Pumunta para sa Publicity
Reflections sa Buhay "

Umalis kami sa kawalang-hanggan ...

Lamang para sa buhay ng isang tao ay masaya at walang malay,
At pupunta tayo sa kawalang-hanggan ...
Sino ang nagnanais ng higit na kagalakan at hindi nais kalungkutan,
Ang aming paraan pabalik sa simula ...

Makatwirang mga pag-iisip at mga kaisipan ng kaisipan, isang string,
Mayroong likod ng isang hindi nakikita hangganan ...
Ang pag-iwan sa likod, at kagalakan, at pagpapahirap sa katawan,
At mas maaga sa kapatawaran o kaparusahan ...

Ang pagkakaroon ng kalakip na katawan sa maraming mga katawan at hindi maipahayag,
Ang kaluluwa ay kabilang sa mga kaluluwa ng mga banal at mga makasalanan ...
Nalalaman ang simula ng buhay, alam at may hangganan,
Dumating kami sa kawalang-hanggan ...

At kung naaalala ng katawan ang paglikha ng simula,
Nang sumigaw ang kaluluwa,
Na siya ay ipinanganak hindi sa kasakiman at maglingkod sa kanyang mga whims,
At mabuhay ....

Hindi ang mga kasalanan ng mabibigat na pasanin at hindi ang mga kaisipan ng takot,
Kami, na bumabalik sa alabok mula sa alabok,
Puno ng pagsisisi, pagpapanatili ng kaligrapya ...
Umalis kami sa kawalang-hanggan ...

"REFLECTIONS" Lolo Guo

Pinagmulan: CypLIVE