Pumunta para sa Publicity
Reflections sa Buhay "

Nakita ko ang liwanag ...

Malungkot sa isip ng pag-iisip
Bangka ng kaligayahan at bisyo.
Sa bangka na ito ang aming mga kaluluwa
Naghihintay sandali.
Kapag lumubog ang kalangitan,
Lahat ay tinusok ng mga ray.
Kapag ang ilaw ng pag-iilaw
Bigla, binubuksan ang kamalayan.
Ang mga kaluluwa ay bububog ang kanilang mga pakpak,
Rushing sa liwanag ng katotohanan.
Sa liwanag ng katotohanan at sakit,
Ang kailangan upang maunawaan ito ay kinakailangan.
At mula sa pag-iisip,
Iniiwan ang bangka ng buhay,
Pagtutuwid ng mga pakpak sa liwanag,
Ang mga kaluluwa sa katotohanan ay nagtaas.
Upang magsisi at magpahinga,
Ang pag-iwan ng mga bangka ay isang pasanin.
Tumataas ang iyong sarili,
Sumasalamin sa puno ng tubig ...

Napagtagumpayan ang kapayapaan minsan,
Sa puso ng katotohanan malalaman mo.
Malalaman mo rin ang iyong sarili ...
Ang pagguho sa kalangitan na may liwanag.

"REFLECTIONS" Lolo Guo

Pinagmulan: CypLIVE