Ngayong araw: Pebrero 18 2019
Ruso Ingles Griyego latvian Pranses Aleman Chinese (Simplified) Arabe Hebrew

Ang lahat na magiging interesado ka sa pag-alam tungkol sa Cyprus sa aming website Cyplive.com
ang pinaka-nakapagtuturo mapagkukunan tungkol sa Cyprus sa runet
Hinulaan ba ni Jesus ang katapusan ng mundo?

Hinulaan ba ni Jesus ang katapusan ng mundo?

Abril 26 2018 LJ cover – Предсказывал ли Иисус скорый конец света?
Mga Tag: Relihiyon, Kristiyanismo

Minsan sinasabi na hinula ni Jesus ang katapusan ng mundo sa panahon ng buhay ng Kanyang henerasyon at maliwanag na mali. Ito ba

Sa Ebanghelyo ni Mateo ay ang mga salitang, "Sapagka't ang Anak ng tao na nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel, at kung magkagayo'y bibigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayo rito, na hindi matitikman ang kamatayan bago sila makita ang Anak ng tao na pumaparito sa kaniyang kaharian "(Matt 16: 27,28).

Ito ay lumabas na hindi nila natupad - ang lahat ng mga taong ito ay namatay, lumipas ang tungkol sa 2000 taon, ang pangalawang pagdating ay hindi kailanman doon?

Dito kailangan nating maunawaan ang kahulugan ng mga expression na "Anak ng Tao" at "Kaharian."

Natutunan namin na ang "Anak ng Tao" - lamang ng isa pang isa sa ngalan ni Hesus. Ngunit para sa Kanyang mga kapanahon ay hindi gayon. "Anak ng Tao" ay isang mahiwagang bagay sa hari figure, na siya Daniel nagsasabing, "At binigyan siya ng kapangyarihan, at kaluwalhatian, at isang kaharian, upang lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika ay mangaglingkod sa kaniya; Ang kaniyang kapangyarihan - walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba kailan man "(Dan 7: 14). Oo, ang mga tao ay naghihintay para sa kanyang pagdating, ngunit ang kanyang contemporaries ay hindi halata na ang Anak ng tao - si Hesus. Dahan-dahan niyang inihahayag ang katotohanan sa kanila. Kahit na ang mga Apostol ay nangangailangan ng isang tao upang matiyak ito. Samakatuwid, ang pangako na ang ilang mga "makikita nila ang Anak ng Tao" ay tumutukoy hindi sa katapusan ng mundo at ang huling paghuhukom, at sa pamamagitan ng oras kapag ang ilan sa mga apostol at upang matiyak na nakikita nila na si Hesus - ito ay ang royal Anak ng Tao.

Tungkol sa kung paano ito nangyari, sinasabi nito literal sa mga sumusunod na mga talata, sa unang bahagi ng 17 kabanata ng Mateo: "At pagkatapos ng anim na araw Jesus isinama si Pedro at si Santiago at si Juan na kaniyang kapatid, at humantong ang mga ito up ng isang mataas na bundok ang pagitan, at nagbagong-anyo sa harap nila: at ang kaniyang mukha ay nagliwanag na parang araw, at ang kaniyang mga damit ay naging puti na parang liwanag. At, narito, si Moises at si Elias ay nagpakita sa kanila, na nakikipagusap sa Kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus: Panginoon! mabuti para sa atin na makarating dito; Kung ibig mo, gagawa kami ng tatlong tabernakulo: Isa para sa iyo, at isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Nang magsalita pa siya, narito, isang ulap ng liwanag ang lumitaw sa kanila; At narito, isang tinig mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang aking minamahal na Anak, na sa akin ay lubos na kinalulugdan; Pakinggan ito "(Mf 17: 1-5).

Ang "Kaharian ng Diyos" sa Biblia ay may kahulugan ng "ang kapangyarihan ng Diyos" - ito ay isang katotohanan na may maraming dimensyon. Una, ang Kaharian ay mayroon na ngayong katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga naniniwala sa Kanya. Halimbawa, ang Panginoon ay nagsasalita ng kaharian, na kung saan ay mayroon na sa buhay ng Lumang Tipan Israel: "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagluluwal ng bunga niyaon" (Matt 21: 43).

Ang kahariang ito ay hindi nakikita sa labas, ngunit ay talagang naroroon sa mundo bukod sa mga taong naniniwala kay Hesus, "palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan ang kaharian ng Diyos ay dumating, ay sinagot niya sila: kaharian ng Diyos ay may observation, at hindi rin mga bagay na sinasabi, Naririto O kaya naman, narito! , doon. Sapagkat, masdan, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo "(Lk 17: 20,21).

Kingdom unti-unting matures sa mundo, tulad ng lebadura (Mt 13: 33), ang patlang crops (Mt 13: 24), ang punong kahoy, na kung saan ay lumalaki mula sa mais napapansin (Mt 13: 31). Kaharian ng pag-unlad - isang mahabang proseso, sa panahon kung saan ang lahat ng oras upang "matulog sa paglakad at pumunta sa pagtulog", tingnan ang talinghaga tungkol sa mga mangmang na mga birhen (Matt 25: 5) ..

Kaya, ang Kaharian ng Diyos, na itinatag ni Jesus, ay naririto sa mundo bilang Simbahan.

At ang proseso ng pangwakas na pagtitipon ng Kaharian na ito ay nagtatapos sa dulo ng kuwento na may ganap na tagumpay, na madalas na inilarawan sa Ebanghelyo bilang isang piging ng kasalan (halimbawa, Mt 22: 2).

Ang huling hatol ay nakumpleto. Ang mga taong, sa panahon ng kanilang buhay sa lupa, nais na pumasok sa Kaharian, ay permanenteng nanirahan doon, yaong mga tumanggi - magpakailanman manatili sa labas.

Sa gayon, na ang henerasyon ng mga apostol ay nakilala ang Anak ng Tao - samakatuwid nga, si Jesus - at sumama sa Kanyang Kaharian - iyon ay, ang Iglesia.

Ngunit 13 kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos - at sa parallel sa lupa - si Jesus ay hinuhulaan ang katapusan ng mundo kapag ang isang henerasyon ng kanyang mga mag-aaral - "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, lahing ito ay hindi lilipas, ang lahat ng kalooban na ito" (Mk 13: 30). Paano maunawaan ang mga salitang ito?

Ang mga salitang ito ay hindi tumutukoy sa katapusan ng mundo, kundi sa isa pang pangyayari na naganap na, at sa panahon ng buhay ng henerasyon ni Jesus. Bumalik sa konteksto ng mga sanaysay ng Ebanghelyo: "At nang siya'y lumabas ng templo at sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Guro! Tingnan kung ano ang mga bato at kung anong mga gusali! Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Nakikita mo ba ang mga dakilang gusaling ito?" lahat ng ito ay pupuksain, upang hindi mananatili ang isang bato sa bato. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olivo sa tapat ng templo, ay tinanong siya nang pribado, Pedro at Santiago at Juan at ni Andres, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari, at kung ano ang magiging tanda kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay matupad "(Mk 13: 1-4)? .

Iyon ay, sinagot ni Hesus ang isang partikular na tanong - kapag ang "magagandang gusali" ng Jerusalem ay pupuksain. Ang pagkawasak na ito ay naganap sa 70 AD, nang matapos ang hindi matagumpay na pag-aalsa ng mga Judio laban sa Roma, ang Jerusalem ay kinubkob at pagkatapos ay nawasak. Ang kahanga-hangang templo, kung saan ang mga sakripisyo ay ginanap hanggang sa huling sandali, namatay sa apoy, at ang lahat na nananatili dito ay ang sikat na "umiiyak na pader" sa Jerusalem. Gumagamit ang Panginoon ng maliwanag, mapanlikhang wika, katangian ng mga propeta ng Lumang Tipan, upang ilarawan ang hinaharap na pagkawasak ng lungsod.

Halimbawa, ang propetang si Isaias, nagsasalita ng pagkasira ng Babylon, ay gumagamit ng mga katulad na koleksyon ng imahe: "Narito, ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may poot at mabangis na galit; upang gawin kagibaan ang lupa: at kaniyang lilipulin ang mga makasalanan doon sa labas ng ito. Ang mga bituin ng langit at ng mga bituin ay hindi nagbibigay ng liwanag sa kanilang sarili; ang araw ay magdidilim sa kaniyang pagsikat, at ang buwan ay hindi malaglag ang kanyang light "(Isaias 13: 9,10).

Iyon ay, ito ay hindi tungkol sa dulo ng mundo, ngunit lamang tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem?

Hindi, hindi lamang - para sa wika ng Biblia ay nailalarawan sa paggamit ng mga prototype, ito o ang larawang iyon sa Kasulatan ay maaaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan. Halimbawa, "umaga, ang anak ng umaga" (Is 14: 12) sa literal na kahulugan - ang hari ng Babilonia. Ngunit ang imahen ng isang mapagmataas na pagano na maniniil na nagrebelde laban sa Diyos at nasumpungang mapahamak, ay tumutukoy din sa ninuno ng pagmamalaki, ang diyablo. Ang pagkawasak ng Jerusalem - isang malaking kapahamakan, na ang katakutan na hindi natin maisip ngayon - ang ibig sabihin ng katapusan ng pagkakaroon ng lumang, Lumang Tipan mundo, at, sa paggalang na ito, ay isang prototipo ng katapusan ng mundo sa kabuuan.

Ano ang alam natin tungkol sa panahon ng katapusan ng mundo?

Sa Ebanghelyo ni Mateo, mababasa natin ang mga sumusunod na salita ni Cristo bilang tugon sa tanong na ito:

"Walang nakakaalam ng araw at oras, hindi ang mga anghel ng langit, kundi ang aking Ama lamang" (Mt 24: 36).

Hudiev Sergey
foma
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!