Ngayong araw: 18 Enero 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Sa pagsamba sa Krus

Sa pagsamba sa Krus

30.12.2017
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

... "Ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't inililigtas sa amin - ang kapangyarihan ng Diyos" (Cor 1 1, 18.) Para sa "espirituwal na mga hukom ang lahat ng mga bagay, at ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos." (1 Cor. 2, 15, 14). para sa mga ito ay kamangmangan sa kanila na hindi tumatanggap ng pananampalataya at hindi kahit na isipin ang tungkol sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, ngunit mga banal na bagay ay nasubok sa pamamagitan ng tao at natural na pangangatwiran, dahil ang lahat ng bagay ay sa Dios, sa itaas kalikasan at dahilan, at mag-isip at kung kahit sino ay timbangin :. kung paano dinala ng Diyos ang lahat sa pagiging out ng kawalang-halaga at para cheg At kung siya pinaghahanap upang maunawaan ito sa pamamagitan ng natural na pangangatwiran, hindi niya pahihintulutang Para sa kaalaman na ito - .. Espirituwal at demonic Kung ang sinuman, may gabay sa pamamagitan ng pananampalataya, isinasaalang-alang na ang pagka Dios - ang mabuti at makapangyarihan sa lahat, at totoo, at pantas, at matuwid, siya ay mahanap ang lahat ng makinis at kahit na, at ang paraan - right Para sa labas ng pananampalataya ay hindi maaaring ma-save dahil ang lahat, ang parehong mga tao at espiritwal, ayon sa pananampalataya ng walang pananampalataya, walang magsasaka ay hindi i-cut sa lupa furrows, o merchant sa isang maliit na puno .. Hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa sa mga matitinding kalaliman ng dagat; walang naganap na kasal, o anumang bagay sa buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya nauunawaan natin na ang lahat ay dinadala mula sa di-pagkakaroon sa pagiging sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos; Sa pamamagitan ng pananampalataya ginagawa namin ang lahat ng mga bagay na tama, parehong banal at pantao. Ang pananampalataya, sa karagdagang, ay isang hindi pinapayagan na pag-endorso.

Lahat, siyempre, gawa, at mga himala ni Cristo - ay napaka dakila at banal, at nakakagulat, ngunit karamihan sa mga kamangha-mangha - Patas Kanyang Cross. Sapagka't ang kamatayan ay overthrown, minamana kasalanan ay nawasak, impiyerno Ninakaw ipinagkaloob Muling Pagkabuhay, na ibinigay sa atin ng lakas sa pag-alimura sa kasalukuyan at maging ang kamatayan, ay bumalik sa orihinal na lubos na kaligayahan, ang mga pintuan ng langit ay bukas, ang aming mga likas na katangian sa nayon sa kanang kamay ng Diyos, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos at tagapagmana sa pamamagitan ng iba pang mga iyon, at sa pamamagitan ng Krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Para sa lahat ng mga ito ay nakaayos sa pamamagitan ng Cross: "lahat tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus - ang sabi ni apostol - nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan" (Roma 6, 3.). "Kayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo, ay ibinihis si Cristo" (Gal. 3, 27). At higit pa: Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos (1 Corinth 1, 24). Narito ang kamatayan ni Cristo, o ang Krus, ang nagbigay sa atin ng hininga sa Wisdom at Kapangyarihan ng Diyos. Ang lakas ng parehong Diyos ay ang salita ng krus, o dahil sa pamamagitan nito inihayag sa atin sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay ang tagumpay laban sa kamatayan, o dahil, tulad ng apat na sulok ng Krus, uniting sa gitna, mahigpit na hawakan at magbigkis mahigpit, at sa pamamagitan ng mga puwersa Ang Diyos ay naglalaman din ng taas, lalim, haba, at lawak, ibig sabihin, ang buong nakikita at di-nakikitang nilalang.

Ang krus ay ibinigay sa atin bilang tanda sa noo, habang ang Israel ay tinuli. Para sa pamamagitan nito tayo, ang tapat, ay naiiba sa mga hindi mananampalataya at kinikilala. Siya ay isang kalasag at isang sandata, at isang monumento sa tagumpay laban sa diyablo. Siya - sa pag-print, upang huwag humipo sa amin Exterminating, sinasabi ng Banal na Kasulatan (Exodo 12, 12, 29.). Siya - nakahiga aalsa, nakatayo suporta, mahina tungkod, ang kawan baras bumabalik pamumuno, matagumpay na landas sa pagiging perpekto, sa kaligtasan ng kaluluwa at katawan, ang paglihis mula sa lahat ng evils, ang lahat ng mga benepisyo ang may kasalanan, ang paglipol ng kasalanan, ang binhi ng pagkabuhay, sa puno ng buhay na walang hanggan.

Kaya, sa puno, ang mga mahalagang mga katotohanan at kagalang-galang na, kung saan inihandog ang kaniyang sarili kay Kristo bilang isang sakripisyo para sa atin, tulad ng banal at ang mga katangian ng Banal na Katawan at Banal na Dugo, siyempre ay dapat sambahin; sa ganitong paraan - at pako, sibat damit at mga banal niya home - sabsaban, kapanganakan tanawin, Calvary, nagse-save ang nagbibigay-buhay nitso, Zion - Head ng Simbahan, at ang mga tulad ng, bilang ang ninuno ng Diyos, sinasabi ni David: "Tayo na sa kaniyang tahanang dako, ipaalam sa amin sumamba sa harap ng kaniyang tungtungan." Ano siya ay nangangahulugan na ang Cross, ay nagpapakita na ang mga estado: "Bumangon ka, Oh Panginoon, sa iyong pahingahang dako" (Ps 131, 7-8.). Para sa likod ng krus ay sumusunod sa Pagkabuhay na Mag-uli. Sapagkat kung hinahangad out ng bahay at isang kama, mga damit at mga mahal natin, kung magkano ang higit pa - ang para sa Diyos at ang Tagapagligtas, sa pamamagitan ng kung saan tayo ay naligtas!

Sinasamba rin natin ang imahe ng tapat at nagbibigay buhay na Krus, kahit na ito ay ginawa ng ibang bagay; pagsamba, hindi paggalang na substansiya (oo hindi!), ngunit ang imahe bilang isang simbolo ni Cristo. Sapagkat Siya, sa pamamagitan ng paggawa ng isang testamento sa Kanyang mga disipulo, ay nagsabi: "Pagkatapos ay lalabas ang tanda ng Anak ng Tao sa langit" (Mateo 24, 30), na tumutukoy sa Krus. Samakatuwid, sinabi ng Muling Pagkabuhay Angel sa mga asawang babae: "Hinahanap ni Jesus ang Nazareno na ipinako sa krus" (Mark 16, 6). At ang apostol: "Nangangaral kami ng Kristo na napako sa krus" (1 Corinth 1, 23). Bagaman maraming Kristo at si Hesus, ngunit ang isa ay ipinako sa Krus. Hindi niya sinabi, "tinusok ng isang sibat," kundi: "ipinako sa krus." Samakatuwid, dapat nating sambahin ang tanda ni Cristo. Sapagkat kung saan may tanda, magkakaroon ng Kanyang Sarili. Ang sangkap na kung saan ang imahe ng Krus ay binubuo, kahit na ito ay ginto o mahalagang bato, pagkatapos ng pagkawasak ng imahe, kung ito ang nangyari, ay hindi dapat sumamba. Kaya, sa lahat na nakatuon sa Diyos, sumasamba tayo, na nagbibigay ng paggalang sa Kanyang Sarili.

Ang punong kahoy ng buhay, na itinanim ng Diyos sa paraiso, ang nag-iisa na ito ng Matapat na Krus. Sapagkat mula nang mamatay ang kamatayan sa daluyan ng puno, kinakailangan na sa pamamagitan ng punong kahoy, Buhay at Pagkabuhay na Mag-uli ay ipagkaloob. Una si Santiago, pagtugtog ng biyolin sa dulo ng tungkod ng Jose, sa paraan ng itinalagang Cross, at pinagpala mga kamay ng kaniyang mga anak peremenennymi (Gen. 48, 14), siya traced ang tanda ng Krus ay napakalinaw. Ang parehong ay nagpapahiwatig ng pamalo ni Moises, na tumawid sa dagat sa krus, at nagligtas sa Israel, at nadumhan ang Paraon; Ang mga armas ay tumatawid at kumukuha ng Amaliko; ang mapait na tubig, ay nalulugod sa puno, at ang bato, lumubog at nagbubuhos ng mga bukal; Isang tungkod na nakakuha kay Aaron ng karangalan ng pagkasaserdote; ahas sa isang puno, itinaas ng isang tropeo, na parang siya ay namatay kapag ang isang puno Nagpapagaling doon sa mga may pananampalataya ay tumingin sa mga patay na kaaway, kung paanong si Cristo ay laman, na hindi nakakilala ng kasalanan, ay ipinako sa kasalanan. Sinabi ng Dakilang Moises: makikita mo na ang iyong buhay ay mag-hang sa isang puno sa harap mo (Deuteronomio 28, 66). Isaias: "Araw-araw, aking iginawad ang mga kamay ko sa mapanghimagsik na bayan, na lumalakad sa daang hindi mabuti, ayon sa kanilang sariling mga saloobin" (Isa 65, 2.). Oh, kung tayo, na sumamba sa kanya (samakatuwid nga, ang Krus), ay tumanggap ng mana sa Kristo, na ipinako sa krus! Ang Monk John ng Damascus. Eksaktong pahayag ng pananampalataya ng Orthodox. St. Petersburg, 1894. Book. 4, ch. II, p. 213-216.

"Sim manalo!"

Dahil dito, pinalalaki at itinatayo ng Simbahan ang Krus ni Kristo, upang ang pakikipaglaban sa banner na ito ay magtagumpay ka sa iyong mga kaaway. Para sa mga mandirigma ng hari sa lupa, kapag sila ay pinanatili malapit sa bandila militar, ay mas mahusay laban sa kaaway; at na mandirigma na gumagalaw ang layo mula sa kanya, sa halip namatay. Si Constantine the Great, nang hindi niya matalo ang Maxentius (Maxentius), lumitaw sa kalangitan ang palatandaan ng Krus at narinig ang isang tinig: "Sa pamamagitan ng pag-sign na ito nakukumpara!" At nang utusan niyang ilarawan ang tanda ng krus sa lahat ng mga armas, agad na natalo ang mga kaaway.

Sa amin ngayon ay din ang Simbahan Cross ni Cristo sa Iglesia, upang sa pamamagitan ng sign na ito ay namin pagtagumpayan ang mga kaaway at panatilihing malapit sa ito. Rises at erected ang krus ni Cristo, upang kami ay nanalo at struck out demonyo, kundi kami rin na nangabuwal, nabuhay at tama, ayon sa Panginoon: "At kung ako'y mataas na mula sa lupa, ay gumuhit ng lahat ng mga tao sa aking sarili" (Jn 12, 32.). Erected at itinaas sa Krus ni Cristo na tayo ay tumitingin sa kanya, pinagaling, kung nasaktan sa pamamagitan ng kagat ng ahas. At inutusan ni Moises ang mga ahas na sinanay sa ilang, at namamatay upang tingnan ang ahas na tanso na ginawa ng utos ng Diyos; at ang mga tumingin sa kanya ay gumaling, at hindi gustong tumingin, sila ay namatay. ahas na ito ay isang uri ngayon erects Krus ni Kristo, at mga taong ay tumingin sa ito bilang istseleyut, hindi na nagnanais upang tumingin mapahamak.

Rises at erected ang krus ni Kristo, upang tayo, sa pagtingin sa kanya, pag-alala at contemplating ang mga pagbabata ni Cristo, para sa kapakanan ng ating kaligtasan ay kinuha niya ang mga ito ang layo, at kaya nagpapasalamat kami sa kanya para sa kanyang napakalawak na paghahangad sa amin. Ang Krus ni Kristo ay itinaas at itinaas, upang tayo ay sambahin at malaman kung ano ang nakamit ng kaligtasan (103, 728).

Hayaan ang mundong walang kabuluhan na ito sa pagmamataas nito, ipagmalaki ang kaligayahan nito, tamasahin ang pansamantalang tamis ng kasalanan; Sa amin, ang parehong kaluwalhatian at kaluguran - ang Krus ng Panginoon: "At ako," sabi ng apostol, "ayaw mong ipagmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo" (Gal. 6, 14).

At ang aming Panginoon mismo, si Jesus Kristo, Cross ay kapurihan, at kaluwalhatian, sapagkat ito ay hindi kaya sikat na nilikha niya ng maraming himala, na nagpapaliwanag ng mga bulag, pinagaling ang lumpo, hugas ketongin, ang pagtaas ng odrov relaxed at pagtataas ng mga patay, bakit sikat, pamalagian ang Cross. Hindi sa walang kabuluhan Chrysostom tawag ng Banal na Krus sa kaluwalhatian ng Anak ng Diyos: "Cross - kaluwalhatian sa Anak, tulad ng Ama - ang kaluwalhatian ng Anak; ang Ama ay sikat sa Kanyang Anak, ang Anak ay niluwalhati sa pamamagitan ng Kanyang Krus. " Isaalang-alang natin ang bahagi kung papurihan ang apostol at bawat Kristiyano sa Krus ni Kristo. At gagawin natin ito para sa ating ikabubuti, sa tulong ng Diyos.

Tunay na befits amin "ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng Panginoon" (Gal 6, 14.), Tulad ng sa Krus ng Panginoon, nakita namin ang mga gantimpala para sa aming mga krus, sa mga salita ng Banal na Kasulatan: "Kung sa kanya lamang paghihirap sa kanyang kaluwalhatian" (Roma 8, 17). Sapagka't kung paanong tayo ay mga kabahagi ng Head ng ating Cristo, pagiging kanyang mga miyembro, ayon sa Apostol: "Ikaw - ang katawan ni Kristo at nang paisa-isa - mga kasapi» (1 Cor 12, 27.), At ang aming mga krus ay may sa karaniwan sa Krus ng Panginoon, at ang , na ang Krus ni Cristo ay naghanda para sa atin, pagkatapos ay tatanggapin natin ang ating mga krus sa loob nito.

Huwag isipin na Krus ng Panginoon, na purihin ang apostol, mayroon lamang isang tunay na krus, gawa sa kahoy, ngunit maunawaan, ito ay pinaka paghihirap ng Panginoon, nang inyong tinanggap na siya ay umalis sa amin ng isang imahe at upang sundin ang Kanyang mga yapak. At kapag ako, isang makasalanan, pakikipag-usap tungkol sa aming mga krus, huwag isipin na ang mga ito ay gawa sa kahoy o pilak, o ng tao Arts ginawa mula sa anumang iba pang mga materyal: ito ay - nangyayari sa amin para sa pahintulot ng Diyos ng kalungkutan, problema, lungkot, sakit at lahat ng uri ng iba pang mga sakit , kung saan tinutukso tayo ng Panginoon sa buhay na ito, tulad ng ginto sa tunawan. Para sa "melting - para sa pilak, at ang hurno - para sa ginto, ngunit sumusubok ng Panginoon ang puso" - sinabi ng Kasulatan (Prov 17, 3.). At sa ibang lugar: "Sinubukan niya ang mga ito tulad ng ginto sa tunawan ng pilak at kinuha ang mga ito bilang sakripisyo sa lahat ng perpekto" (Prem 3, 6). Ito ang aming mga krus! At dapat tayong taglayin sila, salamat sa Diyos at iugnay ang ating sarili sa mga pagdurusa ni Kristo (103, 733).

Ang ating Panginoon ay hindi naging sikat sa isang pagkakataon kapag ang maluwalhating kapanganakan ng kanyang horrified Herod na tinatawag na isang bituin ng Magi mula sa silangan at shook ang mga diosdiosan sa Egipto. Hindi sa oras kapag siya ay ginawa ang tubig sa alak sa Cana, kapag ang mga puno ng mga lambat ng mga mangingisda sa maraming isda, nang sila'y mangabusog na may limang tinapay sa limang libong tao. Hindi sa isang pagkakataon kapag naglalakad sa ibabaw ng dagat bilang sa tuyong lupa, at sinaway ang mga hangin at ang dagat, o ma pa rin fermenting kapag nagbagong-anyo sa Bundok Tabor, kapag binuhay sa mga patay na anak ng babaing balo at anak na babae ni Jair, kapag tinatawag na mula sa libingan ni Lazaro ang Four. Hindi nga sinabi Niya: "Ngayon ang Anak ng Tao ay niluluwalhati" (John 13, 31). Kailan? Nang malapit na ako sa Krus, nang handa na akong umakyat dito; Sa pagiging pintuan ng pagdurusa, sinabi Niya: "Ngayon ang Anak ng Tao ay niluluwalhati." Marahil ay may sasabihin sa Kanya sa panahong iyon: Panginoon! Ikaw ay pagpunta sa kahihiyan, upang paghihirap, upang siya'y kanilang alimurahin, upang zaplevanie, upang bigyang-diin ang kanilang mga kamay sa stung sa pagkain ng suka at apdo, para sa pinaka-mapait na kamatayan - kung maaari mong tawagin ang iyong sarili ng luwalhatiin? Ngunit sinabi ng Panginoon: "luwalhatiin ng Anak ng Tao" dahil, sabi, ako ay pupunta sa aking paghihirap sa Krus, at samakatuwid ay luluwalhatiin. Ang mismong pagtitiis ay ang aking kaluwalhatian, para kapag "mataas na mula sa lupa, ilalapit ang lahat ng tao sa aking sarili" (Juan. 12, 32). Pagka ako'y namatay, upang aking mapuno na may horror uniberso, extinguished ang makalangit na mga katawan, ang lupa ay mangayayanig, aking ibubuka ng mga coffins, ako magastos ang ilan sa mga patay na buhay. At ang mga hindi kumikilala ngayon sa Akin bilang ang Anak ng Diyos ay sasabihin: "Katotohanan. Siya ang Anak ng Diyos "(Mateo 27, 54). Kapag ako ay ipinako sa Krus, pagkatapos ay iupo ako sa kanang kamay ng Diyos Ama; kapag ang biktima - ako ay paparito sa aking kaluwalhatian, sapagkat "ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay-bagay ... at sa ikatlong araw tumaas muli" (Mk 8, 31.).

Dito ginugunita natin ang krus at ang Apostle Paul, kung saan siya ipinagmamalaki, "sa mga gawa, ay napakalaki sa sugat, sa mga bilangguan ay lalong malimit, sa mga ikamamatay» (2 Cor 11, 23.). Hindi ba ito ang krus ni Pablo? Hinampas ng mga sticks at mga bato, naglalagi sa araw at gabi sa kailaliman, kung saan ang barko capsized (Mga Taga-Corinto 2 11, 25.), - ang lahat ng ito ay hindi kung ang mga krus si Pablo? Ipaalam sa amin makinig bilang siya complimented sa kanila: "Ako ay ang lahat ng mas Masaya magyabang ng aking kahinaan» (2 Cor 12, 9.), Iyon ay ang hinahanda at paghihirap, kung saan siya kinuha up ang katawan pagkahapo. "Pinagpala," sabi niya, "sa mga kahinaan, sa mga pag-uusig, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa pang-aapi para kay Kristo" (12, 10). At pagkatapos ng lahat ng sinasabi niya: "Alam ko ang isang tao kay Cristo na ... ay nalulugod sa ikatlong langit" (2 Corinth 12, 2). Iyon ang gumagawa ng krus ng paghihirap! Siya ay tumatagal sa Langit pa rin sa katawan, delighting sa kanya sa pakikinig sa mala-anghel matamis na kanta (103, 735-736).

Sa oras na iyon, kapag hinampas ni Pilato si Jesus, at pinaputungan mo siya ng tinik, siya kung sino ang kumuha sa kanya mula sa Pretoria sa mga tao at nagsabi, "Dapat ko ba sa krus ang inyong Hari?", Ang isa at ang lahat ay sumigaw, "Wala kaming hari kundi si Cesar" (Jn 19. , 15). Hindi nila nais marinig ang sinuman na tawag kay Cristo Hari. Nang umakyat ating Panginoong sa Krus, ang mga ito ay hindi na ang salita, at sa gawa, at ang pinaka-na may pamagat na ang kanyang hari, ginawa sa krus ang inskripsyon: ". Si Jesus ng Nazareth, Hari ng mga Judio" At bagaman ang ilan sa kanila ay tumutol kay Pilato, "Huwag isulat ang Hari ng mga Judio", ngunit kapag sinabi ni Pilato, "Ano ang isinulat ko, ako ay may nakasulat na," agad na sumang-ayon sa kanya, tahimik at naka walang grumbling at sama ng loob ay tumingin sa ang pamagat at pagbasa inskripsiyon na tinatawag na Cristo ang Hari, para sa Ebanghelyo sabi ni: "ang pamagat na ito ay nabasa ng maraming mga Judio, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan" (Jn 19, 19-22.). Mababasa sa buong Jerusalem ang inskripsiyong ito, na tinatawag ang Cristo na Hari. Ano ito ay nagbago ang mga puso ng masasamang tao, na sila ay hindi pumapayag sa unang upang marinig ang Kanyang tinatawag Hari, at pagkatapos ay pagsulat ng kanyang mga titulo ni Haring nagdusa condescending? Sa katunayan, ang misteryo ng Krus ay gawa: Nais ating Panginoong upang ipakita ang mga hari o reyna pamagat ng karangalan Cross at ang gantimpala para sa mga paghihirap sa langit realms.

Honor Cross ay tulad na pagkatapos ng panahon ng paghihirap ng Panginoon na hoisting krus sa tuktok ng ang mga pinapaging banal na mga pamagat at crowns ang hari, bakit, at tinawag na St. Cyril ng Herusalem, ang korona, na nagsasabi: ". Ang krus ay ang korona sa halip na ilagay sa kahihiyan" Mula noong sinaunang mga panahon, siya ay hindi makasarili, dahil nagsilbi siya upang maisagawa ang mga manggagawa ng kasamaan, ngunit siya ay naging isang matapat na korona pagkatapos ng Hari ng Kaluwalhatian na kusang nagdurusa sa kanya. Sainted Dimitry ng Rostov (103, 736-737).

Yaong mga may pananampalataya at pagmamahal sa pagsamba sa Krus, alam ang likas na kapangyarihan at gamitin ito upang talunin ang diyablo. St. John Chrysostom (45, 957)

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!