Pumunta para sa Publicity
Ano sa tingin ninyo tungkol sa pag-iisa ng Cyprus?

Ano sa tingin ninyo tungkol sa pag-iisa ng Cyprus?

Para sa

Laban sa

Kailangan naming mag-iwan ito bilang ito ay


Partner News:

Orthodox pahina

Ang Salita ng St Gregory Palamas Sa Matapat at Buhay na Nagbibigay ng Krus
29.12.2017

Ang Salita ng St Gregory Palamas Sa Matapat at Buhay na Nagbibigay ng Krus

Mula sa sinaunang mga panahon ang Krus ni Cristo ay inihula at iniharap sa anyo ng mga larawan, at kung walang kapangyarihan ng Krus, walang sinuman ang makakasundo sa Diyos. Dahil matapos ang kasong krimen ng mga ninuno, ang kasalanan ay muling nabuhay sa pamamagitan ng puno sa paraiso ng Diyos, tayo ay namatay, at bago ang kamatayan ng katawan ay nasailalim sa pagkamatay ng kaluluwa, na binubuo sa pagtanggal ng kaluluwa mula sa Diyos.

Sa pagsamba sa Krus
29.12.2017

Sa pagsamba sa Krus

... "Ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't inililigtas sa amin - ang kapangyarihan ng Diyos" (Cor 1 1, 18.) Para sa "espirituwal na mga hukom ang lahat ng mga bagay, at ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos." (1 Cor. 2, 15, 14).

Ano ang ibig sabihin ng pamumuhay ng "katotohanan para sa"
28.12.2017

Ano ang ibig sabihin ng pamumuhay ng "katotohanan para sa"

Kapag nagsasalita si Cristo tungkol sa katuwiran, hindi Niya ibig sabihin ang makamundong katotohanan. Halimbawa, ang mga terorista ay nagpunta at nagsimulang bomba ang Amerika - ang makamundong katotohanan (katarungan) ay hinihingi na ang Amerika, bilang tugon, ay nagsimulang magbomba ng mga terorista. At sinasabi nila na ito ay hustisya: na-hit mo ako, at sisikapin din kita! Sapagkat ginagamot mo ako sa di-makatarungang [1], mayroon din akong karapatang ituring na hindi makatarungan.

Tumawid
28.12.2017

Tumawid

Sino ang maaaring sapat na ipaliwanag ang misteryo ng Krus, na nagsisilbing instrumento ng pagdurusa ng Tagapagligtas? Sa katunayan, ilang mga iba pang mga paraan, kung saan matupad Niya ang Kanyang payo tungkol sa pagdurusa para sa atin! At gayon pa man sa lahat ng nais Niya at pinili ang isang ito, tulad ng inihula Niya tungkol sa Kanyang sarili: "Ang Anak ng Tao ay dapat magdusa ng maraming" ... (Lucas 9, 22).

Sa gabi ng Pasko. Pakikipag-usap sa Metropolitan ng Mesogin at Lavraotikysky Nikolay
26.12.2017

Sa gabi ng Pasko. Pakikipag-usap sa Metropolitan ng Mesogin at Lavraotikysky Nikolay

Ang pag-uusap na ito sa Metropolitan Nicholas ay naganap sa panahon ng Christmas Lent sa air ng programa sa TV na "The Other Dimension." nasagot Panginoon ang mga tanong, una sa lahat, seglar madla - tungkol sa kung bakit siya ay, ang mga siyentipiko-astrophysicist, ay umalis sa isang academic karera at naging isang monghe, para sa ilang mga dahilan upang pagdudahan Diyos at kapaki-pakinabang sa araw-araw na buhay upang maghanap ng isa pang dimensyon.

Katibayan ng Katotohanan
26.12.2017

Katibayan ng Katotohanan

Ang katotohanan ay nasaksihan sa lupa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ... Kung walang patotoo mula sa Espiritu, walang katibayan ng Katotohanan (111, 509). Ang katotohanan ay ang Banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng Katotohanan. Ang mga kasinungalingan ay umiiral at tinulungan ng diwa ng diablo, na kasinungalingan at ang ama ng kasinungalingan (108, 115).

"Ang pag-ibig sa kapwa, awa, habag ay ang pag-uukol ng ating pagmamahal sa Diyos at sa mga tao"
25.12.2017

"Ang pag-ibig sa kapwa, awa, habag ay ang pag-uukol ng ating pagmamahal sa Diyos at sa mga tao"

"Kailangan ng mga monasteryo ang modernong mundo, at marahil higit pa sa sinaunang panahon." Ang mga monasteryo ay isang lugar ng konsentrasyon ng biyaya ng Diyos. Ang mga lugar na ito ay kinakailangan para sa mga tao upang ang mga ito, na hinihimok ng iba't ibang mga hangin sa mga alon ng pang-araw-araw na buhay, ay maaaring magkaroon ng mga isla kung saan sila ay tatanggap ng paborableng suporta.

Ang bawat isa sa atin ay naghahanda para sa ating sarili
25.12.2017

Ang bawat isa sa atin ay naghahanda para sa ating sarili

Alam namin na ang isang magnanakaw sa isang oras sa krus ay nagsisi, isang rebolusyon ang naganap sa kanya, ngunit hindi namin kailangang ipagpaliban sa ibang pagkakataon, dahil maaaring paralisado kami. At sa ano, kung gayon, tayo ay magsisisi, kung ang ating wika ay hindi nagsisisi?

Tungkol sa hindi mabibili ng salapi na perlas
24.12.2017

Tungkol sa hindi mabibili ng salapi na perlas

Alam mo ang iyong kahinaan at makita ang iyong sarili na namamalagi bilang alikabok, sa harapan ng Makapangyarihan sa lahat, at mula sa kamalayan ng iyong sariling kabuluhan, ang iyong pag-ibig sa iyong mga kapitbahay, ang nilikha at nililiwanagan ng Panginoon, ay lumalaki. Sa kaibuturan ng kanilang kalikasan nagdadala sila ng imahen ng Diyos; at samakatuwid ikaw ay handa na isakripisyo ang iyong sarili para sa kanila.

Katotohanan
24.12.2017

Katotohanan

"Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay" (Jn 14, 6.) Encyclopedia ng kasabihan ng Banal na ama at guro ng Simbahan sa iba't-ibang mga isyu ng tunay na espirituwal na buhay ay ang Panginoong Hesukristo bilang Pinatotohanan niya sa Kanyang sarili: "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay" (Jn 14 :. 6). Katotohanan ay ang Salita ng Diyos: "Ang iyong salita ay katotohanan" (Jn 17 :. 17) (111, 165).

Ano ang sinabi ni Cristo tungkol sa INN?
22.12.2017

Ano ang sinabi ni Cristo tungkol sa INN?

Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu! Minamahal na mga kapatid, ngayon ang Banal na Simbahan ay nag-aalok sa amin para sa pagbabasa at pagmuni-muni ng isang katas mula sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa pagkilala kay Cesar.

Ang pananaw ni San Ignacio sa kalagayan ng lipunan ng simbahan kontemporaryong sa kanya
22.12.2017

Ang pananaw ni San Ignacio sa kalagayan ng lipunan ng simbahan kontemporaryong sa kanya

Ano ang gagawin sa mga nais sumunod sa landas ng kaligtasan at humingi ng tulong mula sa pinuno? Ipinaliliwanag ni St. Ignatius ang dahilan para sa espirituwal na pagtanggi ng mga pastor at nagbibigay ng payo kung ano ang makakatulong upang matupad ang tamang paraan at mapanatili ang matatag na pananampalataya. Kasabay nito, ang santo ay hindi lamang sumisigaw sa pagkasaserdote, kundi inihahayag din ang mga kahihinatnan ng hindi wastong ugnayan sa pagitan ng mga layon at mga pastor.

Sidel'tsy
21.12.2017

Sidel'tsy

Kung ito ay isang bagay na pagtulong at pagsasakripisyo, malamang na ang mga ito ay ihahain sa mga bata. Sapagkat ang mga bata ay matamis, walang kasalanan at walang pagtatanggol. Maaari mong gawin ang mga ito "hsi-shu" o "bo-bo", pat sa pisngi, ngumiti, halikan sila sa noo.

Ang kasamaan ay nagmumula sa katotohanan na hindi natin maipapakita ang pagmamahal
21.12.2017

Ang kasamaan ay nagmumula sa katotohanan na hindi natin maipapakita ang pagmamahal

Ang lahat ng kasamaan sa mundo ay nangyayari, sa pamamagitan ng paraan, tanging dahil hindi natin maipakita ang pagmamahal. Ito ay hindi isang tao, hindi isang tiyuhin ng ilan sa Africa ay masisi, ito ay sa amin, mga Kristiyano, Orthodox, ay dapat sisihin para sa katotohanan na ang mundo ay namamalagi sa kasamaan na ito. Ang mga apostol ay may tulad na pag-ibig na ang buong mundo, sa panahon ng isa sa kanilang mga buhay, lumipat sa Diyos.

Anghel sa altar
20.12.2017

Anghel sa altar

Gusto ng mga tao na maging banal ang mga pari. Kaya tila sa kanila. Sa katunayan, ang tunay na kabanalan ay hindi lamang mga heats, ngunit din burns minsan. Maaari lamang iisipin ng isang tao kung ano ang magiging tulad ng paghandaan ang Panginoon na magsuot ng mga damit at ilagay sa altar sa Trono hindi ang mga tao kundi mga Anghel.

19 декабря 2017: Николай Чудотворец
19.12.2017

19 декабря 2017: Николай Чудотворец

Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящен не один праздник. 19 декабря по новому стилю вспоминается день смерти святого, 11 августа — его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний.

"Dahil sa pagpaparami ng kasamaan, ang pag-ibig ay lumamig sa marami"
19.12.2017

"Dahil sa pagpaparami ng kasamaan, ang pag-ibig ay lumamig sa marami"

Вообще все то зло, которое человек в своей жизни делает, в результате всегда оказывается бессмысленным. Бессмысленно затеваются революции, бессмысленно затеваются войны. В нашей стране ежегодно убивают несколько миллионов детей.

Неблагодарность
18.12.2017

Неблагодарность

Сегодняшнее евангельское чтение напомнило нам одну очень важную для нашего спасения историю. Это не притча, а историческая реальность. Однажды, когда Христос шел по дороге, издалека появилась группа из десяти человек, больных страшной болезнью проказой.

Hindi namin natutunan na pasalamatan
18.12.2017

Hindi namin natutunan na pasalamatan

Мы часто слышали в детстве рассказ о волшебном слове. В детском рассказе это слово «пожалуйста». Оно делает близких отзывчивыми и внимательными к просьбам мальчика – героя рассказа, хотя еще совсем недавно его грубые требования раздражали их и вызывали ответную грубость.

Mamuhay nang payapa, ngunit hindi sa makamundong paraan
17.12.2017

Mamuhay nang payapa, ngunit hindi sa makamundong paraan

Все, что есть в мире, влияет на священника. Например, дореволюционный пастырь везде был в рясе – таков был закон. Сегодняшний священник чаще всего ходит в гражданской одежде. И нельзя сказать, чтобы такая, казалось бы, мелочь не отражалась и на образе его жизни. Так же во всем. Законы гражданского общества, писанные и неписанные, влияют на нас. Было бы глупо это отрицать.

Manalangin nang hindi ceasing
17.12.2017

Manalangin nang hindi ceasing

Книга православного писателя Тита Коллиандера (1904–1989) "Узкий путь", вышедшая в издательстве Сретенского монастыря, посвящена важнейшей теме духовной жизни христианина – ежедневному аскетическому подвигу борьбы со страстями и очищения сердца ради обретения Царствия Божия.

Мечтать не вредно
16.12.2017

Мечтать не вредно

4 тезиса о сочетании самореализации и веры в Бога. Есть в духовной жизни вопросы, на которые невозможно ответить однозначно. Не потому, что ответа нет или он слишком сложен для восприятия. А потому, что духовная жизнь человека в христианстве — это не застывшая раз и навсегда бетонная плита с нанесенными на нее правилами и регламентами.

Bihirang kabutihan. Tungkol sa kung bakit maliit na pasasalamat
15.12.2017

Bihirang kabutihan. Tungkol sa kung bakit maliit na pasasalamat

Около двух веков назад святитель Игнатий (Брянчанинов) выразил очень печальную нравственную константу, понимание которой было открыто ему духовным опытом: «Благодарность – редкая добродетель между человеками»[2]. В том, что это, увы, именно константа, а не переменная величина, мы можем убедиться, внимательно присмотревшись к нравственному состоянию общества, в котором мы живем.

Philaret the Most Merciful: Isang kuwento ng isang Happy Life. "Bata, halika at narito ka ..."
14.12.2017

Philaret the Most Merciful: Isang kuwento ng isang Happy Life. "Bata, halika at narito ka ..."

Жития святых – замечательное чтение. Некоторые жития, как любимые книги, хочется перечитывать снова и снова. Вот, например, житие Филарета Милостивого – праведника, жившего в VIII веке в селении Амния в Малой Азии. Память его празднуется 1 (14) декабря.

Panalangin kay Nicholas ang Miracle-Worker, Pagbabago ng Destiny
14.12.2017

Panalangin kay Nicholas ang Miracle-Worker, Pagbabago ng Destiny

Вопрос читателя: Скажите, пожалуйста, существует ли молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу? Всю мою жизнь меня преследуют неудачи. Мне кажется, у меня такая невезучая судьба. Но я слышала, что молитвы святому Николаю творят чудеса… Это вопрос пришел в нашу постоянную рубрику “Вопросы священнику”. Так как аналогичных вопросов приходит много, мы решили подробно поговорить на эту тему с несколькими священниками.

Sakit. Bahagi 1. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan ... sa sakit
13.12.2017

Sakit. Bahagi 1. Ang ating kaluluwa ay nangangailangan ... sa sakit

Когда боль стучится в дверь, когда боль не просто в книгах, проповедях и беседах, а приходит и переворачивает твой дом, твою семью – вот о чем мы будем говорить сегодня. У нас в Греции есть такое выражение: «Мне хочется, чтобы ты был здесь, мой друг!» Говорить – это хорошо, но что делать, когда и в мою дверь постучится боль? Как выдержать тогда, как выстоять на ногах и не сломаться? Это очень трудно, а для многих – невозможно.

"Mayroon kaming isang Iglesia - isang pamilya"
13.12.2017

"Mayroon kaming isang Iglesia - isang pamilya"

О прошедшем в Москве Архиерейском Соборе, проповеди Христа в современном мире, Русской Зарубежной Церкви и православных христианах Соединенных Штатов Америки рассказывает митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал), Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей.

Mga Simbahan at mga bilangguan
12.12.2017

Mga Simbahan at mga bilangguan

В двадцатых годах прошлого века, в разгар боев Советской республики с Врангелем на свет родилась и воздух огласила бравурными звуками не забытая и доныне песенка «Красная армия, марш-марш вперед». Автор мелодии Самуил Покрас.

Pag-ani ng kaluluwa
12.12.2017

Pag-ani ng kaluluwa

В молитве "Отче наш", если мы, конечно, не бессмысленно ее повторяем, мы молимся теми словами, которым нас научил Господь: "Да будет воля Твоя и на земле, как на небе". Господь хочет, чтобы на земле воцарилась воля Божия. А воля Божия заключается в том, чтобы каждый человек занимался спасением собственной души.

Как узнать волю Божию
11.12.2017

Как узнать волю Божию

Как воин обязан быть во всем послушным своему командиру, следовать его примеру и быть готовым исполнить каждое приказание, так каждый истинный христианин должен всей жизнью своей находиться как бы под рукой и под словом Божиим. Все то, что угодно Богу сделать с нами, к чему Он нас предназначит, что повелит, – во всем том должны мы беспрекословно повиноваться Его святейшей воле.

Человек не нашего духа
11.12.2017

Человек не нашего духа

Вот бывает, мы встречаем человека - правильные черты лица, одет как обычно, а в нас он вызывает какое-то раздражение. Он еще ни слова не сказал, а нам уже что-то в нем не нравится. Отчего это происходит?

Некоторые советы приступившему к молитве
10.12.2017

Некоторые советы приступившему к молитве

Книга православного писателя Тита Коллиандера (1904–1989) "Узкий путь", вышедшая в издательстве Сретенского монастыря, посвящена важнейшей теме духовной жизни христианина – ежедневному аскетическому подвигу борьбы со страстями и очищения сердца ради обретения Царствия Божия.

Чтобы свет веры не истощался
09.12.2017

Чтобы свет веры не истощался

Эта тема ныне на слуху у многих. Сам термин отсылает нас к притче о девах мудрых и немудрых, всё отличие которых между собою заключалось в наличии у одних елея и в отсутствии его у других (см.: Мф. 25: 1–13). Безумные просто не имели запаса и остались за дверями Брака. Следовательно, и выгорание относится к проблеме ресурсов, запаса.

О необходимости постоянного памятования о Боге
09.12.2017

О необходимости постоянного памятования о Боге

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Дорогие братья и сестры, сегодня — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Бого­родицы. Каждого из нас в свое время Господь ввел в храм. Для всего же рода человеческого наиважнейшее значе­ние имело введение во храм именно чистой Девы Марии в мла­денческом возрасте.

Banal na Katotohanan: Ukrainian schismatics
08.12.2017

Banal na Katotohanan: Ukrainian schismatics  

Mga kapatid, halo. Sa Moscow, mayroong isang walang uliran sa mga tuntunin ng bilang ng mga kalahok ng Konseho ng Bishop. Ang buong kapunuan ng Simbahang Ruso sa tao ng mga obispo ay nagtipon sa Katedral mula sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Nagtipon sila mula sa buong kanonikal na teritoryo ng Simbahang Ruso, sa ganitong malakihang nakamamatay na kaganapan, na konektado sa 100-taong anibersaryo ng Lokal na Konseho. At ang labi ng Patriyarkang Tikhon ay dinala sa Katedral ni Cristo na Tagapagligtas.

Diyos sa Kaluluwa
08.12.2017

Diyos sa Kaluluwa

Каждый человек по-разному отзывается на слово Божие. И самая главная причина Его неприятия в том, что человек живет какой-то своей жизнью. А всякая жизнь вне слова Божия – это жизнь безбожная, без Бога. Хотя многие и утверждают, что Бог у них в душе, но это просто гнусная клевета на Бога, потому что в душе у них совсем другой бог, с маленькой буквы, а не Бог христианский.

"Lahat ng tao ay mawawalan ng anuman": 25 malakas na mga sipi ng Alexy II
07.12.2017

"Lahat ng tao ay mawawalan ng anuman": 25 malakas na mga sipi ng Alexy II

Ano ba siya - Patriyarka Alexy II? Ano ang iniibig niya, ano ang kanyang kabataan, ano ang itinuturing niya ang layunin ng kanyang buhay? Ang lahat ng ito ay madalas na nananatiling "sa likod ng mga eksena" ng nakikitang ministeryo ng pinuno ng Simbahang Ortodokso ng Russia.

Kailan darating ang Kaharian ng Langit?
07.12.2017

Kailan darating ang Kaharian ng Langit?

Ang pakikinig sa mga salita ng Ebanghelyo, kung saan ang Banal na Iglesia ay nag-aalok sa atin ngayon, nagtataka tayo sa pag-unawa sa kung paano walang hanggan ang mga salitang ito. Pagbabago ng panahon: pagbabago ng moralidad, sinusunod ng mga tao ang iba't ibang mga aral ng tao, na nagbabago sa isa't isa, ang mga emperyo at estado ay nilikha at nahuhulog.

Sa Pasko nalilimutan natin ang Diyos
06.12.2017

Sa Pasko nalilimutan natin ang Diyos

"Ipaalam sa amin pre-ipagdiwang, ang mga tao, ang kapanganakan ni Kristo." Nagsisimula ang panahon ng Ika-apat na Buwan na Kaarawan ni Cristo, ang oras ng pag-aayuno at paghahanda para sa Mahusay na Paglilibang. Karaniwan ang Pasko ay isang espesyal na araw, isang espesyal na oras ng taon kapag nakalimutan natin ang Diyos.

Ang talinghaga ng St. Varlaam tungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao
06.12.2017

Ang talinghaga ng St. Varlaam tungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao

Tayong lahat, mga kapatid, alam na pagkatapos ng ating kamatayan, tanging ang ating mga gawa ay mananatiling yaong magpapaubaya sa atin, isang sumpa o isang pagpapala, at dadalhin lamang natin ang ating mga gawa sa mga kuta ng ating kaluluwa sa upuan ng paghuhukom ng Diyos.