Pumunta para sa Publicity
Reflections sa Buhay "

Pagpili

Pumili o pumili?
Sa market demand
Walang mga katanungan.
Ipinanganak upang mamatay!

Matuto, il magturo?
Ang isa ay hangal,
Sino ang kaalaman na kuripot.
Ano ang ibinigay ay upang mabuhay sa pamamagitan ng kabuuan!

Pakinggan o pakinggan?
Ang pagkakaroon ng mga tainga,
Kailangan natin ng kaluluwa
Punan, hindi hangal na kumain!

Tumingin o panoorin?
Magandang nakikita,
Hindi nasaktan,
Nais na hilingin, hindi nais!

Upang sumigaw, o magsalita?
Sa bibig,
Upang paikutin ang isang mansanas ni Adan.
Sa kababaang-loob, maging tahimik, at hindi sumigaw!

Pumunta o tumakbo?
At lumalabas sa daan,
Kalimutan ang mga threshold.
Ano ba, hindi mo mababalik!

Upang magtalo o patunayan?
Kapalaran sa taya,
Ang mga barya ay nagri-ring.
Sigurado ako na ang makakaalam!

Maging kaibigan o ipagkanulo?
Nakikita mo sa lahat ng dako
Na Judas.
Pagkatapos ay nagpasiya si Cristo na ibigay!

"REFLECTIONS" Lolo Guo

Pinagmulan: CypLIVE