Pumunta para sa Publicity
Ano sa tingin ninyo tungkol sa pag-iisa ng Cyprus?

Ano sa tingin ninyo tungkol sa pag-iisa ng Cyprus?

Para sa

Laban sa

Kailangan naming mag-iwan ito bilang ito ay


Partner News:

Orthodox pahina

Tinanong ba ng simbahan ang turo ni Jesus?
19.04.2018

Tinanong ba ng simbahan ang turo ni Jesus?

Si Cristo ay isang bagay, at ang Iglesia ay isa pa! Hindi ako laban kay Cristo, kundi laban sa Iglesya! - Madalas itong sinabi: at mga taong tumatawag sa kanilang sarili na mga di-mananampalataya, at yaong mga tumutukoy sa kanilang sarili sa mga Kristiyano. Ngunit posible bang makasama si Kristo kung wala ang Simbahan? Subukan nating maunawaan.

Ang Unang Trabaho ng Pananampalataya
18.04.2018

Ang Unang Trabaho ng Pananampalataya

Mula sa Lumang Tipan, ang mga sinaunang Kristiyano ay nagpatupad ng mga banal na kaugalian ng pagtitipon para sa pagdarasal 7 isang beses sa isang araw. Tungkol sa mabuting "ugali" na ito ay iniulat pa, si Haring David: "Pinuri ka ni Sedmerytsyyu para sa araw" (Awit 118: 164). Ang aming mga ninunong Kristiyano, na namumuhay sa mga kondisyon ng kawalan ng kapanatagan at may patuloy na pakikibaka para sa buhay, ay natagpuang oras para sa panalangin at hinahangad na buuin ang buhay sa paligid nito. Bakit ang ating mga kontemporaryo sa templo minsan ay kailangang mag-drag ng isang lasso?

Tungkol sa Kristiyanismo. Aralin sa isang linggo Antipaschi
16.04.2018

Tungkol sa Kristiyanismo. Aralin sa isang linggo Antipaschi

Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa kanyang tapat na disipulo, na tumangging maniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nang sabihin sa kanya ng mga kapatid, ng mga apostol ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon; Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa disipulo, na nagpahayag na hindi siya naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, hanggang siya ay personal na matukoy sa napakaraming mahimalang at napakahalagang kaganapan para sa buong sangkatauhan.

Pagkalunod ng barko sa daungan. Ang salitang tungkol sa malungkot na pag-aasawa
15.04.2018

Pagkalunod ng barko sa daungan. Ang salitang tungkol sa malungkot na pag-aasawa

Ang kasal ay, siyempre, isang mahusay na paglalakbay. Ang isang tao ay naglalagay ng Diyos sa harap niya, tumatagal ng isa pang tao sa kanyang mga kasamahan, nagmamahal sa kanya, nag-uugnay sa kanya, at nakatira sila nang magkasama sa buong buhay niya.

Sa kanan ng hindi komportable na mga tao sa buhay
14.04.2018

Sa kanan ng hindi komportable na mga tao sa buhay

Inilalarawan ng teksto ang iba't ibang mga hakbang na ginawa upang mabawasan ang bilang ng mga aborsiyon - mga pagtatangka na humadlang, na nagbibigay sa mga doktor ng pagkakataong tanggihan na lumahok sa pagpapalaglag batay sa budhi, iba pang mga pagtatangka na pigilan ang mga kababaihan mula sa gayong hakbang.

Pag-aaring katarungan, o maling estado
12.04.2018

Pag-aaring katarungan, o maling estado

Tulad ng ito o hindi namin gusto ito, ngunit karamihan sa mga tao ay tulad na gusto nila upang suriin ang lahat ng kanilang mga aksyon at mga aksyon ng eksklusibo sa positibong panig. Sa pang-araw-araw na buhay, patuloy nating sinisikap na bigyang-katwiran ang ating sarili, bawasan ang antas ng ating pagkakasala o hindi bababa sa pag-alis ng pasanin ng responsibilidad mula sa ating mga balikat, kadalasang inililipat ito sa iba.

Pasko ng Pagkabuhay, Paskuwa ng Panginoon! Mga pananalita ng mga elder ng Athonite tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo
11.04.2018

Pasko ng Pagkabuhay, Paskuwa ng Panginoon! Mga pananalita ng mga elder ng Athonite tungkol sa Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo

Ang Paskuwa ng Panginoon ang Tagumpay ng Bagong Buhay na Walang Hanggan, ang Kapistahan ng Ating Muling Pagkabuhay, ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Sampung kasabihan ng mga banal at matatandang Athonita tungkol sa maliwanag at maluwalhating Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo.

Maligayang Orthodox! Si Cristo ay Bumangon! Tunay na Bumangon!
08.04.2018

Maligayang Orthodox! Si Cristo ay Bumangon! Tunay na Bumangon!

Ang salitang pagmumura para sa Banal na Mahal na Araw ay nasa banal na ama ng St. John Chrysostom (sa modernong Ruso). Ang sinuman ay maka-Diyos at mapagmahal sa Diyos, hayaan siyang tamasahin ang magandang at maluwalhating pagdiriwang. Siya na isang makatwirang lingkod, magalak siya, pumasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon. Na nagtrabaho, pag-aayuno, - hayaan siyang kumuha ng isang peni. Sinuman ang nagtrabaho mula sa unang oras, hayaan siyang tumanggap ng angkop na pagbabayad ngayon.

Ipinagdiriwang ng mga Kristiyanong Orthodox ang Paskuwa ni Cristo
08.04.2018

Ipinagdiriwang ng mga Kristiyanong Orthodox ang Paskuwa ni Cristo

Ang mga naniniwalang Ortodokso sa Linggo ay ipagdiriwang ang pangunahing holiday ng Pasko - Easter, o ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo. Sa lalong madaling panahon bago ang hatinggabi sa iglesya ni Cristo ang Tagapagligtas mula sa prusisyon ay nagsimula ng isang solemne na serbisyo sa gabi. Ang apo ng Moscow at All Russia Kirill ay magkakaroon din ng Easter matins at Divine Liturgy.

Ang Annunciation sa Great Saturday: ang mga tampok ng araw
07.04.2018

Ang Annunciation sa Great Saturday: ang mga tampok ng araw

Sa taong ito, ang Annunciation, na kung saan ay tradisyonal na ipagdiwang 25 Marso / 7 Abril, ay nahulog sa Great Sabado. Tungkol sa kung anong uri ng maliturgiya at iba pang mga tampok ay sa araw na yaon, na konektado sa ang katunayan na ang Sabbath Banal na Linggo coincides sa mahusay na mahusay na kapistahan, sabi graduate Sretensky Theological Seminary Reader Seraphim Alpatov.

Ang mga araw na ito ay tinawag na maging kasabwat ng Passion of Christ. Metropolitan ng Africa, Afanasios ng Limassol
05.04.2018

Ang mga araw na ito ay tinawag na maging kasabwat ng Passion of Christ. Metropolitan ng Africa, Afanasios ng Limassol

Sa Simbahan, hindi lamang natin naaalaala ang kuwento na nangyari dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang mga kapana-panabik na mga kaganapan na lumilitaw sa isang ganap na naiibang liwanag. Ang mga pista opisyal ay may malalim na espirituwal na kahalagahan sa buhay ng Simbahan.

Kailan mo sisimulang turuan ang mga bata ang Batas ng Diyos?
03.04.2018

Kailan mo sisimulang turuan ang mga bata ang Batas ng Diyos?

Upang mapalaki ang mga bata sa pagtuturo at pagtuturo ng Panginoon. Ituro sa mga bata ang mga pangunahing kaalaman ng kultura ng Orthodox. Turuan ang mga bata ng Banal na Kasulatan. Turuan ang mga anak ng Batas ng Diyos ... Ang lahat ng ito ay humigit-kumulang sa parehong bagay. Ngunit paano makakuha ng pababa sa negosyong ito - isang mahalagang, mahalagang negosyo ng pagiging magulang?

Interpretasyon ng Ebanghelyo para sa bawat araw ng taon. Linggo 6-ya, yai, Pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem
02.04.2018

Interpretasyon ng Ebanghelyo para sa bawat araw ng taon. Linggo 6-ya, yai, Pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem

At nang malapit na sila sa Jerusalem, at nagsirating sa Betfage hanggang sa bundok ng mga Olivo, ay nagsugo si Jesus ng dalawang alagad, at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo sa nayon na nasa harap ninyo; at kaagad ay makikita mo ang asno na nakatali at ang batang asno ay kasama ito; hubarin mo, dalhin mo sa akin; at kung sinuman ay magsasabi sa iyo ng anuman, sagutin na ang mga ito ay kinakailangan sa Panginoon;

Pagkatapos ng kamatayan - sa Cyprus: ang huling himala ng Mahal na Araw
31.03.2018

Pagkatapos ng kamatayan - sa Cyprus: ang huling himala ng Mahal na Araw

Isa pang tatlumpung taon pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat kay Kristo sa isla ng Cyprus, nabuhay siya sa pinakamalapit na kaibigan niya - si Lazarus, na pinabalik sa buhay sa literal mula sa libingan. "Narito ang isang kaibigan ni Cristo," - ay nakasulat sa kanyang libingan sa kabisera ng isla ng Larnaca.

Mahirap ang mga taong malapit sa amin
30.03.2018

Mahirap ang mga taong malapit sa amin

Sa iyong metropolya sa pagganap ako sa unang pagkakataon. Huling oras ako ay narito sa 2000-ika taon, isang taon pagkatapos ng ordinasyon. Pagkatapos ay gumugol ako ng ilang araw sa monasteryo ng Propeta Elias. Hindi ko tawagin ang Prevez. Talagang nagustuhan ko ito, ang kalikasan ay ngayon, sa tagsibol, maganda!

Ang Panalangin ni Jesus ay ang Core ng Buhay na Panalangin
30.03.2018

Ang Panalangin ni Jesus ay ang Core ng Buhay na Panalangin

May mga antas ng panalangin. Ang unang degree ay panalangin ng katawan, higit pa sa pagbabasa, nakatayo, bows. Ang atensyon ay tumatakbo, ang puso ay hindi nararamdaman, walang pangangaso; Dito, pasensya, trabaho, pawis. Sa kabila nito, ilagay ang mga limitasyon at gawin ang panalangin.

Tungkol sa pag-ibig at pakikiapid
26.03.2018

Tungkol sa pag-ibig at pakikiapid

Magkasala delikadesa, walang pangako at pagpapala, ito ay sa pamamagitan ng malayo ang pinaka-mahalaga sa mundo ngayon at ang kabuuan ng lahat kasalanan. Siya ang tunay na naging isang kasingkahulugan para sa konsepto ng kasalanan, "Ama, nagkasala po ako." Ito ay dahil sa kasalanang ito ay maaaring nakatuon sa pamamagitan ng lahat ng katawan pandama at kaluluwa at isip, pati na cleverly impeksyon lahat ng aming pagiging pipi skotskostyu at pagtitiwala sa kasiyahan.

Ang si Jesus Panalangin
26.03.2018

Ang si Jesus Panalangin

Ang bawat Kristiyano ay dapat palaging tandaan na ito ay kinakailangan upang kumonekta sa ating Panginoon at Tagapagligtas sa lahat ng kanyang pagkatao, ito ay kinakailangan upang bigyan Kanya ang tumahan sa isip at sa aming mga puso, at para sa tulad ng isang may kaugnayan sa Panginoon, pagkatapos ng Komunyon ng Katawan at ang Kanyang Dugo, ang pinakamahusay at pinaka-maaasahang paraan upang magkaroon ng isang matalino na Panalangin ni Jesus .

"Ang tao ay ang kanyang pananampalataya"
25.03.2018

"Ang tao ay ang kanyang pananampalataya"

Sa 5-ika linggo ng Great Lent, ang memorya ng St. Si Maria ng Ehipto. Sa buhay ng mga banal ay may isang kahanga-hangang sandali - ito ang sandali ng kanyang pagsisisi at conversion sa Diyos. Kasama ang mga pilgrim na nais niyang pumasok sa Templo sa Jerusalem bilang parangal sa Pagkabuhay na Mag-uli ni Kristo, ngunit hindi inaasahang tumigil sa pamamagitan ng ilang di-nakikitang puwersa.

"Manalangin - marinig ng Ina ng Diyos!" Tungkol sa modernong mga himala ng Mahal na Birheng Maria
24.03.2018

"Manalangin - marinig ng Ina ng Diyos!" Tungkol sa modernong mga himala ng Mahal na Birheng Maria

Sa Sabado, ang ikalimang linggo ng Dakilang Kuwaresma, ipinagdiriwang ng Banal na Simbahan ang Papuri ng mga Banal na Theotokos. Kung hindi man, ang bakasyon na ito ay tinatawag na Sabbath ng Akathist, na binubuo ng pasasalamat para sa mahimalang pagpapalaya ng mga problema sa pamamagitan ng Ina ng Diyos. Tungkol sa isang maliit na bahagi ng modernong mga himala ng aming Lady - ang mga kwento.

Ang panalangin ay nagpapalakas ng pagsisisi
24.03.2018

Ang panalangin ay nagpapalakas ng pagsisisi

Huwag maghanap sa panalangin ng kasiyahan: hindi talaga sila kakaiba sa makasalanan. Ang pagnanais ng makasalanan na makaranas ng kasiyahan ay isang kalokohan sa sarili ... Humingi ng muling buhayin ang iyong mga patay, petrified puso, upang ito ay bubukas para sa isang kahulugan ng kanyang kasalanan ...

Reflections
23.03.2018

Reflections

Ang mga ito ay mas magaan kaysa sa pahimulmulin at mas kapansin-pansin kaysa sa mahinang simoy. Para sa isang araw ay may napakarami, at magkakaiba ang mga ito na posible na subaybayan ang lahat ng ito at upang bigyan ang kanilang sarili ng isang account ng kanilang kalidad. Nagsasalita tayo tungkol sa mga kaisipan.

Pagkakatugma sa panalangin. Mga Prutas ng Panalangin
23.03.2018

Pagkakatugma sa panalangin. Mga Prutas ng Panalangin

Ang Panginoon ay nauuhaw sa Kanya sa uhaw, at pinainom sila; tumatanggap bilang isang pagpapala kung hihilingin nila ang Kanyang magagandang gawa, Siya ay makukuha at nagbigay ng malaking regalo, nagbibigay ng mas maligaya kaysa sa iba na tanggapin ang kanilang sarili. Tanging hindi natin masusumpungan sa ating sarili ang isang mababang kaluluwa, na tinatanong ang hindi mahalaga at hindi karapat-dapat sa Tagapagbigay. St. Gregory theologian (13, 300).

"Ang Deep Meaning of Aborting Pregnancy," o Little Bit tungkol sa Word Verification sa Media
22.03.2018

"Ang Deep Meaning of Aborting Pregnancy," o Little Bit tungkol sa Word Verification sa Media

Isang matandang babae na alam ko ay nagkakaroon ng aborsiyon nang limang ulit - sa mga araw na iyon ay ginawa nila ang lahat: inireseta sila bilang isang bunutan ng ngipin. Ngunit madalas niyang naalaala ang isa sa kanyang mga pagpapalaglag sa kalaunan, palaging umiiyak nang sabay. "Masakit ang mga elbows" ...

Ang hagdan ng espirituwal na pag-akyat ng St. John ng Hagdan
22.03.2018

Ang hagdan ng espirituwal na pag-akyat ng St. John ng Hagdan

Sa ika-apat na linggo ng Kuwaresma, iginawad ng Orthodox Church ang memorya ni St. John ng Hagdan. Ang kanyang aklat na "Ang Hagdan, o ang mga Tablet ng Espiritu" ay isa sa mga pinaka-awtorisadong gawa sa espirituwal na pagiging perpekto at asetisismo.

Halika bukas ...
21.03.2018

Halika bukas ...

Bakit upang ipagpaliban para sa bukas kung ano ang kailangang gawin ngayon ay hindi lamang isang masamang ugali, ngunit isang bagay na higit pa? Ang Theophan the Recluse sa aklat na "The Way to Salvation" ay sumasalamin sa tanong kung bakit ang isang tao na nakabalik sa pagsisisi at napagtanto ang pangangailangan na baguhin ang kanyang buhay ay hindi napapangasiwaan ang lahat ng ito.

Ang Panuntunan ng Panalangin
21.03.2018

Ang Panuntunan ng Panalangin

Huwag iwan ang panuntunan ng panalangin, upang hindi mahulog sa mga kamay ng iyong mga kaaway (82, 186). Maingat na sundin ang iyong panuntunan sa panalangin. Mag-ingat! huwag pahintulutan ang iyong sarili na pabayaan ito. Mula sa maingat na pagpapatupad ng panuntunan, ang kaluluwa ay napaliwanagan at pinalakas. Apo Abba Isaias (82, 204).

Mag-ingat sa lahat.
20.03.2018

Mag-ingat sa lahat.

Naniniwala ang maraming tao na ang espirituwal na buhay ay nakasalalay sa ating damdamin, at kung pakiramdam natin ay mabuti, masaya at mapayapang, nangangahulugan ito na ang lahat ng mayroon tayo sa espirituwal na buhay ay mabuti. Sa kabaligtaran, kung nakakaranas tayo ng kalungkutan, kalungkutan, iniisip natin na sa espirituwal na buhay tayo ay hindi tama.

Panalangin ng Puso. Panalangin sa Simbahan
20.03.2018

Panalangin ng Puso. Panalangin sa Simbahan

Tanging pagkatapos ay ang pagdarasal ay maging matagumpay armas sa invisible (espirituwal na) labanan, kapag na gawin ito, pagkatapos ay magkakaroon kumuha ng ugat sa puso at nagsisimula na kumilos sa ito patuloy. Mula sa puntong iyon sa ito ay nagiging hindi malalampasan, hindi malulutas at hindi mapapasok umiwas sa tanong ng kaluluwa, hindi nagpapahintulot sa kanya ang anumang mga palaso ng kaaway, o ang marubdob na pag-atake ng laman, ni delusyon mula sa kaibig-ibig na mundo.

Ang Kahalagahan ng Mga Gawa ni Apostol Pablo sa Corpus ng Apostolic Epistles
19.03.2018

Ang Kahalagahan ng Mga Gawa ni Apostol Pablo sa Corpus ng Apostolic Epistles

Paano natin nalalaman ang mga salita ng Tagapagligtas? At sino ang tagapag-alaga ng Salita ng Diyos? Siyempre, yaon ang mga disipulo ni Jesucristo - ang mga apostol. Una naipasa nila ang pagtuturo mula sa bibig hanggang sa bibig, at nagsimula ang mga liham na lumitaw-mga mensahe ng apostoliko.

Pansin at pagka-isip sa panalangin
19.03.2018

Pansin at pagka-isip sa panalangin

Ano ang serbisyo ng Diyos? Wala nang iba pa, tulad ng pag-alis mula sa isip ng lahat na alien, kapag pinupuri natin ang Diyos. Huwag nating kaluguran ang anumang bagay sa lupa habang tayo ay nananalangin sa Kanya! Huwag magkaroon ng masamang hangarin sa amin, habang inaawit natin Siya!

Espirituwal na mga utos ng matandang Amphilochius (Makris)
18.03.2018

Espirituwal na mga utos ng matandang Amphilochius (Makris)

Hindi mo dapat iwanan ang pagkain at tinapay na inihahandog sa iyo sa talahanayan, sapagkat hindi lamang ito impolite, kundi mapanganib din. Ikaw, bata, kailangan ng maraming calories para sa katawan. Kapag hindi ka kumain, alinman sa mula sa sariling kalooban o mula sa pagnanais, at ang iyong kalusugan ay unti-unting naubusan, ito ay hindi lamang lumilikha ng mga paghihirap para sa buong komunidad, ngunit maaari ring ituring na paniwala.

Ano ang dapat idalangin ng Diyos?
18.03.2018

Ano ang dapat idalangin ng Diyos?

Ang panalangin ay hindi nagagalit, kundi hinihingi ang karapat-dapat sa Diyos. At humihiling ng isang disente, huwag sumuko, hanggang sa makuha mo (8, 322). Sa panalangin, ang isang tao ay hindi dapat humingi ng katuparan ng sariling kalooban, ngunit upang bigyan ang lahat ng bagay sa Diyos, ang isang self-builder ay kapaki-pakinabang. St. Basil the Great (10, 250).

Sabado Pagiging Magulang 4-ika na Linggo ng Kuwaresma
17.03.2018

Sabado Pagiging Magulang 4-ika na Linggo ng Kuwaresma

Manalangin para sa mga patay na may pananampalataya at pag-asa sa awa ng Diyos. Walang limitasyong at hindi matagumpay ang magiging kapighatian natin sa mga namamatay na mahal sa buhay, kung hindi tayo binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ang aming buhay ay magiging walang layon, kung ito ay natapos sa kamatayan. Ano ang magiging kabutihan nito mula sa kabutihan at mabubuting gawa?

Ang panalangin ay hindi natapos
17.03.2018

Ang panalangin ay hindi natapos

Ang Panginoon ay hindi kailanman nagbibigay ng mga regalo. Kung minsan ay tumangging siya sa oras, tumanggi siyang gawing higit na mahalaga ang regalo sa mga tumatanggap, at ang isa na katanggap-tanggap ay dapat maging mas masigasig sa panalangin (29, 245). Ang mga bibig ay maaaring humingi ng lahat ng bagay, ngunit ang ginagawa lamang ng Diyos kung ano ang kapaki-pakinabang (29, 243).

Shish kebab na may sauce, o huwag bumuo ng iyong sarili ng isang santo!
16.03.2018

Shish kebab na may sauce, o huwag bumuo ng iyong sarili ng isang santo!

Ang dahilan para sa pag-uusap na ito ay SMS, na tinanggap ko noong isang araw. Ngayon buksan ko ito at ibabahagi sa iyo ang ilan sa aking mga saloobin. Nawa'y maging mabuti ang lahat! Maging masaya at kalmado sa mundong ito ng kahangalan at mga problema.

Mga kondisyon para sa pagganap ng mga kahilingan sa panalangin
16.03.2018

Mga kondisyon para sa pagganap ng mga kahilingan sa panalangin

Kung humingi ka ng binhi para sa iyong larangan, pagkatapos ay lagyan mo muna ang bukid upang tanggapin ang binhi. Reverend Abba Dorotheus (58, 224). Ako, sasabihin mo, maraming beses na tinanong at hindi natanggap. Sure, ito ay dahil masyado kang nagtanong - alinman sa kawalang-paniwala, o may pagmamataas, o hindi kanais-nais para sa iyo; kung siya ay madalas na nagtanong at kapaki-pakinabang, at pagkatapos ay hindi sa pagtitiyaga ... Kung hindi ka humingi ng pagsisikap at mahusay na tiyaga, hindi mo ito makuha.

Buhay sa isang libong rubles, o kung ano ang nagdudulot ng paghatol
15.03.2018

Buhay sa isang libong rubles, o kung ano ang nagdudulot ng paghatol

Ang buhay ay napuno ng mga hindi kapani-paniwalang kuwento na hindi matatagpuan kahit na sa mga kathang-isip na gawa. Sinabi sa akin ni Vitaly, isang oncologist, ang tungkol dito.

Pananalangin
15.03.2018

Pananalangin

Ang panalangin ay ang sanhi ng kaligtasan at imortalidad ng kaluluwa (36, 843). Ang panalangin ay ang pagpatay ng pag-iisip ng mga pita ng karnal na buhay. Ang masigasig na pananalangin ay katumbas ng isa na pumapatay sa mundo. Para sa pagtakwil sa sarili ay nangangahulugan na maging matiyagang sa panalangin. Mula dito sinusunod na ang pag-ibig ng Diyos ay natagpuan sa pagtalikod ng kaluluwa ng isang tao. Kagalang-galang na si Isaac na Siryan (82, 279).

Kung siksikin mo ang tagsibol, ito ay tiyak na ituwid
14.03.2018

Kung siksikin mo ang tagsibol, ito ay tiyak na ituwid

Kailangan ba ng mga Kristiyano na sugpuin ang damdamin? "Ako ay isang Kristiyano - hindi ko pinapayagan ang aking sarili na pakiramdam ito," - kaya maraming mga magtaltalan, pakiramdam sa kanilang mga kaluluwa o iba pang mga negatibong damdamin. Samantala, sa sikat na sikolohikal na panitikan napakadalas maaari mong mahanap ang pahayag na ito: galit, hinagpis, selos, tulad ng anumang iba pang mga damdamin, ito ay kinakailangan upang "mabuhay", kung hindi man ay hindi makatakas saykosomatik karamdaman. Kaya kung ano ang resulta sa dulo ng karapatan?