Pumunta para sa Publicity
Sayprus
Atenas
Mosku
Киев
Минск
Riga
London
Hong Kong
Reflections sa Buhay "

Dalangin ko

At muli, pagkatapos na manalangin,
Ang pagdarasal,
Patawarin ang pamilya at mga kaibigan
Para sa mga saloobin masama at mababa ...

***

Ang kandila ay sinusunog,
Sa gitna ng isang sunog na mga saloobin ay naglalakad.
Sinasabi ng Diyos,
Ang liwanag ay lalabas at ikaw ay magiging masama.

***

Sa buhay, pinipili namin ang aming paraan nang may kapansin-pansin,
Hindi tulad nito, ni hindi para sa amin ...
At ang mga icon sa iglesia ay tumingin sa pamamagitan ng pagsisi,
Sa aming mga hindi nasisiyahan ang lahat ng mga mukha.

***

Sa isang bulong, sa mga ulo,
Nawawalan ang panalangin.
Pinaghihiwa nito ang katotohanan ng isang alon ng mga kasalanan,
Sa ganitong isang mahirap na labanan.

***

Mula sa mga simbahan, oo sa kabila ng distrito,
Pagkatapos ng serbisyo, ito ay dinala ng insenso.
Bigla, ang isang tao ay lumulutang malapit sa takot.
Malinaw na iyon, di-inaasahang di-inaasahan.

***

Mula sa noo, oo sa sinturon,
Mula sa balikat hanggang sa balikat.
Pagkawasak ng kanyang budhi,
Mula sa kasalanan ay umiiyak ako.

***

Sa isang busog na masunurin
Walang pagsala,
Na-sira ang iyong mga tuhod
Sa panalangin.

***

Ang puso ay magiging kulubot mula sa mga kasalanan,
Ngunit ang kaluluwa ay hihiyaw sa pagsisisi.
At magliligtas ng mga kaisipan mula sa mga kadena,
Ang dating buhay ay sinumpa.

"REFLECTIONS" Lolo Guo

Pinagmulan: CypLIVE