Ngayong araw: Pebrero 21 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Kumpil

Kumpil

13.03.2018
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

"Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay nasa Akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon ..." (Ay. 61, 1)

Ang edukasyon sa pamamagitan ng Pagbibinyag ay dapat pahiran ng pagpapahid ng langit at maging bahagi ng Kaharian ng Diyos. 48 rule ng Laodicean Cathedral (113, 505).

Lumabas sa font, kami ay pinahiran ng pinagpalang langis; ang langis ay nahuhulog, ngunit gumagawa ng espirituwal na epekto, tulad ng sa Bautismo. Tertullian (113, 503).

Sa pamamagitan ng pagpapahid ng Banal na Mundo, ang mga kaloob ng Banal na Espiritu na tinatanggap niya upang palakasin ang kanyang pananampalatayang Kristiyano ay naipinta at pinatotohanan sa nabautismuhan (113, 506).

Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa lahat ng aming mga pagkatao: sa pamamagitan ng pagpapahid ng kilay nagpapabanal sa ating mga isip at saloobin na sa tingin namin tungkol sa "anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang ay malinis, anomang bagay na kaibigibig, na sa kaluwalhatian, na ang tanging karapat-dapat sa papuri" (Phil 4, 8). Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa dibdib nagpapabanal sa ating damdamin at kagustuhan, kaya na hindi namin ginawa pag-ibig sa mundo at kung ano ang mundo at ang Diyos, at ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng pandama nagpapaging banal sa lahat ng aming mga pandama, ang salita at ang wika na malasahan namin, sa tingin namin na kung saan ay mabuti. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa mga kamay at paa nagpapaging banal sa lahat ng bagay, lahat ng tao pag-uugali - sa isang salita, sa pamamagitan ng pagpapahid ibinuhos sa lalake lahat ng kaloob ng Espiritu Santo: "Ang Espiritu ng karunungan at pang-unawa, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at kabanalan" (Isa 11, 2.) At ang espiritu ng katakutan sa Dios, kung saan tatlo kaugnay lalo na sa edukasyon ng isipan, at ang huli - upang ang mga payo at pag-apruba sa magandang loob. Pagpapahayag ng Orthodox (113, 507).

Kung paano ang ginawa [mga apostol] Peter at John sa Samaritans, ginawa rin natin hanggang ngayon: upang pwedeng binyagan kinakatawan ng pinuno ng simbahan at sa pamamagitan ng ating mga panalangin at ang pagpapatong ng mga kamay tanggapin ang Banal na Espiritu at nakagawa imprinting Panginoon (113, 503).

Ang nabautismuhan ay dapat pa rin anointed, kaya na sa pamamagitan ng pagtanggap ng hrismu (ang Griyego "anointing"), maaaring siya ay pinahiran ng Diyos at magkaroon ng biyaya ni Kristo sa kanyang sarili (113, 505).

Ang bautismo at Chrismation ay dalawang hiwalay na mga gawa ng Bautismo, bagama't sila ay nagkakaisa ng pinakamalapit na koneksyon sa loob upang makagawa sila ng isang buo, hindi mapaghihiwalay kaugnay sa kanilang katuparan. St. Ciprian ng Carthage (113, 510).

Kung ang selyo upang maprotektahan ang kanilang sarili, protektahan ang kanilang hinaharap pinakamahusay at pinaka-epektibong paraan, ang pagmamarka ng katawan at kaluluwa Confirmation at ng Espiritu, katulad ng lumang Israel gabi at protektado sa pamamagitan ng dugo ng mga panganay at ang pagpapahid (Ex. 12, 13), pagkatapos ay maaari itong mangyari sa iyo? St. Gregory theologian (113, 505).

Sa ni Kristo Cross at kay Kristo, ay ibinihis (Gal. 3, 27), ikaw ay "maging katulad ng larawan" ng Anak ng Diyos (Rom. 8, 29), dahil paunang natukoy na ang "sa amin upang pag-ampon" Diyos (Ef. 1, 5), ginawa ko commensurate katawan ng kaluwalhatian ni Cristo (Fil. 3, 21). Dahil, nagiging kabahagi ni Cristo (Heb. 3, 14), ikaw ay tinatawag nang tama ang mga pinahiran at sa inyo sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis" (Ps 104, 15.). Ikaw ay pinahiran sa pagpapahid ng Banal na Espiritu. At ang lahat ng ginawa mo sa larawan, dahil ikaw ay ang imahe ni Kristo. Tulad ng Kristo, hugasan ang mga ito sa Jordan at sinasabi tubig halimuyak ng pagka-diyos, lumabas sa tubig, at ito ay sa kanya ng isang makabuluhang pag-agos ng Banal na Espiritu, dahil gusto nila upang magpahinga sa ganoong, at kayo ay babalong sa font ng banal na tubig na ibinigay Confirmation naglalarawan sa kanya ng karamihan, kaysa sa pinahiran ng langis. At ito ay ang Banal na Espiritu, at pinagsasabihan ang mapalad Isaias sa propesiya ng Panginoon: "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagka't ipinakipaglaban ng Panginoon pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha" (Isaias 61, 1.).

Sapagka't si Cristo man ay hindi isang tao na pinahiran ng langis o hindi ang mundo, ngunit anointed Kanya ng Ama sa Banal na Espiritu, itinalaga sa kanya upang maging ang Tagapagligtas ng buong mundo, tulad ng sabi ni Pedro, "Siya'y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo si Jesus ng Nazareth" (Gawa 10, 38.). At sinabi ng propetang si David: "Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan man; pamalo. Ang katuwiran ay ang pamalo ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan, samakatuwid, Pinahiran kita, O Diyos, ang Dios ng iyong mga langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasama "(Ps. 44, 7-8). At paanong si Cristo ay talagang ipinako sa krus at inilibing, at nabuhay na maguli, at ikaw ay pinarangalan sa Binyag upodobitelno makasama Siya ipinako sa krus at inilibing, at nabuhay muli, kaya kailangan mo upang maunawaan at Chrismation. Siya pinahirang espirituwal na langis ng kasayahan, iyon ay, ang Espiritu Santo, na siyang tinatawag Ng langis ng kasayahang, dahil Siya ang pinagmumulan ng espirituwal na kagalakan, at ikaw, pagkakaroon ng kasama Ni Cristo at maging kabahagi ng Kaniyang, anointed mundo.

Ngunit tumingin, huwag isipin na ito ay isang simpleng pamahid. Bilang ang tinapay ng Eukaristiya, ayon sa bokasyon ng Banal na Espiritu, wala nang mga ordinaryong tinapay, ngunit ang Katawan ni Kristo at ito ay isang banal na pagpapahid ng santo oleo, sa pamamagitan ng bokasyon, hindi lamang ay walang ordinaryong pamahid, ngunit ang kaloob ni Kristo at ang Banal na Espiritu, na kung saan ay naging epektibo mula sa harapan ng Kanyang kabanalan. Ang mga ito upang ipagdiwang ang anointed noo at iba pang madaling makaramdam instrumento. At kapag ang katawan ay anointed sa nakikitang mundo, ang kaluluwa ay pinapaging banal ng Espiritu at nagbibigay-buhay na Espiritu.

Una ikaw ay anointed sa noo, sa gayon ay makakuha ka ng rid ng kahihiyan na kung saan ay lahat ng dako, dinala niya ang unang tao upang basagin ang batas, at upang "buksan ang mukha" tumingin ka sa kaluwalhatian ng Panginoon (2Kor. 3, 18). Pagkatapos ay pinahiran ang mga tainga, kaya na sila ay nakuha ng kakayahan upang makinig sa mga banal na hiwaga, gaya ng sinabi ni Isaias, "Panginoon ... nagigising tuwing aking tainga na ako ay nakikinig sa" (Isa 50 4.), At ang Panginoong Jesus sinabi sa Ebanghelyo: "Ang may mga pakinig na ipakikinig, ipaalam sa kanya marinig "(Mat. 11, 15). Pagkatapos ay pinahiran ang mga nostrils sa, pagkuha sa banal na pamahid, maaari mong sabihin, "Kami ang aroma ni Cristo sa Diyos upang i-save ang mga ito" (2Kor 2, 15.). Pagkatapos noon anointed dibdib sa "sakbat na baluti ng katuwiran", "maaari mong tumayo laban sa mga lalang ng diablo" (Efe. 6, 14, 11). Sapagka't kung paanong si Cristo pagkatapos ng binyag at ang pag-agos ng Espiritu Santo overcame ang diyablo, at sa iyo, alinsunod sa banal na bautismo at ang mahiwagang Pagpapahid, ay ilagay sa ang buong baluti ng Diyos Espiritu Santo, labanan ang lakas ng kaaway at talunin ang mga ito, na sinasabi, "ang maaari kong gawin lahat ng bagay sa doon sa nagpapalakas sa akin" (Fil. 4, 14).

Sa pamamagitan ng paraan ng banal na Kumpirmasyon na ito, tinawag na mga Kristiyano, pinatutunayan ang pangalang ito sa pamamagitan ng muling pagsilang. Sapagkat bago ka pinarangalan sa biyayang ito, hindi ka totoong karapat-dapat sa pangalang ito, ngunit nalalapit lamang sa pagiging mga Kristiyano.

Kinakailangang malaman na sa Lumang Tipan may isang pangako ng Kumpirmasyon na ito. Nang malaman ni Moises na ang utos ng Diyos ay ang utos ng Diyos at ibinigay sa kanya ang mataas na saserdote, hinugasan siya ng tubig at ibinuhos sa kanya ang "langis na pamahid" (Lev 8, 6-12). Ito ay mula sa pagbabagong pagpapahid na ang mataas na saserdote ay tinawag na anointed. Kaya, nang itaguyod si Solomon sa kaharian, pinahiran siya ng mataas na saserdote, una sa paghuhugas sa kanya sa Gion (3 Kings, 1, 38, 39). Ngunit sa paglipas ng mga ito ito ay ginawa sa isang transformative paraan, at ito ay hindi ginawa sa isang transformative paraan sa iyo, ngunit sa katotohanan mismo, dahil ikaw ay talagang anointed sa Banal na Espiritu. Ang simula ng iyong kaligtasan ay si Kristo, sapagkat Siya ang tunay na unang bunga, at ikaw ay isang pag-amin. Ngunit kung ang mga unang bunga ay banal, ang kabanalan ay darating sa kabuuan (Roma 11, 16).

Panatilihin ang pagpapahid na ito walang dungis, para dito, kung sila'y magsisipamalagi sa iyo, ay siya magturo sa lahat ng bagay, tulad ng sabi ni Blessed John na ang isang pulutong ng mga pag-uusap tungkol sa pagpapahid na ito. Ito ay banal, at doon ay isang espirituwal na katawan na proteksyon, at ang kaligtasan ng kaluluwa. Nanghuhula tungkol dito, dahil sinaunang beses, sinabi ng pinagpala Isaias, "At ang Panginoon ng mga hukbo ang gagawa nito mountain para sa lahat ng bayan, ng isang kapistahan ... kapistahan ng mga alak" (Ay 25, 6.), At ang mga bansa ispiyut wine ispiyut joy magpahid mundo. Sa bundok ng parehong dito at sa iba pang mga lugar siya ay tumutukoy sa Simbahan, tulad halimbawa kapag sabi niya na mahahayag sa mga huling araw sa bundok ng Panginoon (Isa. 2, 2). At makinig, na ang iyong certificate sabi ni siya ay sa sanglibutang ito, tulad ng mga misteryosong "At kaniyang aalisin sa bundok na ito ang takip na nalagay sa lahat ng mga bansa" (Isa 25, 7.). Samakatuwid, na pinahiran ng banal na mundo, panatilihin ito sa kanyang sarili walang bahid-dungis at walang kapintasan, nananagana sa mabubuting gawa at Chief blagougozhdaya iyong kaligtasan, si Jesus Cristo. St. Cyril ng Jerusalem. Mga Creation. Ang lihim na salita. Sergiev Posad, 1893, p. 289-292.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!