Pumunta para sa Publicity
Reflections sa Buhay "

Patawarin mo ako

Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos!
Huwag maging tahimik. Hindi bababa sa isang maliit.
Bulong ng hindi bababa sa. Narinig.
Kaya na ang mga iyak ng mga kasalanan ay naging mas tahimik.

Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos.
Magtanong, nang hindi nangangailangan ng marami,
Hindi mo inilalagay ang sinuman sa iyong mga tuhod,
Sa tinig upang marinig ang mga panalangin.

Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos.
Mula sa kasalanan upang magkasala sa lahat ng paraan.
Hayaan ang lahat, mabuti, kahit na ang pinakamaliit,
Upang patawarin ako, hindi kaawa.

Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos.
Mula sa di-matuwid na mga pag-iisip, pagkabalisa.
Hayaan ang puso ay malinis na may kapatawaran.
Buhay, na nagsimula sa bautismo.

Humingi ng kapatawaran mula sa Diyos.
Kung ang iyong mga salita ay nahirapan sa pantig
At ang kaluluwa ay biglang sumigaw nang labis,
Magandang. Ang ibig sabihin ng taos-puso.

Humingi ka sa Diyos ng kapatawaran.
Ang natitira mo mismo ay nagpatawad,
Bago lahat, kapag sumunod ka.
Huwag kalimutan. At bumalik sa Diyos.

"REFLECTIONS" Lolo Guo

Pinagmulan: CypLIVE