sa Diyos ay sumunod, na ang kasalanan ay pinatawad sa isang kapatid dahil sa pag-ibig ng matanda (82, 65).

Dalawang kapatid na lalaki, mga monghe, ang dumating sa isang kalapit na bayan upang ibenta ang kanilang trabaho sa isang buong taon, at tumigil sa hotel. Matapos ibenta ang pag-aari, ang isa ay pumunta upang bumili ng kailangan para sa kanila, at ang iba ay nanatili sa hotel at, sa mungkahi ng diyablo, nahulog sa pakikiapid. Ang kapatid kong lalaki ay bumalik at nagsabi: "Kami ay puno ng lahat ng kailangan namin, maaari naming pumunta sa cell." Ang natitirang kapatid ay sumagot sa kanya: "Hindi ako makababalik." Nang ang kapatid ay nagsimulang humingi sa kanya, ipinahayag niya ang kanyang kasalanan sa kanya. Ang kapatid na lalaki, na gustong bumili at i-save ang kaluluwa ng kanyang kapatid, ay nagsabi sa kanya ng isang panunumpa: "At ako, na nakahiwalay sa iyo, ay parehong nahulog sa pakikiapid, ngunit kami ay babalik sa cell at magdala ng pagsisisi. Sa lahat ng bagay ay posible ang Diyos: Maaari niyang bigyan kami ng kapatawaran para sa pagsisisi at maghatid mula sa paghihirap sa walang hanggang apoy, kung saan walang lugar para sa pagsisisi. " Sila ay bumalik sa kanilang selda. Pagkatapos ay nagpunta sila sa mga banal na ama, nahulog sa kanilang mga paa at, nagbubuhos ng maraming luha, ipinahayag sa kanila ang pagbagsak na ipinailalim sa kanila. Inutusan sila ng mga banal na matatanda na gumawa ng pagsisisi at nagbigay ng mga kautusan, na maingat nilang ginawa. Ang kapatid na hindi nagkasala, nagdala ng pagsisisi para sa makasalanan, dahil sa dakilang pag-ibig na mayroon siya para sa kanya. Tiningnan ng Panginoon ang gawa ng pag-ibig: Ipinahayag niya sa mga banal na ama ang lihim at ipinahayag na para sa pag-ibig ng isang taong hindi nagkasala, ngunit ginawa ang kanyang sarili na isang gawain ng pagsisisi para sa kaligtasan ng kanyang kapatid, ang kapatawaran ay ipinagkaloob sa makasalanan. Bishop Ignatius (Brianchaninov) (82, 446-447).

Ito ay isang bagay na hindi magbangis at hindi magalit sa kahihiyan, paninirang-puri, tukso, at iba pa - upang hilingin sila at pasalamatan sila kapag nangyari ito. Ito ay isang bagay - upang magdasal sa Diyos para sa mga may kagagawan nito, at ang iba pang - upang magpatawad, at ang ikatlong - upang makunan sa aking isip ang mukha ng bawat isa sa kanila at halik sa kanila impassively bilang taos-puso kaibigan ng kanyang, na may mga luha ng purong pag-ibig, upang ang aking puso ay ganap na walang pag-sign ng insulto o kahalayan. Higit pang mga malamang na sabihin kapag ang isang tao sa mismong panahon ng tukso ay din ng isang lokasyon, at sa mga taong nilalait siya sa mukha o manirang-puri sa kanya, at sa lahat ng iba kung sino o condemns ito, o dustain, ilagay sa kahit ano o dumura in mukha din, sa mga nagkukunwaring kaibigan, ngunit kumilos nang lihim laban sa kanya, at hindi ito nakatago mula sa kanya, ngunit alam niya ito. Mula ito muli mas mataas at ganap na walang paghahambing ay, ito tila sa akin na kung ang isang tao forgets lubos ng tukso na pinagdudusahan, at hindi kailanman remembers ang mga taong nalulungkot ... pero tumutukoy sa mga ito bilang iyong kaibigan, nang walang ano mang pagtatangi. .. Lahat ng ito ay ang gawain at pagiging perpekto ng mga asawa na naglalakad sa liwanag. Ang mga taong pakiramdam na sila ay malayo mula sa naturang mga order at panuntunan ng buhay, ipaalam sa walang linlangin at dayain ang kanilang sarili, ngunit alam nila para sa mga tiyak na sila ay naglalakad sa kadiliman. Kagalang-galang na si Simeon ang Bagong Teologo (61, 400).

Sa anuman sa iyo ay hindi isipin, mga kapatid, na kami, ang mga tao, ay hindi kayang gayahin ng Panginoon sa pagmamahal ng mga kaaway - kahit na siya "nagdusa para sa amin, kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya" (1Pet 2, 21. ), - tingnan si Stefan, ang aming katrabaho. Siya ay tulad ng sa amin tao inanyuan sa kasamaan; at ipinanganak sa kasalanan, dahil hindi namin, sa pamamagitan ng parehong halaga ng dugo Pagbabayad-sala ng Tagapagligtas. Siya ay isang diakono, basahin ang Banal na Ebanghelyo at ang utos na mahalin ang mga kaaway ng isang tao, hindi lamang natutunan, ngunit din natupad. Kapag binato siya ng mga Judio, ay kaniya "nanikluhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Oh Panginoon! huwag mong pawalang sala ang bagay na ito. " Binato nila siya, at nanalangin siya; hinabol nila siya nang may matinding galit, at sinulsulan niya si Cristo nang maamo; sila ay bulag masamang hangarin, at kanya ring namasdan ang "bukas ang mga langit, at ang Anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Dios" (Mga Gawa. 7, 55-60).

At upang makita kung gaanong epektibo ang panalangin ng banal na martir na si Esteban, tayo ay magpapabalik sa binatong lalaki na nagngangalang Saul, sa mga paa na inilatag ng mga mamamatay-tao ang kanilang mga damit nang binato nila si Esteban. Ang mga damit na Steregushchy na pumatay kay Stefan at pag-aproba ng kanyang pagpatay, siya ay parang ang mga kamay ng lahat ng mga mamamatay-tao ay pinalo ang martir. At pagkatapos nito binata, "paghinga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon," nagmakaawa ang mga matanda ng mensahe Jewish sa lahat ng yaon na, kalalakihan at kababaihan, nakasalalay sa dalhin sa Jerusalem sa labis na pagpapahirap at paghihirap. "Habang naglalakad siya at lumapit sa Damasco, biglang lumiwanag ang kanyang liwanag mula sa kalangitan. Nahulog siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya: Saul, Saul! Bakit mo ako inuusig? Sinabi niya: Sino ka, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, "Ako si Jesus, na iyong pinag-uusig." Mahirap para sa iyo na lumaban sa mga sungay "(Gawa 9, 1-5). Marahil ay isang mahabang panahon na pawiin ka mula sa lupa, ngunit nanalangin si Stefan para sa iyo. Nang magkagayo'y tumindig na may pananampalataya ang isang nahulog na may kalokohan; siya ay nahulog tulad ng isang lobo, ngunit tumayo tulad ng isang kordero; ang mang-uusig ng Iglesia ng Diyos ay nahulog; ang mangangaral ay bumangon. Mas lalong sasabihin ko: ang anak ng kapahamakan ay nahulog, ang napiling sisidlan ay bumangon; Nahulog si Saul, tumayo si Pablo. At kung hindi manalangin si St Stephen sa ganitong paraan, kung gayon ang Iglesia, marahil, ay hindi magkakaroon ngayon ni Pablo. Samakatuwid si Pablo ay bumangon mula sa lupa, na si Esteban, na lumuhod sa lupa, ay narinig. Mapalad Augustine (114, 237).

Naibigan ba ang lahat ng pag-ibig, mabuti at masama ay hindi hinihiwalay mula sa kanyang pabor at biyaya, kung ano ang ginagaya Ama sa Langit, "sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap" (Matt. 5, 45). Siya ay inihalintulad sa araw, na nagniningning, at nagpapainit sa mga nanlalapastangan at pinupuri siya; inihalintulad sa isang malambot na punungkahoy, na pinangangalagaan ng kanyang panginoon at ng taong hindi kilala ang mga bunga nito; ito ay likened sa isang bukal, na tubig at linisin at linisin ito; tulad ng isang kabayo na nagdadala at nag-aalaga nito, At pagkatalo; ay inihalintulad sa lupa, kung saan, kapwa sa mga nagsasaka at sumisira dito, ay nagbibigay ng mga bunga nito. Ito ang likas na katangian ng pagmamahal. Hindi siya tumingin sa mga mukha, hindi naiintindihan ang ranggo at relasyon, kalapitan at hanay, gustuhin at hindi gusto; Siya nagtatanong kung sino ang taong nangangailangan ng bunga ng kanyang pag-ibig, kapatid na lalaki o walang kapatid, pinsan o kamag-anak, kababayan o banyaga, kaibigan o kaaway, mabuti o masama. Sa bawat isa ay ipinagkaloob niya ang kanyang init, na nagnanais at hinihingi ito; siya sa kanya at sa kanyang sarili, na mga dukha; doon ito malapit na nalalapit, kung saan ang isang pangangailangan. Ang kalamidad at pangangailangan ng tao, bilang isang relasyon sa kanya, at umaakit ito sa sarili nito (104, 1009). Hindi karapat-dapat ang isang Kristiyano na mahalin lamang ang mga nagmamahal sa kanya; kaya huwag ng mga Gentil na hindi alam ang tunay na Diyos at hindi tanggapin si Cristo bilang ang sinasabi ng Panginoon, "Kung mahilig ka sa mga taong mahal mo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Gawin din ito ng mga publikano? kung batiin mo lamang ang iyong mga kapatid, ano ang ginagawa mo? Hindi ba ang ginagawa ng mga Gentil din? "(Mateo 5, 46-47). Ang mga Kristiyano ay dapat na maging excel sa pag-ibig ng mga Gentiles at ehersisyo ang pagiging perpekto. Bilang mga Kristiyano regenerated sa pamamagitan ng banal na bautismo at na-update sa mga bago at walang hanggang buhay ng mga santo, mga kaibigan hindi lamang ngunit din kaaway ay dapat pag-ibig. Ito ang tunay na Kristiyanong kaluluwa (104, 1011-1012).

"Imposibleng mahalin ko ang mga kaaway at gumawa ng mabuti sa kanila." Hindi totoo. Marahil si David, na sumigaw para sa kanyang mga patay na kaaway na sina Saule at Absalom. Ang pag-iyak tungkol sa pagkamatay ng mga kaaway ay isang malinaw na tanda ng pag-ibig sa mga kaaway (2Price 1; 18, 19, 1-4). Marahil si St Stephen, na, para sa kanyang mga kaaway, na bumabagsak sa kanya, nanalangin: "Panginoon! huwag mong ipataw ang kasalanan ng ganito "(Gawa 7, 60). Siguro lahat ng mga banal, baka siguro. Ikaw ay isang tao, at sila ay mga tao, ikaw ay mahina, at sila ay may parehong kahinaan (104, 1015).

Ang pag-aaway at masamang hangarin sa iyong kaaway ay karapat-dapat sa pagkapoot, bilang isang mapang-akit na kapakanan, at siya mismo, dahil ang tao at ang paglikha ng Diyos, katulad mo, ng parehong uri, kalikasan, ay karapat-dapat sa pag-ibig. Rush sa kanyang galit, hindi sa kanyang sarili; at itaboy ang kanyang masamang hangarin, kung saan, tulad ng isang malamig na apoy, ay pinatalsik ng pagmamahal at kabaitan, at iba pa - o gagawin mo ito nang mas mahusay, o, kung hindi, ikaw ay magiging mas mahusay (104, 1017-1018).

Sino ang nagmamahal hindi lamang sa mga kaibigan, kundi mga kaaway din, na nagpapakita na sila ay "mga anak ng minamahal ng Diyos" (Eph 5, 1). Prelate Tikhon Zadonsky (104, 1020).

"Ibigin ang iyong mga kaaway" (Mateo 5, 44). Huwag isipin, ang aking tagapakinig, na inuulit ko ang mga salitang ito tungkol sa mga kaaway na nakikipagdigma sa ating Kristiyano na bayaning at nakikipagdigma sa ating maka-diyos na pananampalataya. Hindi ko sinasabi sa mga kaaway na ayaw mo kung paano di-makadiyos na sukatan, ayon sa mga salita ni David: "Huwag ko hindi mapoot sa nangapopoot sa iyo, Oh Panginoon, at ako'y nayayamot sa mga taong babangon sa iyo? Sa lubos na kapootan ay kinapopootan ko sila: sila ang aking mga kaaway "(Mga Awit 138, 21-22). Ang mga hindi lamang ay hindi maaaring mahalin, kundi maging kinakailangan upang kumilos bilang isang digmaan laban sa kanila, paniniwalang ang kanilang mga kaluluwa para sa Kristiyanong kaharian at para sa integridad ng Simbahan. Sa isang pagkakataon, ang di-makadiyos na tanong ay tinanong ng banal na pilosopong Kristiyano na si Constantine, na pinangalanang Cyril. Sinabi ng Saracens: "Kung si Cristo ang iyong Diyos, bakit hindi mo ginagawa ang ayon sa sinabi Niya sa iyo? Pagkatapos ng lahat, iniutos Niya sa iyo na ipanalangin ang mga kaaway, gumawa ng mabuti sa mga napopoot sa iyo, ibaling ang iyong pisngi sa batterer; nagagawa mo ang maling bagay, ngunit ginagawa ang tapat. Pinapahiran mo ang sandata sa mga gumagawa nito sa iyo, lumabas upang labanan at patayin. " Mapalad Constantine ay tumugon: "Kung anumang batas ay nasusulat sa dalawang utos na ibinigay ay para sa pagganap ng mga tao, kung anong uri ng mga tao ay maging totoo zakonohranitelem: na kung na gagawing isang kautusan o ang isa na parehong 'Sinabi niya:" Ang pinakamahusay na , na kung saan ay magkakaroon ng parehong mga utos. " Pagkatapos ng pilosopo ay nagsabi: "ay iniutos ni Kristo na ating Diyos sa amin upang manalangin para sa obidyaschih at gawan sila ng mabuti, at sinabi sa amin ang mga sumusunod:" Walang mas higit na pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan "(Jn 15, 13.). Sa bawat indibidwal na kaso, hinihingi natin ang mga nagawa sa atin; Sa pangkalahatan, pinoprotektahan namin ang bawat isa, paglagay ng kanilang mga kaluluwa sa iyo, ang aming mga kapatid na lalaki kinuha bilanggo, ay hindi captivated sa katawan at ang kanilang mga kaluluwa, baluktot ang mga ito sa kanilang di-makadiyos na mga gawa " (103, 482-483).

Kaya, sa isang tao, tulad ng nasabi na, natural at natural na hindi niya iniibig ang kanyang mga kaaway at naghahangad na maghiganti sa kanila. Dahil natural para sa isang tao na huwag mahalin ang kanyang mga kaaway, ang kanyang pagmamahal sa kanila ay magiging isang kababalaghan ng sobrenatural, at ang lahat ng higit na natural ay kahanga-hanga. Ang ganap na pare-pareho na sinuman na nagmamahal sa kanyang kaaway ay isang manggagawa ng himala, sapagkat siya, sa pamamagitan ng pagtagumpayan at paglalampas sa kanyang natural na kalikasan, ay nakamit ang isang hindi likas na kabutihan.

Anong mga himala ang ginagawa ng gayong manggagawa ng himala? Makikita natin. Ang nagmamahal sa kanyang kaaway at gumagawa ng mabuti sa kanya ay nagpapaliwanag sa bulag, ang bulag ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang isip. Ang pagkabulag ng pag-iisip ay kabaliwan, kung paanong ang pagkabulag ng katawan ay ang kadiliman ng mga mata. Walang anumang diminishes ang aming mga intelligent na mga mata sa pagkasira ng ulo tulad ng galit at matinding galit. Ito ay hindi para sa wala na ipinapayo ng Ecclesiastes: "Huwag mong pabigatin ang iyong espiritu sa galit, sapagkat ang mga galit ay nests sa puso ng mga mangmang" (7, 9). Sinabi niya ito bilang kung ang mga sumusunod: kung saan nakikita mo ang galit na galit, mayroong isang bahay ng pagkabaliw. Nagtalabati tungkol dito, sabi ni Saint Cassian: "Ang nagagalit na tao ay walang dahilan, dahil ang liwanag ng kadiliman ay madidilim kung ang isip ay nalilito sa pamamagitan ng galit." Sinasabi rin ni St. Gregory: "Kapag ang galit ay nagdudulot ng isip sa kadiliman ng kahihiyan. Inalis ng Diyos ang liwanag ng Kanyang kaalaman, at kung paano ang bulag na hindi niya alam kung saan siya pupunta, at ang pagkakaroon ng espirituwal na mga mata, na namimighati sa pagkagalit ng galit, tulad ng isang baliw ay hindi alam kung ano ang ginagawa niya. "

Masungit na, nakikita na ang isa para sa kanino siya ay galit, hindi lamang galit sa isa't isa, pero kahit manifests isang espesyal na pag-ibig at daigin mo ng mabuti, ay hindi na galit at nahihiya ng kanyang sarili, alam ang kanilang mga kasalanan at kawalan ng kasalanan ng isa pa. Kaya nasa pagitan ng galit na si Saul at ng magiliw na si David. Ang nais mabasa tungkol dito sa Unang Aklat ng mga Hari, sisimulan ko ang aking kagalingan sa isang himala.

Kung sinuman ay may anumang mga kaaway, galit, at sa walang kabuluhan ang nagngangalit sa kanya, siya ay mapagmahal sa kanyang mga kaaway at prospering sa kanya, ay lumiliko sa kanya mula sa mga kaaway sa bawat isa at sa isang galit kasintahan ng naturang enlightens ang mga bulag. Kinukuha niya mula sa matalino na mga mata na nakabaliw na pagkahumaling at ginagawa siyang tagakita at nalalaman ang kanyang kasalanan, alam na siya ay galit sa mga walang-sala. Kaya, siya na nagmamahal sa kanyang kaaway ay isang manggagawa ng himala, nagpapaliwanag sa bulag (103, 484-485).

Mapagmahal ang iyong kaaway ay naglalagay sa katahimikan fermenting ng dagat, sapagkat ang asawang lalaki ay tinatawag na masungit [Saint John] Chrysostom dagat, nabalisa sa pamamagitan ng hangin. Bilang isang alon ng dagat na throws para mapunta ang lahat ng mga katawan na naririto, at masungit sa kanyang galit output, tulad ng corpses, ang lahat ng mga lihim ng kanyang kaibigan, throws mga ito sa harap ng ating mga mata, binabatikos at ilagay sa kahihiyan. Sino ang magiginhawahan sa dagat na ito? Tanging isa na sisira ang dahilan ng kaguluhan. Ang dagat ay hindi nag-aalala kung ang mga hangin at bagyo ay hindi tumaas. Ang bagyo ay titigil, at ang kaguluhan ng dagat ay mawawala. Kung ang galit na asawa, ayon sa Chrysostom, ay ang dagat, ang mga hangin ligalig, at pagkatapos ay ang mga hangin, nagpapahugong sa dagat, ay bickering, ang pagkakaalit at paghihimagsik. Itigil ang quarreling at quarrels, mag-iwan sa likod ng paglaban, alisin ang kaguluhan ng kaguluhan - at makikita mo ang dagat, ang kaguluhan ng kung saan hupa. Dahil ang parehong pag-ibig ang kanyang mga kaaway ay hindi barahin, huwag makipag-away, huwag tutulan ito, at destroys ang sanhi ng kaguluhan ng mahiwagang dagat ng kaniyang sakit, at pagkatapos, dahil diyan, mapagmahal ang iyong kaaway ay, himala manggagawa na lumiliko ang dagat nabababa sa katahimikan; (103, 485-486).

Ang magiliw at tahimik na asawa, na hindi nagtagumpay sa galit, hindi lamang hindi nag-apoy sa sunog ng poot, kundi sinunog din ito, ayon kay Chrysostom: "Walang mas malakas kaysa sa kaamuan." Tulad ng tubig na nagpaputok ng apoy na nasusunog, ang salita na binabanggit na may kaamuan ay nagpapalaya din sa kaluluwa, nasusunog sa galit, mas malakas kaysa sa isang nagniningas na hurno. Ang pagtulog sa galit at pagkupas at upang lumayo mula sa kanyang mga mata ay nangangahulugan na ikalat ang nasusunog na kahoy na panggatong mula sa isa't isa, upang ang bawat log ay mapalabas. Iyan ang dahilan kung bakit itinuturo ng apostol: "Magbigay ng lugar sa galit" (Rom 12, 19), ibig sabihin, magpakabait, magbigay ng paraan, lumayo nang kaunti mula sa galit na mukha. Ang St. Basil the Great ay nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito: "Bigyan ang room sa galit," sagot: "Huwag labanan ang kasamaan, o kaya: kapag sila ay ituloy mo sa lungsod na ito, tumakas ka sa iba."

Katulad din, sabi ni St. Gregory: "Ang pinakamainam na itinutuwid natin ang galit ay, sa sandali ng pagkagalit sa kanilang galit, iniiwasan natin ang mga ito." Ang santo Ambrose sabi ni: "Armas ng matuwid ay upang manalo, conceding lamang bilang mahusay na shooting ay wont, fleeing, pursuing mas malakas saktan ang mga ito." Dahil ang parehong mapagmahal ang iyong kaaway extinguishes apoy ng kaniyang mabangis na galit silent kahinahunan, tulad ng tubig, at pagpapakababa bilang upang pagpapalaganap ng nasusunog na materyales, ito ay nangangahulugan na siya ay isang himala manggagawa, upang bayaran ang epekto ng sunog (103, 486).

Mapagmahal ang iyong kaaway ay nagpapalayas ng isang demonyo mula sa isang tao, para sa bawat galit na nakikipagbaka laban sa kanyang kapatid at mapaghiganti yaryaschiysya tulad ng isang nagngingitngit at tunay ay inaalihan ng demonio,. Naaalaala ni St. Chrysostom kung ano ang kanyang nakita sa kanyang mga mata: isang taong galit, labis na galit at mula sa labis na matinding galit ay naging demonyong. Gayundin, ang mga sinaunang manggagamot Galen remembers kung paanong nakita niya sa aming mga mata kahit sa panahon ng kanyang pagkabata na ang tao tried upang mabilis na buksan ang pinto ng kuwarto key, ngunit sa pamamagitan ng labis na nagmamadali ay hindi maaaring gawin ito. Long twirling ang susi dito at doon at hindi ma-buksan ito kaya inflamed na may galit, sinimulan niya ang kanyang ngipin sa kagat key at masidhi itulak ang pinto down, at pagkatapos ay nahulog sa isang matinding galit, at nagsimulang mag-freeze at kunan ng dugo foam. Sa pagkakita nito, ang kabataan na si Galen ay inilagay sa kanyang sarili ang batas na hindi kailanman maging galit o galit na galit. Naalala ng isang Hungarian na talaarawan na ito sa 1690. Hungarian prince, na kung tawagi'y Mateo Corvo, sa pagdiriwang ng Entry ng Panginoon sa mga order Jerusalem upang dalhin siya sa isang pagkain ng mga sariwang mga petsa, inihatid mula sa Italy. Nang hindi sila doon, para sa mga domestic servants lihim kumain ang mga ito, siya ay kaya galit na galit na agad ang kanyang apoplexy overtook kanya; Siya ay nahulog sa lupa tulad ng isang demonyoac, at namatay, ang paggawa ng kahila-hilakbot na mga screams. Naririnig mo ba kung paanong ang galit na galit ay humahantong sa isang tao? Hanggang kamatayan ang panggagahasa. Ang perpektong Eliphaz, ang kaibigan ni Job, ay nagsabi: "Ang hangal ay pumatay ng galit" (Job 5, 2). Sa katunayan, ang mga taong magagalitin ay tulad ng isang nagngingitngit: siya'y kakilakilabot mata, ang mga pagbabago sa mga mata, namamaga mukha, magaralgal sa isang kahila-hilakbot na boses, siya kagat ang kanyang mga labi o daliri, nagngangalit ang mga ngipin; lahat ng sambahayan ay natatakot sa kanya, tulad ng isang demonyong, tumakas palayo sa kanya at itago. Sino at ano ang makapagpalayas ng galit na ito?

Bilang isang mapagmahal na kanyang kaaway sumunod sa kanya kahinahunan at mapagpakumbaba kaamuang-loob at nakipagkasundo sa kanya, bilang isang string, tuning pamamagitan ng isa pang string, emits matamis na musika ng mapagpakumbaba salita, isinasaalang-alang ang kanilang mga sarili sa parehong makasalanan, kung paano isinasaalang-alang ng mga ito at kaaway, siya tulad pagpapakumbaba destroys mga kaaway galit, na nagsasabi: "Ako ay nagkasala", at sa gayo'y pinalayas niya ang galit na galit. At ito ay nangangahulugan na mapagmahal ang iyong kaaway ay, isang himala manggagawa, sa pagmamaneho ng isang demonyo mula sa isang lalaking ng galit (103, 488-489).

Tatanungin natin ang banal na Apostol Pablo, ano ang iniisip niya sa tinapay na bato, ang pag-ibig ng kanyang mga kaaway? Sa kanyang aklat ng mga apostol, sinabi niya sa kanyang sarili: "Mula sa mga Judio limang ulit ako ay binigyan ng apatnapung hampas na walang isa; Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato "(2Kor. 11, 24-25). Katotohanan, ang tinapay na ito ay malupit, mga stick at bato ay hindi kanais-nais. Ano ang sinasabi mo, banal na Pablo, sa ilalim ng mga stick na iyon, sa ilalim ng mga batong iyon? - "Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, hindi nagsasabi ng totoo kong hindi, ay nagpapahiwatig sa akin (hindi bozhis, Apostol Naniniwala kami sa iyo at walang oaths!) Ang aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso ..." Paano hindi upang magdalamhati ? Pagkatapos ng lahat, pinalo nila sila ng sticks at binato. "Hindi," sabi niya, "Hindi ako nagdadalamhati at nagdurusa dahil binabato ako." - Kaya kung ano ang tungkol sa? "Ang mismong mga matalo sa akin." Ikinalulungkot kong mawalan sila ng kanilang kaligtasan, na sila ay pagpunta sa impiyerno, at Gusto kong pag-aari para sa kanila upang pumunta sa impiyerno, kung lamang sila ay naligtas: "ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman, samakatuwid nga, ang mga Israelita "(Roma 9, 1-4). Pakinggang mabuti ang mga salita ng Pavlov, makinig sa kaniyang kataas-taasang pag-ibig para sa kanyang mga kaaway: siya ay hindi terrified itakuwil mula kay Cristo at pumunta sa impiyerno, lamang upang pursuing at matalo sa kanya Israelita ay hindi mamatay! Kaunting itinaas ang kanyang tinig sa banal na Apostol Pablo para sa mga salitang ito, St. John Chrysostom: "O Paul! ipanalangin mo ba si mahihiwalay sa mga mahal sa Kristo, na ay hindi na pinaghihiwalay kang mga kaharian, walang Impiyerno, walang nakikita o talinong o kung hindi man ang isang bagay ay? Ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka ba nahulog? Huwag sirain ang lumang pag-ibig - Hindi, sabi niya, huwag matakot "Muli Chrysostom mula sa Paul taong responsable sa sarili ko?": Ako ay hindi lamang sinira ang aking lumang pag-ibig para sa Kristo, ngunit kahit na higit pa ito nagpakita " (103, 493-494).

Kapag nagpunta David mula kay Absalom, na isang simpleng magsasaka mula sa Jerusalem, na ang pangala'y Semei, kusa nagpunta maaga at nagsimula mukha upang pagsabihan ang kanyang mga nakakainis na mga salita: "Lumayas ka, pumunta ang layo, ang killer at ng liko!" At bilang karagdagan, kahit na mga bato thrown sa kanya. Walang maliit na kapaitan at sa mga hari sa Israel upang mabata ang gayong insulto mula sa isang simpleng tao, pero David sinasabi nito - ang saro ng kaligtasan, kung ako uminom ng ito, ako'y maliligtas; at ako'y dalhin ito bilang isang inumin. Tatangkilikin ang mga inumin David ay tumitingin sa tasa ibaba, sa huling pagkakataon, at makita ang espiritu ng hinaharap, tulad ng kasalukuyan: tingnan ang Cristo, ang Tagapagligtas sa iyo ipinako sa Krus: natubigan na may suka at apdo, ipinasa ng nangagdaraan, at tinuya siya: "igigiba mo ang templo, at sa tatlong Day Creator! i-save ang iyong sarili "(Mateo 27, 40). Nakikita ito, sinabi ni David: Ito ang aking Panginoon, na magdurusa para sa kaligtasan ng buong mundo; uminom na rin at ako sa pangalan ng Kanyang tasa ng aking paghihirap, "ay tatanggap ang saro ng kaligtasan, at tatawag sa pangalan ng Panginoon" (Ps 115, 4.).

At isa sa mga lingkod ni David, nakikita ang kahihiyan perpetrated sinabi ni Semei sa hari, "kung bakit dapat susumpain nitong asong patay ang aking panginoon na hari? Pupunta ako at alisin ang kanyang ulo. " Datapuwa't pinagwikaan ni David: "Hayaan siya, hayaan siyang sumpain" (2Tsar 16, 5-13.), Pagpapahayag ng ito tulad ng mga sumusunod: ay hindi abala ako sa pag-inom ang saro ng kaligtasan; Sinimulan ko ito, kaya hayaan itong matapos, walang laman ang mga ito sa pangalan ng Panginoon hanggang sa ibaba.

i-namin ang aming pansin sa ang katunayan na si David, pagiging isang karaniwang tao, hindi isang monghe, isang hari, hindi isang maharlikang tao, Drinkers tasa ng pasensya, kabiguan mangkok kahihiyan tasa, tasa ng pag-uusig, tasa kalamidad at paghihirap, mangkok, tunay na nagdadala sa kaligtasan, bilang ebedensya sa pamamagitan ng Gospel: "Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas" (Mateo 24, 13.) (103, 497).

Sa sandaling ang propetang si Isaias Nakita ko "ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas," at ang Seraphim sa paligid sa kanya at narinig sabihin sa kanya: "Sino ang aking isusugo? at sino ang pupunta para sa atin? "(sa mga Israelita). Ang santo Isaias ay darating at nagsabi: "Narito ako, padalhan mo ako. At sinabi niya, Ikaw ay yumaon, at saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig - (. Isa 6, 1, 8-9) at hindi dapat maintindihan, "at iba pa. Si San Isaias, na isinugo ng Diyos sa mga tao ng Israel, ay nagpunta. Tinitingnan ko siya at nakita na dala niya ang isang tasa sa kanyang kamay na may isang uri ng inumin. Mukhang sa akin na ang Diyos ay bestowed sa mga tao ng Israel at ipinadala ang mga ito sa talahanayan ng Kanyang tasa ng masarap na inumin bilang tanda ng Kanyang awa. dumating si Isaias na may mangkok unang sa bansa at Zavulonskuyu Neffalimskuyu (Isa 9, I.) At sumigaw: "... bago ispey bansa Zavulonskaya at Neffalimskaya". Ngunit ngayon nakikita ko ang pinaka-kahila-hilakbot na Artemisia mapait, dahil writes: - (. Isaias 8, 22) "At narito ang kalungkutan at kadiliman, makapal na kadiliman". Ito ay natapos na sa lalong madaling panahon, ang bansa ng Eavulon at ang lupain ng Neptali! Salamat sa iyo, banal na propeta, para sa kung ano ang iyong ginagawa; sinasabi mo sa akin na uminom ng "kalungkutan at kadiliman, makapal na kadiliman" - Ano ang lakas ng inumin na ito? Ano ang lihim ng mga salitang ito? Tingnan natin sa ibaba at kayo na baka Propeta pagkatapos ay sinabi Let: "Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag; sa mga nabubuhay sa lupain ng lilim ng kamatayan, ang ilaw ay lumiwanag. Palalakihin mo ang mga tao, dagdagan ang kanilang kagalakan. Sila'y nangagagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pagaani, gaya ng mga tao na nangagagalak pagka nangagbabahagi ng samsam "(Isa. 9, 2-3). Tingnan natin ang lakas ng mapait na wormwood drink. Ikaw ay umiinom. sabi ni, kadiliman, at makikita mo ang liwanag; ikaw ay uminom ng kalungkutan, ngunit ikaw ay makakakita ng kagalakan; ikaw ay uminom ng kasamaan, ngunit ikaw ay tatanggap ng kagalakan; ikaw ay uminom ng masikip, ngunit makikita mo ang iyong sarili sa bukas na hangin; ikaw ay umiinom ng kapaitan, ngunit mapuspos ng katamisan; Sa mga luha mo ihasik, ngunit may kagalakan na aanihin mo ang mga bunga ng iyong mga kamay. Walang oras upang bigyang-kahulugan kasaysayan, ang makahulang mga salitang ito, spiritually sila Panandalian ipahayag ang kanilang mga sarili bilang mga sumusunod: isang mangkok ng kalamidad at ang mga kapighatian na ang Diyos na antas ng allowance punan ang aming mga kaaway ang aming at sinabi na inumin iyon, mapait, ngunit kung kami ay uminom ito para sa pag-ibig ng Diyos, matiyaga at mapagmahal na ating mga kaaway, kung magkagayon ay bubuksan ito para sa amin sa walang hanggang tamis at magdadala ng walang hanggang kalusugan sa aming mga kaluluwa. Kaya't ibigin natin ang ating mga kaaway at matiis ang mga ito. Sainted Dimitry ng Rostov (103, 497-498).

"Mahal mo ang iyong mga kaaway, pagpalain mo ang mga sumusumpa sa iyo, gumawa ng mabuti sa mga napopoot sa iyo, at ipanalangin mo ang mga pumipighati sa iyo at inuusig ka" (Mateo 5, 44). Walang pag-ibig, walang sinuman sa mundo: mahal nila ang kanilang mga magulang at mga kamag-anak, gustung-gusto nila ang mga tagapagtaguyod at mga parokyano. Ngunit ang pakiramdam ng pagmamahal para sa mga magulang, mga kamag-anak, mga tagapamayapa at mga tagapagtaguyod ay natural at itinatayo mismo sa puso, kaya nga hindi ibinibigay ito ng Panginoon sa kanya. Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay sinubok ng saloobin sa mga kaaway. Hindi lamang ang isang madaling at hindi sinasadyang istansya ay hindi dapat papatayin ang ating pag-ibig sa iba, ngunit kahit na pag-atake at pag-uusig, mga sakuna at mga kagipitan na dulot ng intensyonal na poot. Hindi lamang namin dapat pagpalain ang mga taong ito, kundi pati na rin upang pagpalain sila at manalangin para sa kanila. Narito, may ganitong kaayusan sa iyo para sa iyong mga kaaway, at sa gayon hukom, mayroon bang Kristiyanong pag-ibig sa iyo, kung wala ito ay walang kaligtasan? Bishop Theophan the Recluse (107, 162).

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!